SECTION (Kesit)
   SECTION (Kesit)

    1.TANITIM
    Section, 3 boyutlu herhangi bir objenin 2 boyutlu kesitini elde etmek için kullanılan bir komuttur.  Section düzleminin büyüklüğü önemli değildir. Önemli olan yeri ve doğrultusudur. 2 boyutlu kesiti alınan katı model objede herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Create panel   ►Shapes ►Splines ►Object Type ►Section
    ♦ Create menu ►Shapes►Section

    2.SECTION PARAMETERS (Kesit Parametreleri)
    Section komut aracı aktif yapılmadan önce ekrana 3D obje çizilir. Biz burada tüp çizdik (Şekil 1). Section komutu çalıştırıldıktan sonra kesit düzlemi için ekranın herhangi bir yerine tıklanır. Mouse çapraz sürüklenerek düzlem oluşturulur (Şekil 2).
    Daha sonra kesit Select and Rotate  komutuyla X ekseni etrafında 90 derece döndürülür. Select and Move    komutuyla 3D objenin üzerine yerleştirilir  (Şekil 3).   

    
 Şekil 1:Kesiti alınacak tüp            Şekil  2:Kesit düzlemi              Şekil  3:Obje ve düzlem

    Section aracının Section Parameters bölümünde (Şekil 4) gerekli düzenlemeler yapılır.
    1. Create Shape düğmesine tıklanırsa kesit düzleminin geçtiği yerdeki kesitin 2 boyutlu şekli oluşturulur. Name Section Shape isimli diyalog kutusu görüntülenir
(Şekil 5). Name kısmına yeniden isim yazılabilir.

 
                               Şekil 4:Parametreler                          Şekil  5:Kesit ismi diyalog kutusu

    2. Oluşturulan kesitin obje üzerinde izi görünür (Şekil 6). Select and Move  komutuyla dışarı taşınır (Şekil 7).
    3. Update bölümünde aşağıdaki seçenekler bulunur:
       ♦  When Section Moves  seçeneği seçildiğinde kesit objenin üzerinde taşınabilir.
       ♦  When Section  Selected  seçeneği seçildiğinde kesit sarı renkli olarak kesit düzlemi üzerinde  taşınabilir.
    4. Section Size bölümünde kesit düzleminin boyutu ayarlanır.
       ♦  Length kısmına kesitin uzunluğu,
       ♦  Width kısmına kesitin genişlik değeri girilir.

    
      Şekil 6: İki boyutlu kesit izi                   Şekil  7:Kesit                 

 

SPONSORLAR