ARC (Yay)
   ARC (Yay)

    1.TANITIM
    Arc, yay çizmek için kullanılan bir komuttur. Arc komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Create panel   ►Shapes  ►Splines►Object Type ► Arc
    ♦ Create menu ►Shapes►Arc

    2.CREATION METHOD (Yay Oluşturma Metodu)
    Yay oluşturma metotları 2 adettir. Ekranın sağ tarafındaki komut panelinin altındaki Creation Method bölümünden seçilir (Şekil 1).
    1. End-End-Middle (Uç-Uç-Orta) seçeneği seçilirse yayın önce birinci ucu tıklanır ve sürüklenerek  ikinci uç elde edilir. Orta kısım için mouse sürüklenir ve tekrar tıklanır (Şekil 2).

    
 
Şekil 1:Yay çizme metotları                    Şekil 2:Yay çizimi                           

    2. Center-End-End  (Merkez-Uç-Uç) seçeneği seçilirse önce merkez tıklanır ve sürüklenerek birinci uç alınır. İkinci uç için mouse serbestçe hareket ettirilir ve tekrar tıklanır (Şekil 3). Merkez ile birinci uç arasındaki uzaklık yarıçap kabul edilir. 

 
         Şekil  3:Yay çizimi   

   
3.PARAMETERS (Parametreler)
    Arc aracıyla yay oluşturulduktan hemen sonra veya daha sonra Modify   düğmesi üzerine tıklanarak ölçüler değiştirilebilir. Top (Üst) ekranında taslak bir yay çizildikten sonra ölçüleri Parameters bölümünden değiştirilir (Şekil 4).  
    1. Radius  (Yarıçap) kısmına yayın yarıçap değeri girilir.
    2. From
(...den, ...dan) kısmına yayın başlangıç açısı girilir. Merkeze göre başlangıç açısının 0 derece yönü X ekseninin sağ tarafıdır.
    3. To
(...e, ...ye, ...ya) kısmına yayın bitiş açısı girilir.
    4. Pie Slice  
(Elma Dilimi) onay kutusu işaretlenirse yayın uç noktalarından merkeze çizgiler çizilerek şekil kapatılır (Şekil 5).

   
  Şekil 4:Yay parametreleri                  Şekil 5:Kapatılmış yay   

                  

SPONSORLAR