/
/
/
WIDE FLANGE (Geniş Flanş)
WIDE FLANGE (Geniş Flanş)
   WIDE FLANGE (Geniş Flanş)
   
1.TANITIM
    Wide Flange, 2 boyut H şeklinde kapalı bir obje elde etmek için kullanılan komuttur. Wide Flange komut aracına aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Create panel   ►Shapes   ►Extended Splines ► Object Type ► Wide Flange

    ♦ Create menu ► Extended Shapes ►Wide Flange

    2.PARAMETERS (Parametreler) 
    Wide Flange komutu çalıştırıldıktan sonra başlangıç köşesi için ekranın herhangi bir yerine tıklanır. Çapraz sürüklenerek H şeklindeki objenin diğer köşesi oluşturulur. Mouse ileri doğru hareket ettirilerek iç kenarlar oluşturulur ve tekrar tıklanır.
    Objenin ölçüleri  Parameters bölümünde düzenlenir
(Şekil 1).
   1. Length kısmına Y ekseni yönünde uzunluk değeri girilir.
   2. Width kısmına X ekseni yönünde genişlik değeri girilir.
   3. Thickness  kısmına  genişlik değeri girilir
(Şekil  2).
   4. Corner Radius  kısmına  girilen değere göre H şeklindeki objenin dip köşeleri aynı anda yuvarlatılır (Şekil 3).

   
      Şekil 1:Parametreler               Şekil 2:H  objesi        Şekil 3:Yuvarlatmaları  

 

SPONSORLAR