/
/
/
GEOSPHERE (Geometrik Küre)
GEOSPHERE (Geometrik Küre)
    GEOSPHERE (Geometrik Küre)
   
 1.TANITIM
    Yüzeyleri üçgenlere bölünmüş küredir. Normal küreye göre daha fazla düzgün yüzeye sahiptir. Render (Derleme) yapıldığında daha düzgün görünür.
    Komuta aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
     ♦ Create ► Geometry   ►Standard Primitives   ►Object Type rollout ►  GeoSphere
     ♦ Create menu  ► Standard Primitives ► GeoSphere

    
2. GEOMETRİK KÜRE (Geosphere) OLUŞTURMA     
    GeoSphere komutuyla küre oluşturmak için aşağıdaki yol takip edilir:
   1. Creation Method 
(Oluşturma Metodu) bölümünden  Center seçeneği seçilirse küre merkezden dışarı doğru yani yarıçapı alınarak oluşturulur. Diameter (Çap) seçeneği seçilirse küre dıştan dışa yani çap alınarak oluşturulur (Şekil 1).
    2. Küreyi çizmek için, mouse’ ın  sol tuşuyla önce merkez noktası tıklanır ve sürüklenerek yarıçap oluşturulur (Şekil  2).

    
Şekil 1:Oluşturma metotları        Şekil  2:Geom. Küre            

    3. Ölçüleri  Parameters bölümünden ayarlanır. Geodesic Base Type kısmından kürenin poligon sayısı ayarlanır (Şekil 3). Tetra (Dörtgen), Octa (Sekizgen), Icosa (Yirmigen) üçgen yüzeylerin büyüklüğünü ayarlar. Sonuçları deneyerek görünüz.
    4. Parameters’ in diğer kısımları Sphere komutunda anlatıldığı gibidir. Bu kürede dilimleme seçeneği yoktur. Hemisphere
(Yarım Küre) onay kutusu işaretlendiğinde doğrudan yarım küre elde edilir.  
    5. Küre üzerindeki bölüntülerin görünmesi için ekranın sol üst tarafındaki menülerden Realistic  komut yazısı üzerine tıklanır. Görüntülenen menüden Edged Faces
(Kenarlanmış Yüzeyler) komutu seçilir. Şekil  4’ de bölüntülü yarım küre görülmektedir.  

 
     Şekil  3:Seçenekler                    Şekil 4:Yarım Küre


 

SPONSORLAR