EGG (Yumurta)
   EGG (Yumurta)
   
1.TANITIM
    Egg, yumurtaya benzer şekil çizmek için kullanılan bir komuttur. İç içe iki şekilden meydana gelir (Şekil 1). Egg komutuna aşağıdaki yollardan girilir.
    ♦ Create panel   ►Shapes   ►Splines ►Object Type Egg
    ♦ Create menu Shapes►Egg

    2.YUMURTANIN ÇİZİMİ
    Yumurtanın çizimi için aşağıdaki sıra takip edilir (Şekil  2):
    1. Egg komutu aktif yapılır ve yumurtanın merkezi için ekranın herhangi bir yerine tıklanır (P1).
    2. Daha sonra mouse' ın sol tuşu bastırılır ve basılı durumdayken sürüklenerek istenilen yerde serbest bırakılır. Yumurtanın sivri ucu meydana getirilir (P2).
    3. Mouse ileri geri hareket ettirilerek ikinci şeklin yeri için tıklanır (P3).  

    
           Şekil 1:Yumurta şekli                      Şekil  2:Yumurta çizim aşamaları                    

    3.PARAMETERS (Parametreler)
    Yumurtayla ilgili boyut düzenlemeleri Parameters bölümünde yapılır (Şekil  3). Bu düzenlemeler aşağıya çıkarılmıştır.
    1. Length 
(Uzunluk) kısmına yumurtanın uzunluk değeri girilir.
    2. Width 
(Genişlik) kısmına yumurtanın genişilik değeri girilir.
    3. Outline
(Dış Çizgi) onay kutusu işaretlenirse iç içe iki şekil çizilir.
    4. Thickness
(Kalınlık) kısmına iki şekil arasındaki aralık ölçüsü girilir.
    5. Angle
(Açı) kısmına yumurtanın duruş açısı girilir.


        Şekil 3:Parametreler

 

SPONSORLAR