/
/
/
GENGON (Çokgen Prizma)
GENGON (Çokgen Prizma)
   GENGON (Çokgen)
   
 1.TANITIM
     Gengon komutuyla, dik kenarları yuvarlatılmış veya keskinleştirilmiş tabanı çokgen olan prizmalar çizilir. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
      ♦ Create panel Geometry   ►Extended Primitives Object Type Gengon  
      ♦ Create menu ►Extended Primitives ►Gengon

     2.ÇOKGEN  PRİZMA (Gengon) OLUŞTURMA
     Gengon komutuyla dik köşeleri yuvarlatılmış tabanı çokgen prizma çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Ekranın herhangi bir yerine mouse’ın sol tuşuyla tıklanır ve sol tuş basılı tutularak çapraz olarak sürüklenir ve bırakılır. Prizmanın tabanı  oluşturulur.
    2. Mouse yukarı doğru hareket ettirilir ve sol tuş tıklanarak yükseklik oluşturulur. Mouse içeri veya dışarı doğru hareket ettirilerek köşeler yuvarlatılır ve sol tuş tekrar tıklanır.
Şekil  1’ de taslak çokgen prizma görülmektedir.
    3. Komuttan çıkmadan komut panelinin alt tarafındaki bölümlerde düzenlemeler yapılır.
      ♦ Name and Color bölümünden çokgen prizmanın ismi ve rengi değiştirilir.
      ♦ Creation Method  bölümünden  Edge (Kenar) seçilirse prizmanın tabanı dıştan dışa çizilir. Center  seçeneği seçilirse prizmanın tabanı merkezden dışarıya doğru çizilir.

      
  Şekil  1:Taslak çokgen      Şekil 2:Parametreler           Şekil  3:Düz köşeli

       ♦ Keyboard Entry bölümünde prizmanın yerleştirileceği yerin X, Y. Z  koordinat değerleriyle, prizmanın boyut ölçüleri girilir. Sonra Create (Oluştur) düğmesine tıklanır.
       ♦ Parameters bölümünde taslak olarak çizilmiş prizmanın ölçüleri değiştirilir ve bölüntü sayıları girilir.
Şekil 2’ de parametreler görülmektedir.
          > Sides
(Kenar Sayısı) kısmına çokgenin kenar sayısı girilir.
          > Radius
(Yarıçap) kısmına çokgenin tabanının yarıçap değeri girilir.
          > Height
(Yükseklik) kısmına çokgenin yükseklik değeri girilir.
          > Fillet kısmına çokgenin dik kenarları için yuvarlatma değeri girilir.
          > Side Segs kısmına her kenar için bölüntü sayısı girilir.
          > Heigth  Segs  kısmına Z ekseni yönünde yükseklik bölüntü sayısı girilir.
          > Fillet segs kısmına yuvarlatma bölüntü sayısı girilir. Bölüntü sayısı 1 verilirse köşe düz görünür
(Şekil  3). Bölüntü sayısı yükseldikçe köşe yuvarlatılır (Şekil 4). Bölüntüleri görmek için F4 tuşuna basılır (Şekil  5).

                     
Şekil  4:Yuvarlatılmış köşe               Şekil 5:Bölüntüler               

         >  Smooth (Yumuşatma) işaretlenirse yuvarlatılan köşeler daha düzgün görümürler.. İşaret kaldırılırsa köşeler kenarlı görünür.
    4.  Komuttan çıkmak için ekranın boş bir yerinde önce sağ tuş sonra sol tuş tıklanır.
   
Not:Obje üzerinde daha sonra düzenleme yapılacaksa   obje seçilir ve Modify düğmesine tıklanır.
 

SPONSORLAR