/
/
/
"3’ LÜ KOLTUK" ÇİZİMİ
"3’ LÜ KOLTUK" ÇİZİMİ
    "3' LÜ KOLTUK" ÇİZİMİ
     
1.ARKA  PARÇANIN OLUŞTURULMASI
     1. Arka parçayı çizmek için ChamferBox komutu kullanılarak Uzunluğu (Lenght) 10, Genişliği (Width) 180, Yüksekliği (Height) 75 ve köşe yuvarlatması (Fillet) 3 cm olan bir prizma (kutu) çizilir. Segment sayıları ise uzunluk segmenti (Lenght Segs) 5, genişlik segmenti (Width Segs) 25, yükseklik segmenti (Height Segs) 40 ve yuvarlatma segmenti (Fillet Segs) 3 alınır (Şekil  1).
     2. Arka parçanın gerçek hayattaki gibi üst tarafının şekillendirilmesi  için FFD (Box) komutu kullanılacaktır. FFD (Box)  komutu obje üzerine köşelerinde nokta olan kafes (Lattice) yerleştirir.
     3. Önce parça seçilir. Lattice komutuna ulaşmak için Modify ► Modifier List ►Object-Space Modifiers ► FFD (Box) yolu kullanılır.

    
                     Şekil 1:Arka parça                          Şekil  2:Parametreler                              

     4. FFD (Box) komutu aktif yapıldıktan sonra ekranın sağ tarafına yerleşen FFD Parameters bölümünün Dimensions alt bölümündeki Set Number of Points  (Nokta Sayısını Ayarla) düğmesine tıklanır (Şekil 2). 
     5. Set FFD Dimensions diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 3). Burada  nokta sayısını ayarlamak için Length (Uzunluk) kısmına 3, Width (Genişlik) kısmına 11, Height (Yükseklik) kısmına 10 yazıp OK düğmesine tıklayalım.  

 
                      Şekil 3:Nokta sayıları

     6. Ayarlanan bu noktalar parça üzerine yerleşir
(Şekil 4) ve değiştirici komut stok alanına yerleşir. Front (Ön) ekranı aktif yapılır (Şekil 5).

 
         Şekil 4:Obje üzerindeki noktalar                       Şekil 5:Front ekran görünümü

     7. Ekranın stok alanındaki FFD (Box)’ un solundaki + işaretine tıklanır ve Control Points (Kontrol Noktaları) seçilir (Şekil 6). 
     8. Objenin üst tarafındaki noktalar mouse ile pencere yöntemiyle seçilir (Şekil 7).

 
              Şekil 6:FFD (Box)                                 Şekil 7:Seçilmiş kontrol noktaları

     9. Move  komutuyla isteğe bağlı olarak yukarı tarafa çekiştirilerek şekil verilir (Şekil 8). İstenilirse başka noktalarda seçilerek Move  komutuyla aşağı yukarı çekiştirilerek değişik şekiller oluşturulabilir (Şekil 9).

 
                 Şekil 8:Şekil verme                                           Şekil 9: İlave şekillendirme 

     10. Parçanın üst kısmına biraz eğim vermek için Hierarchy  düğmesine tıklayarak Pivot noktasını  40 cm yukarıya taşıyalım (Şekil 10).
     11. Bend (Bükme) komutuyla parçanın üst tarafını geriye doğru 30 derece bükelim. Bükme için aşağıdaki sıra takip edilir:
           Önce parça seçilir ve Modify ►Modifier List ►Object – Space Modifiers yoluyla Bend  değiştirici komutuna ulaşılır. Ekranın sağına parametreleri yerleşir
(Şekil 11).
             > Bend alt bölümünde Angle (Açı) kısmına 30, Direction (Yön) kısmına -90 yazalım.
             > Bend Axis
(Bükme Ekseni) alt bölümünden Z eksenini seçelim.
             > Limits
(Sınırlar) alt bölümünde Limit Effect (Etki Sınırı) onay kutusu işaretlenerek aktif yapılır ve Upper Limit (Üst Limit) kısmına 60 cm değerini girelim. Sonuç Şekil 12’ de görüldüğü gibi olacaktır.

     
        Şekil 10:Pivot noktası         Şekil 11:Parametreler              Şekil 12:Bükme işlemi

     Not: Objeler üzerinde segment çizgilerini görmek için ekranın sol üst tarafındaki Realistic yazısı üzerine tıklanır. Çıkan listeden Edged Faces seçilir.

     2.YAN  PARÇALARIN OLUŞTURULMASI
     Yan parçaları oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Yan parçaları çizmek için ChamferBox komutu kullanılarak uzunluğu
(Lenght) 50, genişliği (Width) 8, yüksekliği (Height) 80 ve köşe yuvarlatması (Fillet) 3 cm olan bir kenarları yuvarlatılmış prizma (kutu) çizilir. Segment sayıları ise uzunluk segmenti (Lenght Segs) 30, genişlik segmenti (Width Segs) 5, yükseklik segmenti (Height Segs) 50 ve yuvarlatma segmenti (Fillet Segs) 3 alınır (Şekil 13).

    
  Şekil 13:Yan  parça                      Şekil 14:Pivot noktası                  Şekil 15: 270°  büküm

     2. Parçanın üst kısmına şekil vermek için Hierarchy  düğmesine tıklayarak Pivot noktasını  50 cm yukarıya taşıyalım (Şekil 14).
     3. Bend (Bükme) değiştiricisiyle parçanın üst tarafını sağa doğru 270 derece bükelim. Önce parça seçilir ve Modify ►Modifier List ►Object - Space Modifiers yoluyla Bend  değiştirici komutuna ulaşılır. Ekranın sağına parametreleri yerleşir.
          Bend alt bölümünde Angle
(Açı) kısmına 270, Direction (Yön) kısmına 0 yazalım.
         ♦ Bend Axis
(Bükme Ekseni) alt bölümünden Z eksenini seçelim.
         ♦ Limits
(Sınırlar) alt bölümünde Limit Effect (Etki Sınırı) onay kutusu işaretlenerek aktif yapılır ve Upper Limit (Üst Limit) kısmına 30 cm değerini girelim. Sonuç Şekil  15’ de görüldüğü gibidir.
     4. Parçanın üst kısmına farklı yerden biraz daha eğim vermek için Hierarchy  düğmesine tıklayarak Pivot noktasını  20 cm aşağıya taşıyalım
(Şekil 16).

       
     Şekil 16:Pivot noktası    Şekil 17:Bükülmüş parça           Şekil 18:Minder parçası

     5. Bend (Bükme) değiştirici komutuyla parçanın üst tarafını sağa doğru 30 derece daha bükelim. Önce parça seçilir ve Bend  değiştiricisine ulaşılır. Ekranın sağına parametreleri yerleşir.
         ♦ Bend alt bölümünde Angle
(Açı) kısmına 30, Direction (Yön) kısmına 0 yazalım.
         ♦ Bend Axis (Bükme Ekseni) alt bölümünden Z eksenini seçelim.
          Limits
(Sınırlar) alt bölümünde Limit Effect (Etki Sınırı) kutusu işaretlenerek aktif yapılır ve Upper Limit (Üst Limit) kısmına 40 cm değerini girelim. Sonuç Şekil 17’ de görüldüğü gibidir.

     3.MİNDERLERİN  OLUŞTURULMASI
     Minderlerin oluşturulması için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Minderleri çizmek için ChamferBox komutu kullanılarak uzunluğu
(Lenght) 50, genişliği (Width) 60, yüksekliği (Height) 10 ve köşe yuvarlatması (Fillet) 3 cm olan bir prizma (kutu) çizilir. Segment sayıları ise uzunluk segmenti (Lenght Segs) 30, genişlik segmenti (Width Segs) 35, yükseklik segmenti (Height Segs) 5 ve yuvarlatma segmenti (Fillet Segs) 3 alınır (Şekil 18).
     2. Minder parçasının günlük hayattaki gibi üst tarafının kabartılması  için FFD (Box) değiştiricisi kullanılacaktır. FFD (Box) değiştiricisi obje üzerine köşelerinde nokta olan kafes (Lattice) yerleştirir.
     3. Önce parça seçilir ve değiştiriciye ulaşmak için Modify►Modifier List► Object - Space Modifiers► FFD (Box) yolu kullanılır.
     4. FFD (Box) değiştirici komutu aktif yapıldıktan sonra ekranın sağ tarafına yerleşen FFD Parameters bölümünün Dimensions alt bölümündeki Set Number of Points  
(Nokta Sayısını Ayarla) düğmesine tıklanır. Set FFD Dimensions diyalog kutusu görüntülenir.  Burada  nokta sayısını ayarlamak için Length (Uzunluk) kısmına 4, Width (Genişlik) kısmına 5, Height (Yükseklik) kısmına 3 yazıp OK düğmesine tıklayalım.  
     5. Ekranın stok alanındaki FFD (Box)’ un solundaki + işaretine tıklanır ve Control Points
(Kontrol Noktaları) seçilir.   
     6. Kabartılacak  kontrol noktaları klavyeden Ctrl tuşu basılı tutularak art arda seçilirler.
     7. Move  komutuyla objenin üst tarafındaki köşe noktaları hariç seçilen noktalar isteğe bağlı olarak yukarı  doğru çekiştirilerek kabartma yapılır
(Şekil 19).

            
                   Şekil 19:Kabartılmış minder                              Şekil  20:Taşıma parçası

     4.TAŞIMA PARÇASININ  OLUŞTURULMASI
     Minderleri taşıyacak parçayı çizmek için ChamferBox komutu kullanılarak uzunluğu (Lenght) 50, genişliği (Width) 180, yüksekliği (Height) 10 ve köşe yuvarlatması (Fillet) 2 cm olan bir pahlı prizma (kutu) çizilir (Şekil  20).

     5.PARÇALARIN MONTAJI
     Parçaları bir araya getirmek için işlem sırası:
     1. Yan parçalar iki adet ve simetrik olduğundan dolayı  Mirror   komutuyla simetriği alınarak 1 adet çoğaltılır.
     2. Minder parçası Shift+Move  kopyalama komutuyla 2 adet daha çoğaltılır.
     3. Tüm parçalar Move komutuyla Front, Left ve Top ekranlarında göz kararı hizalanarak taşınırlar ve koltuk montajı meydana getirilir
(Şekil  21).


                                                Şekil 21:Koltuk  montajı

 

SPONSORLAR