TEXT (Yazı)
   TEXT (Yazı)
   
1.TANITIM
    Text, yazı yazma komutudur. Windows’ ta kullanılan tüm yazı karakterleri kullanılabilir. Parameters (Parametreler) bölümü küçük bir yazı editörü gibidir. Yazılara Extrude, Bend dahil değişik değiştiriciler (Modifiers) uygulanabilir.  
    Text  komut aracına aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Create panel   ►Shapes   ► Splines ► Object Type ►Text
    ♦ Create menu ►Shapes►Text

    2.PARAMETERS (Parametreler)
    Text komut aracının Parameters bölümünde (Şekil  1) gerekli düzenlemeler yapılır ve Text alanına yazı yazılır ekranın herhangi bir yerine tıklanır ve yazı oluşturulur (Şekil 2). İkinci satıra yazı yazmak için klavyeden Enter tuşuna basılır.

 
                         Şekil 1:Parametreler                                               Şekil 2:Yazı

    Parameters bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
    1. Font List   kısmından yazı karakterleri seçilir
(Şekil 3).
    2.   düğmesine tıklanırsa yazı eğik olur (Şekil 4).
    3.    düğmesine tıklanırsa yazının altına çizgi çizilir.
    4.    düğmesine tıklanırsa yazı sola hizalanır.
    5.    düğmesine tıklanırsa yazı ortaya hizalanır.
    6.    düğmesine tıklanırsa yazı sağa hizalanır.
    7.    düğmesine tıklanırsa yazı iki tarafa hizalanır.
    8.  Size
(Ölçü) kısmına yazı yüksekliği girilir.
    9.  Kerning 
(Karakter Aralığı) kısmına gerekiyorsa harfler arası ölçü girilir.
    10. Leading  
(Satır Aralığı) kısmına gerekiyorsa satırlar arası ölçü girilir.

   
    Şekil 3:Yazı tipleri                        Şekil 4:Eğik yazı                        Şekil 5:Yazı çeşitleri

    11. Update (Güncelleştirme) bölümündeki Manuel Update (El ile Güncelleştirme) onay kutusu işaretlenirse, yazıda yapılan değişikliklerin uygulanabilmesi için Update düğmesine tıklanır. Bu bölüm gerekirse kullanılır.
    
Not: Alt tuşuna basılıp nümerik değer (Sayı) girilirse Windows’ un özel karakterleri yazdırılır. Burada önemli olan özel karakterlerin nümerik değerlerini bilmektir. Şekil 5'  de yazı çeşitleri görülmektedir.
 

SPONSORLAR