/
/
/
HELIX (Helis - Helezon - Yay)
HELIX (Helis - Helezon - Yay)
   HELIX (Helis-Helezon-Yay)
   
1.TANITIM
    Helix, helezon şeklinde yay çizme komutudur. Kullanma yerleri çoktur. Örnek olarak tükenmezkalem yayları ve koltuk yayları gösterilebilir. 2D spiral yay çizilebilir. Sweep aracında yol olarak kullanılabilir. Helix komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Create panel  ►Shapes   Splines ► Object Type ► Helix
    ♦ Create menu ►Shapes ►Helix

    2.PARAMETERS (Parametreler)
    Helix komutu aktif yapıldıktan sonra ekranın herhangi bir yerine tıklanır ve sürüklenerek taban yarıçapı oluşturulur. Daha sonra Mouse yukarı doğru hareket ettirilir ve yükseklik için tekrar tıklanır. Tek kıvrımlı helis oluşturulur (Şekil 1).
    Helix komut aracının Parameters bölümünde (Şekil 2) gerekli düzenlemeler yapılır.
    1. Radius 1 kısmına yayın alt taban yarıçap değeri girilir.
    2. Radius 2 kısmına yayın üst taban yarıçap değeri girilir.
    3. Height kısmına yayın yükseklik değeri girilir.
    4. Turns kısmına yayın kıvrım sayısı girilir
(Şekil 3).

     
           Şekil 1:Helis                            Şekil 2:Parametreler                 Şekil 3:Kıvrımlar          

    5. Bias kısmına -1 ile +1 arasında 0.7, 0.6 gibi değerler verilerek kıvrımlar yukarı veya aşağı yanaştırılır. 0 verilirse değişiklik olmaz. -1 değeri verilirse kıvrım alt tabana yanaştırılır (Şekil 4).  +1 değeri verilirse kıvrım üst tabana yanaştırılır (Şekil  5). 

        
   
Şekil 4:Alt yanaştırma          Şekil 5:Üst yanaştırma          Şekil 6:CCW yönü          

    6. CW (Saat Yönü) seçeneği seçilirse kıvrımlar saat yönünde olur. Varsayılan (Default) yöntemdir.
    7. CCW
(Saatin Ters Yönü) seçeneği seçilirse kıvrımlar saat yönünün tersine olur. Bunu anlayabilmek için üst kıvrım ucunun baktığı yöne bakılır (Şekil 6).  
    8. Radius 2 kısmına yayın üst taban yarıçap değeri Radius 1 değerinden küçük veya büyük girilirse konik yay meydana gelir (Şekil 7).
    9. Radius 2 kısmına yayın üst taban yarıçap değeri Radius 1 değerinden küçük girilir ve Height değeri 0 (Sıfır) girilirse spiral yay meydana gelir (Şekil 8)

  
      Şekil 7:Konik yay                     Şekil 8:Spiral yay

 

SPONSORLAR