/
/
/
CV CURVE (Kontrol Köşeli Eğri)
CV CURVE (Kontrol Köşeli Eğri)
   CV CURVE (Kontrol Köşeli Eğri)
   
1.TANITIM
    CV Curve  komut aracıyla kontrol köşeleri eğri üzerinde olmayan eğriler çizilir. Kontrol köşeleri eğriyi çevreleyen kenarlar üzerindedir. Bu köşelerin yerleri değiştirilerek eğrinin şekli değiştirilebilir.  Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Create panel   ► Shapes   ►NURBS Curves ►Object Type ►CV Curve
    ♦ Create menu ►NURBS ►CV Curve

    2.KONTROL KÖŞELERİNDEN GEÇEN EĞRİNİN ÇİZİMİ
    Kontrol köşelerinden geçen eğrinin çizimi için işlem sırası:
    1. CV Curve komut düğmesi üzerine tıklanarak aktif yapılır.
    2. Eğrinin geçeceği kontrol köşeleri belirlenir ve eğri oluşturulur
(Şekil 1). Backspace tuşuna basılırsa son noktadan itibaren noktalar geri alınır.
    3. Son alınan noktadan sonra ilk nokta üzerine tıklanırsa CV Curve isimli diyalog kutusu görüntülenir. Evet düğmesine tıklanırsa eğri kapalı duruma getirilir
(Şekil 2). Hayır düğmesine tıklanırsa eğri kapalı duruma getirilmez.


         Şekil  1:Kontrol köşeleri                            Şekil 2:Kapalı eğri

    3.EĞRİ  ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA 
    Eğri üzerinde değişiklik yapmak için aşağıdaki işlemler yapılır:
    1. Ekrandaki eğri seçilir ve Modify  düğmesine tıklanır ve Curve CV alt objesi seçilir.
    2. Eğrinin köşe kontrol noktaları görüntülenir.

  
        Şekil  3:CV bölümü                              Şekil  4:Seçilmiş köşe                                  

    3.  Köşeleri tek tek işleme koymak için CV bölümünden Single CV  (Tek Kontrol Köşesi)  düğmesine tıklanır (Şekil  3).
    4. Move komutu aktif yapılır ve köşelerden biri seçilir (Şekil 4).  
    5. Bu köşeler X veya Y yönünde taşınarak eğrinin şekli değiştirilir (Şekil  5).  

 
       Şekil  5:Değişmiş eğri

    6. Refine aracı kullanılarak eğriye yeni teğet doğrular ilave edilir. Delete tuşuna basılarak seçilmiş noktalar silinir.
    7. Insert komutuyla yeni kontrol köşe noktaları ilave edilir.
    8. Curve alt objesi seçilir. Break komut aracıyla eğri üzerinde belirlenen iki nokta arası kırılır ve Delete tuşuna basılarak silinir.

 

SPONSORLAR