PYRAMID (Pramit)
   PYRAMID (Piramit)
   
1.TANITIM
    Pyramid komutu, tabanı dikdörtgen veya kare olan, yanal yüzeyleri üçgen olan piramit çizmek için kullanılır. Sivri çatı çizilebilir. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Create panel   ►Geometry   ►Standard Primitives Object Type ►Pyramid
     ♦ Create menu ►Standard Primitives ►Pyramid

   
2.PİRAMİT (Pyramid) OLUŞTURMA
    Piramit çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Önce ekranın herhangi bir yerine mouse’ın sol tuşuyla tıklanır ve sol tuş basılı tutularak sürüklenir ve bırakılır. Bu şekilde piramidin tabanı oluşturulur.
    2. Mouse  yukarı doğru sürüklenir ve sol tuş tekrar tıklanarak yükseklik verilir ve piramit oluşturulur
(Şekil  1).

  
                  Şekil 1:Piramit                                    Şekil 2:İsim ve Renk                     

    3. Piramit oluşturulduktan sonra üzerinde yapılacak değişiklikler komut panelinin alt tarafındaki bölümlerden yapılır. 
      ♦  Name and Color bölümünden piramidin ismi ve rengi değiştirilir
(Şekil 2).
      ♦  Creation Method  bölümünden piramidin oluşturulma metodu seçilir (Şekil 3).
          > Base/Apex seçeneğiyle piramit köşeden köşeye oluşturulur.
          > Center seçeneğiyle piramidin tabanı merkezden kenara doğru oluşturulur.


    Şekil 3:Oluşturma metodu

     ♦ Keyboard Entry bölümünde piramidin yerleştirileceği yerin koordinat değerleriyle, piramidin boyut ölçüleri girilir (Şekil  4). X, Y, Z koordinat değerlerine 0 (Sıfır) girilirse şekil merkeze yerleşir.
        > Ekranın merkezine göre X, Y, Z koordinat değerleri girilir.
        > Width (Genişlik) X ekseni doğrultusundaki kenar uzunluğunu belirtir.

    
       Şekil 4:Klavye girişleri            Şekil 5:Parametreler                         

        > Depth (Derinlik) Y ekseni doğrultusundaki kenar uzunluğunu belirtir. 
        > Height
(Yükseklik) Z ekseni doğrultusundaki yükseklik değeri girilir.
        > Create
(Oluştur) düğmesine tıklanarak piramit oluşturulur.
      ♦ Parameters bölümünde ekrandaki taslak olarak çizilmiş piramidin ölçüleri değiştirilir ve segment sayıları girilir.
Şekil  5’ de parametreler görülmektedir.
        > Width
(Genişlik) X ekseni doğrultusundaki kenar uzunluğunu belirtir.
        > Depth
(Derinlik) Y ekseni doğrultusundaki kenar uzunluğunu belirtir. 
        > Height
(Yükseklik) Z ekseni doğrultusundaki yükseklik değeri girilir. Diğer kısımlara segment sayıları girilir ve piramit oluşturulur (Şekil  6).


                 Şekil 6:Piramit

 

SPONSORLAR