TORUS (Halka)
    TORUS (Halka)
    
1.TANITIM
     Simite benzer halka çizmek için kullanılan bir komuttur. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
     ​♦ Create panel   ► Geometry   ► Standard Primitives ► Object Type ►Torus

     ​♦ Create menu  ►Standard Primitives ►Torus

     2.HALKA (Torus) OLUŞTURMA
     Halka çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
     1. Önce ekranın herhangi bir yerine mouse’ın sol tuşuyla tıklanır ve sol tuş basılı tutularak sürüklenir ve bırakılır. Bu şekilde halkanın çapı oluşturulur.
     2. Mouse içe doğru veya dışa doğru hareket ettirilir ve sol tuş tekrar tıklanarak kesit çapı oluşturulur
(Şekil  1).
     3. Parameters bölümünde ekrandaki taslak olarak çizilmiş halkanın ölçüleri ve diğer özellikleri değiştirilir. Şekil  2’ de parametreler görülmektedir.
        ​♦ Radius 1 kısmına  halkanın yarı çap değeri girilir.
        ​♦ Radius 2 kısmına  halka tüpünün yarı çap değeri girilir.
        ​♦ Rotation kısmına döndürme değeri girilir. Kenar sayısı az olduğunda açıkça görülür.
 

 
              Şekil 1:Halka                                Şekil 2:Parametreler       

       ​♦ Twist kısmına burma değeri girilir. Burmanın görülebilmesi için kenar (Sides) sayısı azaltılır ve kesit çokgene dönüştürülür (Şekil 3). Burada kenar sayısı 12 alınmıştır. Ayrıca Smooth alt  bölümünden Sides seçeneği seçilir.
       ​♦ Segments kısmına parça sayısı girilir. Halkanın düzgün görünmesi için değer  yükseltilir.
       ​♦ Sides kısmına kenar sayısı girilir. Kenar sayısı azaltılırsa kesit çokgen olur.

 
          Şekil 3:Burulmuş halka                    Şekil 4: Yatay kenarlar  

    4. Smooth alt  bölümünde yumuşatma seçenekleri vardır.
       ​♦ All seçeneğiyle halkanın tüm elemanları yumuşak yani düzgün görünür.
       ​♦ Sides seçeneğiyle halkanın yatay kenarları görülür
(Şekil  4).
       ​♦ None seçeneğiyle halkanın dikey kenarları görülür (Şekil  5).
       ​♦ Segments  yukardan aşağıya doğru olan yüzeyleri yumuşatır.
     5.  Slice On  onay kutusu işaretli olursa simit dilim haline getirilir. Y ekseni yönü 0 derece kabul edilir.

    
             Şekil  5:Dikey kenarlar                        Şekil  6:Halka dilimi

      ​♦ Slice From (Dilim Başlangıcı) kısmına başlangıç açısı girilir.
      ​♦ Slice  To
(Dilim Sonu) kısmına dilimin bitiş açısı girilir. Slice işareti kaldırılırsa şekil dilimsiz hale gelir.  Şekil  6’ da halka dilimi görülmektedir.

 

SPONSORLAR