TEE (T-Objesi)
   TEE (T-Objesi)
   
1.TANITIM
    Tee, 2 boyut T şeklinde kapalı obje elde etmek için kullanılan bir komuttur. Tee komut aracına aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Create panel   ►Shapes  ►Extended Splines ► Object Type ►Tee

     ♦ Create menu ►Extended Shapes ►Tee

    2.PARAMETERS (Parametreler)
    Tee komutu aktifleştirildikten sonra başlangıç köşesi için ekranın herhangi bir yerine tıklanır. Çapraz sürüklenerek T şeklindeki objenin diğer köşesi oluşturulur. Mouse ileri doğru hareket ettirilerek iç kenarlar oluşturulur ve tekrar tıklanır.
    Objenin ölçüleri Parameters bölümünde düzenlenir
(Şekil  1).
    1. Length kısmına Y ekseni yönünde uzunluk değeri girilir.
    2. Width kısmına X ekseni yönünde genişlik değeri girilir.
    3. Thickness  kısmına  genişlik değeri girilir
(Şekil 2).
    4. Corner Radius  kısmına  girilen değere göre T şeklindeki objenin dip köşeleri aynı anda yuvarlatılır (Şekil  3).

    
     Şekil  1:Parametreler              Şekil 2:T objesi          Şekil 3:Yuvarlatmalar  

 

SPONSORLAR