CIRCLE (Daire)
   CIRCLE (Daire)
   
1.TANITIM
    Circle, daire çizmek için kullanılan bir komuttur. Ekranın herhangi bir yerine tıklanır ve sürüklenerek yarıçapı alınır. Circle komut aracına aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦  Create panel   ►Shapes   ►Splines ►Object Type ►Circle

    ♦  Create menu ►Shapes ►Circle

    2.CREATION METHOD (Oluşturma Metodu)
    Circle aracı üzerine tıklandıktan sonra ekranın sağ tarafındaki komut panelinin altındaki Creation Method bölümünde daire oluşturma metotları seçilir.
    1. Edge
(Kenar) seçeneği seçilirse daire çizimi dıştan dışa yapılır. Tıklanan iki nokta arasına daire çizilir (Şekil 1).
     2. Center (Merkez) seçeneği seçilirse daire çizimi merkezden dışa doğru yapılır (Şekil 2). Dairenin önce merkezi tıklanır (P1). Daha sonra sürüklenerek yarıçap alınır (P2).

  
    Şekil 1:Kenar yöntemi          Şekil 2:Merkez yöntemi                 

    3.PARAMETERS (Parametreler)
    Daire çizildikten sonra yarıçap ölçüsü Parameters bölümündeki Radius kısmına yazılır (Şekil 3).


      Şekil 3:Parametreler

    4.DİĞER ÖZELLİKLER
    1. Name and Color (İsim ve Renk) bölümünde objeye uygun isim yazılır ve renk  kutusuna tıklanarak objenin rengi değiştirilir.
    2. Rendering
(Derleme)  bölümünde Line komutunda anlatıldığı gibi ayarlar yapılır.
    3. Interpolation
(Görüntüleme Değeri) bölümünde düzgünlük değeri girilir.
      ♦ Steps
(Basamaklar) değeri, dairenin 2 çeyrek noktası arasındaki köşe nokta sayısıdır.  
      ♦ Adaptive onay kutusu işaretlenirse ayar program tarafından otomatik yapılır.


 

SPONSORLAR