/
/
/
C–EXT (C–Yükseklik)
C–EXT (C–Yükseklik)
   C-EXT (C-Yükseklik)
   
1.TANITIM 
     C şeklinde duvar tipi katı model elde etmek için kullanılır.
     Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Create panel  ►Geometry   ►Extended Primitives►Object Type ►C-Ext 
     ♦ Create menu ► Extended Primitives►C-Extrusion

    2.C- YÜKSEKLİK (C-Ext) OLUŞTURMA  
    C-Ext  komutuyla C şeklinde katı model çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Ekranın herhangi bir yerine mouse’ın sol tuşuyla tıklanır ve sol tuş basılı tutularak objenin tabanı C şeklinde olacak şekilde sürüklenir ve bırakılır.
    2. Mouse yukarı doğru hareket ettirilir ve sol tuş tekrar tıklanarak yükseklik oluşturulur. Mouse ileri - geri  hareket ettirilir ve sol tuş tekrar tıklanarak genişlik oluşturulur.
Şekil 1’ de taslak C objesi görülmektedir.   

                   Şekil 1:C objesi  
    3. Komuttan çıkmadan komut panelinin alt tarafındaki Parameters bölümünde 
(Şekil 2) aşağıdaki düzenlemeler yapılır:

 
                            Şekil  2:Parametreler                                  

     ♦ Back Length kısmına arka kenar uzunluğu girilir.
     ♦ Side Length kısmına yan kenar uzunluğu girilir. Yan kenar  ortadaki kenardır.
     ♦ Front Length kısmına ön kenar uzunluğu girilir. İlk tıklanılan yerdeki kenardır. Koordinat eksenlerinin bulunduğu kısımdır.
     ♦ Back Width kısmına arka kenar genişliği girilir.
     ♦ Side Width kısmına yan kenar genişliği girilir.
     ♦ Front Width kısmına ön kenar genişliği girilir.
     ♦ Height  kısmına objenin yükseklik değeri girilir.
     ♦ Diğer kısımlara segment sayıları girilir.
Şekil  3’ de C katı model obje görülmektedir.


               Şekil 3:C-objesinde kenarlar   


 

SPONSORLAR