/
/
/
RECTANGLE (Dikdörtgen)
RECTANGLE (Dikdörtgen)
   RECTANGLE  (Dikdörtgen)
   
1.TANITIM
    2 boyutlu dikdörtgen veya kare çizmek için kullanılan bir komut aracıdır. Rectangle komutuyla keskin köşeli dikdörtgen çizilebildiği gibi köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgende çizilebilir.
    Rectangle komut aracına aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦  Create panel    ►Shapes   ► Splines ► Object Type ►Rectangle

     ♦  Create menu ►Shapes ► Regtangle

    2.CREATION METHOD (Oluşturma Metodu)
    Rectangle komut düğmesinin üzerine tıklandıktan sonra ekranın sağ tarafındaki komut panelinin altındaki Creation Method bölümünde (Şekil 1) dikdörtgen oluşturma metotları seçilir.

    
       Şekil 1:Metotlar                        Şekil 2:Kenar seçeneği                               

    1.Edge (Kenar) seçeneği seçilirse dikdörtgen çizimi köşeden köşeye yapılır (Şekil 2). Önce başlangıç köşesi tıklanır (P1).  Daha sonra karşı çapraz köşe tıklanır (P2).
    2.Center
(Merkez) seçeneği seçilirse dikdörtgen çizimi merkezden yapılır (Şekil  3). Önce merkez tıklanır (P1). 
Mouse sürüklenerek bir köşe tıklanır (P2).

    3.Klavyeden Ctrl tuşu basılı tutularak dikdörtgen çizilirse kare oluşturulur.

     
         Şekil 3:Merkez seçeneği                   Şekil 4:Parametreler  

    3.PARAMETERS (Parametreler)
    Rectangle komut aracı kullanılarak Top ekranında taslak bir dikdörtgen çizildikten sonra ölçüleri Parameters bölümünden ayarlanır (Şekil  4).  
    1. Length  (Uzunluk) kısmına  Y ekseni doğrultusundaki ölçü girilir.
    2. Width 
(Genişlik) kısmına  X ekseni doğrultusundaki ölçü girilir.
    3. Corner Radius  
(Köşe Yarıçapı) kısmına köşe yuvarlatma yarıçapı değeri girilir. 0 değeri girilirse keskin köşeli dikdörtgen, bir sayı girilirse köşe yuvarlatılmış olur. Şekil 5’ de köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen ve kare görülmektedir.

   
                      Şekil  5:Dikdörtgen ve kare

 

SPONSORLAR