STAR (Yıldız)
   STAR (Yıldız)
   
1.TANITIM
    Star komut aracıyla kapalı yıldız şeklinde çokgen çizimi yapılır. İç ve dış olmak üzere iki çeşit köşe yuvarlatma yapılır. Star komut aracına aşağıdaki yollardan ulaşılır:
    ♦ Create panel   ►Shapes   ►Splines ► Object Type ►Star
    ♦ Create menu ►Shapes ►Star

   
2. PARAMETERS (Parametreler)
    Star komut aracıyla yıldız şeklinde obje oluşturmak için ekranın herhangi bir yerine tıklanır ve sürüklenerek birinci çap oluşturulur (P1). Mouse ileri geri hareket ettirilerek ikinci çap oluşturulur ve tekrar tıklanır (P2). Top ekranında taslak bir yıldız (Şekil 1) çizildikten sonra ölçüleri Parameters bölümünden (Şekil 2) değiştirilir veya daha sonra obje seçilip Modify    aracı üzerine tıklanarak da ölçüler değiştirilebilir.
    Parameters bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
    1. Radius 1
(Yarıçap 1) kısmına yıldızın birinci yarıçap değeri girilir.
    2. Radius 2
(Yarıçap 2) kısmına yıldızın ikinci yarıçap değeri girilir.
    3. Points
(Noktalar) kısmına köşe sayısı girilir.

  
    Şekil 1:Taslak yıldız            Şekil 2.Parametreler        Şekil 3:Döndürülmüş yıldız    

    4. Distortion (Bükülme) kısmına girilen değer kadar yıldız bükülür (Şekil  3).
    5. Fillet Radius 1 (Yuvarlatma Yarıçapı 1) kısmına girilen değer kadar yıldızın iç köşeleri yuvarlatılır. 
    6. Fillet Radius 2
(Yuvarlatma Yarıçapı 2)  kısmına girilen değer kadar yıldızın dış köşeleri yuvarlatılır (Şekil  3).

 

SPONSORLAR