DONUT (Halka)
   DONUT (Halka)
   
1.TANITIM
    Donut, merkezleri aynı iç içe iki daire çizmek için kullanılan bir komuttur. Donut komut aracına aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Create panel  ►Shapes  ►Splines►Object Type►Donut

    ♦ Create menu ►Shapes►Donut

    2.CREATION METHOD (Oluşturma Metodu)
    Halka oluşturmak için Donut aracı aktif yapılır ve merkez noktası alınır. Mouse sürüklenerek birinci daire oluşturulur. Hemen ardından ikinci daire oluşturulur ve mouse tekrar tıklanır (Şekil 1).
     Ekranın sağ tarafındaki komut panelinin altındaki Creation Method bölümünden çizme metodu seçilir.
     1.Edge seçeneği seçilirse halka çizimi dıştan dışa yapılır.
     2.Center seçeneği seçilirse halka çizimi merkezden yapılır. Bu iki seçeneğin kullanımı daha önceki komutlarda anlatılmıştır.


         Şekil 1:Halka

    3.PARAMETERS (Parametreler)
    Donut komut aracıyla yay oluşturulduktan hemen sonra veya daha sonra Modify    komut düğmesi üzerine tıklanarak ölçüler değiştirilebilir. Top ekranında taslak bir halka çizildikten sonra ölçüleri Parameters bölümünden değiştirilir.   
    1.Radius 1 kısmına birinci dairenin yarıçap değeri girilir.
    2.Radius 2 kısmına ikinci dairenin yarıçap değeri girilir. 

 

SPONSORLAR