TUBE (Tüp)
   TUBE (Tüp)
   
1.TANITIM
   Tube komutu boru şeklinde obje çizmek için kullanılır. Komuta aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
   ♦ Create panel   ►Geometry   Standard Primitives  Object Type   Tube
   ♦ Create menu Standard Primitives Tube

   2.TÜP (Tube) OLUŞTURMA
   Tüp çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
   1. Önce ekranın herhangi bir yerine mouse’ın sol tuşuyla tıklanır ve sol tuş basılı tutularak  sürüklenir  ve  bırakılır. Bu  şekilde  tüpün  dış  çapı  oluşturulur.
   2. Mouse içeri doğru hareket ettirilir ve sol tuş tıklanarak iç çap oluşturulur. Mouse  yukarı doğru sürüklenir ve sol tuş tekrar tıklanarak yükseklik verilir ve tüp oluşturulur
(Şekil 1). 
   3. Ölçü ayarlamaları sağ taraftaki panelin  Parameters bölümünde yapılır (Şekil 2).  
     ♦ Radius 1 kısmına dış yarıçap değeri girilir.
     ♦ Radius 2 kısmına iç yarıçap değeri girilir.
     ♦ Height kısmına Z ekseni yönünde yükseklik değeri girilir.
     ♦ Height  Segments kısmına Z ekseni yönünde bölüntü sayı değeri girilir.
     ♦ Cap  Segments kısmına alt ve üst tabanı bölüntü sayı değeri girilir
(Şekil 3). Bölüntülerin görünmesi için ekranın sol üst tarafındaki menülerden Smooth + Highlights komut yazısı üzerine tıklanır. Görüntülenen menüden Edged Faces komutu seçilir.
     ♦ Sides  kısmına kenar sayısı değeri girilir. Kenar sayısı azaltılırsa taban çokgen şeklinde görünür.


       Şekil 1:Tüp                        Şekil 2:Parametreler               Şekil 3:Bölüntüler

      ♦ Smooth işareti kaldırılırsa tüp köşeli olur. Düzgün görünmesi için Sides (Kenarlar) değeri yükseltilir.
      ♦ Slice On onay kutusu işaretlenirse  obje verilen açılar arasında dilimlenir. Y=0 derece kabul edilir. Slice onay işareti kaldırılırsa şekil dilimsiz hale gelir.
    4. Name and Color
(İsim ve Renk),  Creation Method (Oluşturma Metodu),  Keyboard Entry (Klavye Girişi) bölümlerinde yapılan düzenlemeler Cone komutunda anlatıldığı gibidir.   
   
 Not: Önceden çizilmiş objeler üzerinde değişiklik yapılacaksa Modify  (Değiştirme) düğmesine tıklanır. Önce obje seçilir daha sonra panelin Parameters bölümü kullanılarak ölçüler, diğer özellikler değiştirilir ve ekranın boş bir yerine sol tuş bir defa tıklanır. 

 

SPONSORLAR