/
/
/
POINT CURVE (Noktadan Geçen Eğri)
POINT CURVE (Noktadan Geçen Eğri)
   POINT CURVE (Noktadan Geçen Eğri)
   
1.TANITIM
    Point Curve  komutuyla noktalardan geçen eğriler çizilir. Noktalar eğri üzerinde olmak zorundadır. Bu noktaların yerleri değiştirilerek eğrinin şekli değiştirilebilir. AutoCAD programındaki Spline gibidir. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Create panel   ► Shapes   ► NURBS Curves ► Object Type ►Point Curve

    ♦ Create menu ►NURBS ► Point Curve

    2.NOKTALARDAN GEÇEN EĞRİNİN ÇİZİMİ
    Noktalardan geçen eğri çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Point Curve komutu aktif yapılır.
    2. Eğrinin geçeceği noktalar tıklanarak belirlenir.
    3. Daha sora iki defa sağ tuş yapılır ve hemen ardından ekranın boş bir yerine sol tuşla tıklanarak eğri oluşturulur
(Şekil  1).

  
        Şekil  1:Noktalardan geçen eğri                           Şekil 2:Diyalog kutusu               

    4. Backspace tuşuna basılırsa son noktadan itibaren noktalar geri alınır.
    5. Son alınan noktadan sonra ilk nokta üzerine tekrar tıklanırsa CV Curve isimli diyalog kutusu görüntülenir 
(Şekil 2). Evet düğmesine tıklanırsa eğri kapalı duruma getirilir (Şekil 3). Hayır düğmesine tıklanırsa eğri kapalı duruma getirilmez.


      Şekil  3:Kapalı eğri

    2.EĞRİ  ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA 
    Eğri üzerinde değişiklik yapmak için aşağıdaki işlemler yapılır:
    1. Ekrandaki eğri seçilir ve Modify  düğmesine tıklanır ve Point
(Nokta) alt objesi seçilir. Obje üzerinde noktalar görüntülenir.
    2.  Noktaları tek tek işleme koymak için Point bölümünden Single Point 
(Tek Nokta)  düğmesine tıklanır.
    3. Move  komut aracıyla bu noktalar taşınarak eğrinin şekli değiştirilir.
    4. Refine komut düğmesi kullanılarak eğri üzerine yeni noktalar ilave edilir. Delete tuşuna basılarak seçilmiş noktalar silinir.
    5. Fuse komut düğmesi kullanılarak seçilen nokta diğer nokta üzerine getirilir. Eğrinin boyu kısalır.
    6. Extend komut düğmesi kullanılarak seçilen noktadan doğrunun boyu uzatılır. 
    7. Curve alt objesi seçilir Break komutu kullanılırsa eğri üzerinde belirlenen iki nokta arası kırılır. Delete tuşuna basılarak kırılmış eğriler silinir.

 

SPONSORLAR