/
/
/
EDIT SPLINE (Eğri Düzenleme)-2
EDIT SPLINE (Eğri Düzenleme)-2
     EDIT SPLINE (Eğri Düzenleme)-2

     5.SEGMENT (Kenar) GEOMETRY BÖLÜMÜ   
     DIVIDE (Kenarları Eşit Parçalara Bölme)
     Divide komutuyla kenarlar eşit parçalara bölünürler.
     Kenarları eşit olarak bölmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Obje seçilir ve Edit Spline değiştiricisine ulaşılır. Segment alt objesi (subobject) seçilir.
     2. Bölünecek kenar seçilir 
(Şekil 24)
     3. Geometry ► Divide komutu  aktif yapılır ve hemen yanındaki değer kutusuna  bölüntü sayısı girilir. Enter tuşuna basıldığında kenar bölünmüş olur (Şekil 25). Burada dikkat edilmesi gereken husus bölüntü nokta sayısı doğru parçası sayısından 1 eksik olmalıdır. Kenar eşit parçaya bölecekse nokta sayısı 5 olarak girilmelidir.
     4. Aktif olan komut aracını iptal etmek için üzerine tekrar tıklanır.
     5. Move komut aracıyla ilave edilen veya mevcut köşe noktaları  Vertex
(Köşe) alt objesi aktif yapılarak taşınır (Şekil  26).


     Şekil  24:Bölünecek kenar           Şekil  25:Bölünmüş kenar    Şekil 26:Taşıma işlemi

     BREAK (Kenarları Kırma)
     Break komutu, 2 boyut objelerin kenarlarını herhangi bir yerinden kırmak için kullanılır.
     Kenarları kırmak için  aşağıdaki yol takip edilir:
     1. Kenarları kırılacak obje seçilir.
     2. Modify  ►Modifier List ►Edit Spline’ a  ulaşılır ve Segment
(Kenar) alt objesi seçilir.
     3. Geometry ► Break komut düğmesi üzerine tıklanarak aktif yapılır.
     4. Obje üzerinde iki yere tıklanarak kırma noktaları oluşturulur 
(Şekil 27).
     5. Segment alt objesi aktif  olduğu sırada iki nokta arası seçilip klavyeden Delete tuşuna basılır veya Delete komut düğmesine tıklanır (Şekil 28).
     6. Komuttan çıkmak için Break komut düğmesi üzerine tekrar tıklanır. Segment alt objesine tekrar tıklanarak işlem kapatılır.

   
      Şekil 27:Kırma noktaları              Şekil 28:Kırılmış doğru           Şekil 29:Eğri

    KENARLAR (Segment) ÜZERİNDE DİĞER İŞLEMLER
    1. Segment alt objesi açıkken silinecek kenar seçilir. Delete düğmesine tıklanarak seçilen kenar silinir. Kullanımı Vertex (Köşe) alt objesinde olduğu gibidir.
    2. Segment alt objesi açıkken ilave yapılacak kenar seçilir. Insert düğmesine tıklanarak seçilen kenar üzerine ilave yapılır. Kullanımı Vertex
(Köşe) alt objesinde olduğu gibidir.
    3. Refine düğmesine tıklanarak seçilen kenar üzerine köşe noktaları konulur.


     
6.SPLINE (Eğri) GEOMETRY BÖLÜMÜ     
     OUTLINE (Eğrilerin Verilen Uzaklıkta Kopyasını  Alma)
     Outline komutuyla objelerin kenarlarına eşit uzaklıkta paralel kopyaları alınır. AutoCAD programındaki Offset komutunun benzeridir. Objelerin ucu açıksa paralel kopyası alındıktan sonra uçları kapatılır ve tek obje haline getirilir.
     Objelerin paralelini almak için aşağıdaki yol takip edilir:
     1. 2D obje oluşturulur ve seçilir 
(Şekil  29).
     2. Edit Spline değiştiricisine ulaşılır. Spline alt objesi (subobject) seçilir.
     3. Geometry ►Outline aracı aktif yapılır ve hemen yanındaki değer kutusuna offset ölçüsü  girilir. Center işaretlenirse ofset mesafesi iki tarafa eşit olarak alınır. Enter tuşuna basıldığında objenin paraleli alınmış olur 
(Şekil  30).
     4. Ayrıca Outline komutu aktif yapıldıktan sonra mouse objenin üzerine getirilir ve bastırılarak sürüklenirse objenin paraleli göz kararı alınır. Outline komut aracı aktif yapıldıktan sonra değer kutusunun yanındaki spinner  düğmelerine tıklanarak da objenin paraleli alınır.
     5. Aktif olan Outline komut düğmesini iptal etmek için üzerine tekrar tıklanır.
     6. Spline alt objesi üzerine tekrar tıklanarak kapatılır.
     
Not: 2 boyutlu bir çizimi ekrandan silmek için kesinlikle alt objelerinden (Vertex, Segment, Spline) çıkılması gerekmektedir.

    
    Şekil 30          Şekil 31              Şekil  32       Şekil  33:Simetrik objeler

     MIRROR (Objelerin  Simetriğini  Alma)
     Mirror komutuyla objelerin yatay , dikey  ve her ikisi birlikte  simetriği alınır. Objelerin simetriğini almak için aşağıdaki yol takip edilir:
     1. 2D obje oluşturulur ve seçilir 
(Şekil  31).
     2. Edit Spline değiştiricisine ulaşılır. Spline alt objesi (subobject) seçilir.
     3. Geometry ► Mirror komut aracı aktif yapılır ve hemen yanındaki seçeneklerden yatay  olan seçilir ve objenin simetriği alınır 
(Şekil  32). Objenin kopyası alınacaksa Copy onay kutusu işaretlenmelidir.
     4. Move komutuyla objeler taşınarak birbirinden ayrılır 
(Şekil  33).
     5. Spline alt objesi üzerine tekrar tıklanarak kapatılır. Spline aktif olduğu sürece ekrandan obje silinemez.

     TRIM (Objelerin  Budanması)
     Trim komutuyla, birbirini kesen objelerin istenilen yerleri budanır.
     Objelerin budanması için aşağıdaki yol takip edilir:
     1. Birbirini kesen 2D objeler oluşturalım ve dikdörtgeni seçelim 
(Şekil  34).
     2. Edit Spline değiştiricisine ulaşılır. Spline alt objesi seçilir.
     3. Geometry►Attach komut aracıyla diğer objeler birleştirilir.
     4. Trim aracı aktif yapılır ve budanacak yerler üzerine tıklanır. 
Şekil  35’ de objelerin budanmış durumu görülmektedir.
     5. Aktif olan komut aracını iptal etmek için üzerine tekrar tıklanır veya sağ tuş yapılır.
     6. Spline alt objesi üzerine tekrar tıklanarak kapatılır.
     7. Objeler birleştirilmiş olmalarına rağmen ortak köşe noktaları kaynatılmış değildir. Köşelerin kaynatılması için  Edit Spline ►Vertex alt objesindeyken pencere yöntemiyle tüm köşe noktaları seçilir. Weld 
komut düğmesine tıklanarak köşeler kaynatılır.

  
Şekil 34:Birbirini kesen objeler    Şekil 35:Budanmış objeler     Şekil  36:Uzatılacak uç

     EXTEND (Objelerin  Uzatılması)
     Extend komut aracı, objelerin açık olan uçlarını önündeki sınıra kadar uzatmakta kullanılır. Objelerin uzatılması için aşağıdaki yol takip edilir:
     1. Ucu açık 2D objeler oluşturalım ve seçelim. 
(Şekil  36).
     2. Edit Spline değiştiricisine ulaşılır. Spline alt objesi (subobject) seçilir.
     3. Geometry ► Extend komut aracı aktif yapılır ve obje üzerinde uzatılacak uç seçilir. Seçilen uç karşısındaki sınıra kadar uzatılmış olur  
(Şekil  37).
     4. Extend komutunu  devre dışı bırakmak için düğme üzerine tekrar tıklanır veya ekranda boş bir yere sağ tuş yapılır. Spline alt objesi üzerine tekrar tıklanarak işlem kapatılır.

   
  Şekil 37:Uzatılmış obje          Şekil 38:Ojeler                Şekil 39:Birleştirilmiş objeler

    BOOLEAN (İki  Obje  Arasındaki  İşlemler)
    1.UNION  (Birleştirme)
     Union komutuyla kapalı ve aynı düzlemdeki 2D objeler birleştirilerek tek obje haline getirilirler. Kapalı objelerin içeride kalan kısımları otomatik silinir. Union işlemi aşağıdaki sıraya göre yapılır:     
     1. Kapalı 2D objeler oluşturulur ve Attach komutuyla birleştirilir 
(Şekil   38).
     2. Edit Spline değiştiricisine ulaşılır. Spline alt objesi seçilir.
     3. Geometry ►Boolean aracının yanındaki seçeneklerden Union
(Birleştirme)   seçilir.
     4. Önce objelerden biri seçilir. Daha sonra  Boolean düğmesine tıklanır.     
     5. İkinci obje seçilerek işlem gerçekleştirilir 
(Şekil  39).

     2.SUBTRACTION  (Çıkarma)
     Subtraction komutuyla kapalı ve aynı düzlemdeki 2D objeler birbirlerinden çıkarılırlar. Seçim sırasına göre 2. obje 1. objeden çıkarılır. Subtraction işlemi aşağıdaki sıraya göre yapılır:     
     1. Kapalı 2D objeler oluşturulur ve Attach aracıyla birleştirilir 
 (Şekil  40).
     2. Edit Spline değiştiricisine ulaşılır. Spline alt objesi (subobject) seçilir.
     3. Geometry ►Boolean aracının yanındaki seçeneklerden Subraction
(Çıkarma)  seçilir.
     4. Önce objelerden biri tekrar seçilir. Biz burada dikdörtgeni seçtik. Daha sonra  Boolean düğmesine tıklanır.     
     5. İkinci obje (daire) seçilerek işlem gerçekleştirilir 
(Şekil  41).

   
   Şekil 40:Çıkarılacak objeler         Şekil 41:Çıkarma işlemi             Şekil 42:Kesişim

     INTERSECTION  (Kesişim)
     Intersection komutuyla kapalı ve aynı düzlemde olan 2D objelerin ortak kısımları elde edilir. Diğer kısımlar otomatik olarak silinir. Intersection işlemi aşağıdaki sıraya göre yapılır:     
     1. Kapalı 2D objeler oluşturulur ve Attach aracıyla birleştirilir.
     2. Edit Spline değiştiricisine ulaşılır. Spline alt objesi 
(subobject) seçilir.
     3. Geometry ► Boolean aracının yanındaki seçeneklerden Intersection (Kesişim) seçilir.
     4.  Önce objelerden biri tekrar seçilir. Daha sonra  Boolean düğmesine tıklanır.     
     5. İkinci obje  seçilerek işlem gerçekleştirilir 
(Şekil  42).

     DETACH (Ayırma) 
     2 boyut veya katı modeli oluşturulmuş eğrilerin kopyasının alınması için Detach komut aracı kullanılır.  Bunun için aşağıdaki yol takip edilir:
     1. Üzerinde işlem yapılacak 2 boyutlu çizim elemanı seçilir 
(Şekil  43).
     2. Edit Spline komutuna ulaşılır ve Spline alt objesi seçilir. Eğer segmentler ayrılacaksa Segment alt objesi seçilir.
     3. Ayrılacak eğriler seçilir.  
     4. Copy onay kutusu işaretlendikten sonra Detach butonuna tıklanır.
     5. Ekrana gelen diyalog kutusundaki Detach as’ in karşısına ayrılan nesnenin ismi yazılır
 (Şekil  44)OK düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır.
     6. Ayrılan obje Move  komut aracıyla taşınır 
(Şekil  45).
     7. Tekrar Spline butonuna tıklanarak  işlem kapatılır.

    
  Şekil 43:Ayrılacak eğri         Şekil 44:Diyalog kutusu            Şekil 45:Kopya  obje

     EXPLODE (Dağıtma)
     Explode komutuyla eğriler köşe noktalarının arasında segmentlerine ayrılır. Her parça bağımsız bir objedir. Bunun için aşağıdaki yol takip edilir:
     1. Üzerinde işlem yapılacak 2 boyutlu çizim seçilir.
     2. Edit Spline komutuna ulaşılır ve Spline alt objesi seçilir.
     3. Explode düğmesine tıklanır.
     4. Object seçeneği seçilirse diyalog kutusu görüntülenir ve isim yazılarak OK düğmesine tıklanır.
     5.  Ayrılan bağımsız  objeler Move   komut aracıyla taşınırlar.

   
 7.EĞRİLER ÜZERİNDE YAPILAN DİĞER İŞLEMLER
     ÇİZGİLERİN KAPATILMASI
     Çizgilerin kapatılması için aşağıdaki sıra takip edilir:    
     1. Line komutuyla hiç ara vermeden obje çizilirken son nokta, ilk noktanın üzerine tıklanırsa  
(Şekil   46), Spline isimli diyalog kutusu görüntülenir (Şekil  47).
     2. Diyalog kutusunda Close spline? (Eğri kapatılsın mı?)  diye soru sorulmaktadır. Evet düğmesi tıklanırsa obje kapatılır ve köşe otomatik olarak kaynatılır. Hayır düğmesi tıklanırsa obje kapatılmaz..
     3. Çizim aracının devre dışı bırakılması için ekranın herhangi bir yerine sağ tıklanır. Kapalı eğriler Extrude komutu gibi komutlar kullanılarak katı model obje haline getirilirler 
(Şekil  48).

  
    Şekil  46:İlk ve son nokta         Şekil  47:Diyalog kutusu            Şekil  48:Katı model

    OBJE  SEÇİLDİKTEN SONRA SAĞ TUŞ MENÜLERİ
    1.VERTEX (Köşe) ÜZERİNDE YAPILAN İŞLEMLER
     2D objeler oluşturulduktan sonra köşeler üzerinde işlem yapmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Obje seçilir. Edit Spline değiştiricisine ulaşılır. Vertex alt objesi seçilir.
     2. Obje üzerinde görüntülenen köşe noktaları üzerine sağ tıklanır. Dörtlü menü 
(Quads) görüntülenir (Şekil  49).


                                                   Şekil  49: Dörtlü menü

     3. Seçilen köşeyle ilgili Tools 1 bölümünde aşağıdaki seçenekler kullanılır:
       ♦ Corner seçilirse keskin köşe elde edilir.
       ♦ Smooth seçilirse köşeye bağlı kenarlar eğri duruma geçer 
(Şekil  50).

 
          Şekil 50:Smooth seçeneği                       Şekil 51:Düzenlenebilir köşe

         ♦ Bezier veya Bezier Corner seçilirse köşe düzenlenebilir köşe haline gelir. Köşelerde teğet doğrular oluşur. Bezier seçeneğinde tek doğru, Bezier Corner seçeneğinde çift doğru oluşur. Move komutuyla uçlarından hareket ettirilerek yeni şekil oluşturulur (Şekil  51).

    2.SEGMENT (Kenar) ÜZERİNDE YAPILAN İŞLEMLER
     2D objeler oluşturulduktan sonra kenarlar  üzerinde işlem yapmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Obje seçilir. Edit Spline değiştiricisine ulaşılır. Segment alt objesi seçilir.
     2. Obje üzerinde  değiştirilmek istenilen kenar seçilir ve üzerine sağ tıklanır 
(Şekil  52). Dörtlü menü (Quads) görüntülenir.
     3. Seçilen eğri kenarı düz kenar haline getirmek için  dörtlü menünün Tools 1 kısmından Line seçilirse kenar iki köşe noktası arasında düz doğru haline gelir 
(Şekil  53).
     4. Düz doğruyu eğri doğru haline getirmek için yine aynı yol takip edilerek dörtlü menüden Curve seçilir.
     5. Seçilen eğriyi ortadan ikiye bölmek için dörtlü menünün Tools 1 kısmından Divide seçilir ve kenarın ortasına bir köşe noktası koyar. Kısacası kenar ikiye bölünür 
(Şekil  54).

 
    Şekil 52:Seçilen kenar                Şekil 53:Düz doğru                Şekil 54:Köşe noktası

     3.SPLINE (Eğri) ÜZERİNDE YAPILAN İŞLEMLER
     2D objeler oluşturulduktan sonra tamamı  üzerinde işlem yapmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Obje seçilir. Edit Spline değiştiricisine ulaşılır. Spline alt objesi seçilir.
     2. Eğri seçilir ve üzerine sağ tıklanır. Dörtlü menü 
(Quads) görüntülenir.
     3. Dörtlü menünün Tools 1 kısmından Line 
(Doğru) seçilirse tüm eğri kenarlar düz doğru haline gelirler (Şekil  55).
     4. Düz doğruları eğri doğru haline getirmek için yine aynı yol takip edilerek dörtlü menüden Curve (Eğri) seçilir (Şekil  56).       

 
              Şekil 55:Düz doğrular                            Şekil 56:Eğri doğrular                  

 
SPONSORLAR