ELLIPSE (Elips)
   ELLIPSE (Elips)
   
1.TANITIM
    Ellipse, elips çizmek için kullanılan bir komuttur ve aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦  Create panel  ► Shapes   ►Splines ►Object Type ►Ellipse

     ♦  Create menu ►Shapes ►Ellipse

    2.CREATION METHOD (Elips Oluşturma Metodu)
    Ekranın sağ tarafındaki komut panelinin altındaki Creation Method bölümünden elips oluşturma metotları seçilir.
    1. Edge
(Kenar) seçilirse elips çizimi dıştan dışa yapılır  (Şekil 1). Elipsin başlayacağı yere tıklanır (P1). Sürüklenerek çap meydana getirilir ve mouse bırakılır (P2).
    2. Center
(Merkez) seçilirse elips çizimi merkezden yapılır (Şekil 2). Elipsin önce merkezi tıklanır (P1). Daha sonra sürüklenerek yarıçap alınır (P2).

 
      Şekil  1:Kenar metoduyla çizim            Şekil 2:Merkez metoduyla çizim

    3.PARAMETERS (Parametreler)
    Ellipse komut düğmesi üzerine tıklandıktan sonra ekranın herhangi bir yerine tıklanır ve çapraz olarak sürüklenerek elips oluşturulur. Top ekranında taslak bir elips çizildikten sonra ölçüleri Parameters bölümünden ayarlanır (Şekil 3).  
    1. Lenght  (Uzunluk) kısmına elipsin Y ekseni doğrultusundaki uzunluk değeri girilir.
    2. Width  
(Genişlik) kısmına elipsin Y ekseni doğrultusundaki uzunluk değeri girilir.
    3. Outline
(Dış Hat) onay kutusu işaretlenirse iç tarafa veya dış tarafa ikinci bir elips daha çizilir.
    4. Thickness
(Kalınlık) kısmına değer girilir. Sayının önüne – işareti konulursa ikinci elips iç tarafa, sayının önüne + işareti konulursa ikinci elips dış tarafa çizdirilir (Şekil  4).
    5. Ctrl tuşu basılı tutularak elips çizilirse daire oluşturulur.


  Şekil  3:Elips parametreleri                           Şekil 4:İç içe elips çizimi

  

SPONSORLAR