/
/
/
WRECTANGLE (Geniş Dikdörtgen)
WRECTANGLE (Geniş Dikdörtgen)
   WRECTANGLE (Geniş Dikdörtgen)
   
1.TANITIM
    WRectangle, 2 boyut iç içe aynı merkezli iki dikdörtgen çizmek için kullanılan bir komuttur. Her dikdörtgen dört köşeden oluşmaktadır. WRectangle komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Create panel   ►Shapes   ►Extended Splines ►Object Type ► WRectangle
    ♦ Create menu ►Extended Shapes ►WRectangle

    2.PARAMETERS (Parametreler) 
    WRectangle komut aracı aktifleştirildikten yani üzerine tıklandıktan sonra ekranın herhangi bir yerine tıklanır ve çapraz sürüklenerek dikdörtgenin diğer karşı çapraz köşesi oluşturulur. Mouse ileri doğru hareket ettirilerek ikinci dikdörtgen oluşturulur ve tekrar tıklanır.
    Geniş dikdörtgenin ölçüleri ekranın sağ tarafındaki komut panelinin altında bulunan Parameters bölümünde düzenlenir
(Şekil 1).

     
     Şekil  1:Parametreler                       Şekil  2:Geniş dikdörtgen                                          

    1.  Length kısmına Y ekseni yönünde dış dikdörtgenin uzunluk ölçü değeri girilir.
    2. Width kısmına X ekseni yönünde dış dikdörtgenin genişlik ölçü değeri girilir.
    3. Thickness  kısmına  iki dikdörtgenin arasındaki ölçü girilir (Şekil  2).

    4. Sync Corner Fillets onay kutusu işaretlenirse Corner Radius 1 kısmına  girilen değere göre iki dikdörtgenin köşeleri aynı anda yuvarlatılır (Şekil  3).


              Şekil  3:Köşeler  yuvarlatılmış

    5. Eğer Sync Corner Fillets onay kutusu işaretlenmezse Corner Radius 1 kısmına birinci dikdörtgen için,  Corner Radius 2 kısmına ikinci dikdörtgen için köşe yuvarlatma değerleri girilir.
    6. Name and Color, Rendering, Interpolation bölümleri daha önceki konularda anlatıldığı gibi kullanılır.


 

SPONSORLAR