/
/
/
TORUS KNOT (Halka Düğüm)
TORUS KNOT (Halka Düğüm)
     TORUS KNOT (Halka Düğüm)

    1.TANITIM
    Halka düğüm elde etmek için kullanılır. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Create panel  ►Geometry   ►Extended Primitives ►Object Type ►Torus Knot  
     ♦ Create menu ► Extended Primitives ►Torus Knot

      
                              Şekil 1:Halka düğümler

    2.HALKA DÜĞÜM (Torus Knot) OLUŞTURMA
    Halka düğüm çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Ekranın herhangi bir yerine mouse’ın sol tuşuyla tıklanır ve sol tuş basılı tutularak sürüklenir ve bırakılır. Halka düğümün çapı oluşturulur.  
    2. Mouse içeri veya dışarı doğru hareket ettirilerek sol tuş tekrar tıklanır ve kesit çapı oluşturulur.
    3. Halka düğümün çok sayıda parametresi vardır. Bu parametreler kullanılarak değişik halkalar çizilir.  
Şekil 1’ de halka düğüm çeşitleri görülmektedir.   

 

SPONSORLAR