/
/
/
"ÇEKMECELİ KOMİDİN" ÇİZİMİ
"ÇEKMECELİ KOMİDİN" ÇİZİMİ
   "ÇEKMECELİ KOMİDİN" ÇİZİMİ

    1.KOMİDİN  ANA PARÇASININ  ÇİZİMİ
     Komidinin ana parçasının çizimi için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Komidinin  ana parçasını çizmek için Box
(Kutu) komutu kullanılarak Lenght=100 cm (Uzunluk), Width=100 cm (Genişlik), Height=120 cm (Yükseklik) ölçülerinde bir kutu (prizma) çizilir (Şekil 1).  Segment sayıları 1 olarak kalacaktır.
     2. Çekmece boşluklarını açmak için sağ taraftaki yüzeyi 5 eşit parçaya  bölmek ve diğer işlemler için  Edit Poly değiştiricisi kullanılacaktır.
     3. Komidin ana parçası seçilir ve Modify  düğmesine tıklanır. Modidifier List’ ten  Edit Poly komutu aktif yapılır. Ekranın sağ tarafına yerleşen Selection bölümünden Edge (Kenar)    seçilir
(Şekil  2).

    
                Şekil 1:Kutu                Şekil 2:Kenar seçeneği            Şekil 3:Seçilen kenarlar

     4. Ctrl tuşuna basılarak sağ taraftaki dik kenarlar seçilir (Şekil 3).
     5. Edit Edge bölümündeki Connect düğmesinin yanındaki küçük düğmeye tıklanır ve Connect Edges isimli değer kutuları ve komut düğmeleri (Caddy) görüntülenir (Şekil 4).
     6. Segments (Bölüntüler)  kısmına 4 yazılarak iki doğru arasına 4 çizgi yerleştirilir ve yüzey 5 eşit parçaya bölünür (Şekil 5).

         
Şekil 4:Connect Edges              Şekil 5:Bölünmüş yüzey                Şekil 6

     7. Edit Poly’ nin Poligon  alt objesindeyken Ctrl tuşuna basılır ve 5 yüzey art arda seçilir.  Poligon içinde poligon oluşturmak için Edit Polygons bölümündeki Inset düğmesinin yanındaki küçük kare düğmeye   tıklanır ve Inset isimli komut düğmeleri ve Değer kutuları (Caddy) görüntülenir (Şekil 6).

   
  Şekil 7:Yeni poligon yüzeyler                Şekil 8                  Şekil 9:Çekmece boşlukları

      8. Her yüzeyin bağımsız işlem yapması için Inset Type kısmından By Polygon  seçilir. Amount   kısmına 2 cm yazıp OK  düğmesine tıklanarak sonuç görülür (Şekil 7).
      9. Çekmece boşluklarını oluşturmak için Edit Poly’ nin Polygon alt objesindeyken Ctrl tuşuna basılır ve 5 yeni yüzey ard arda seçildikten sonra Edit Polygons bölümündeki Extrude düğmesinin yanındaki küçük kare düğmeye   tıklanır ve Extrude Polygons isimli değer kutuları ve komut düğmeleri (Caddy) görüntülenir (Şekil  8).
     10. Extrusion Type kısmından By Polygon  seçilir. Extrusion Height  kısmına -96 cm yazıp OK  düğmesine tıklanır ve çekmece boşlukları oluşturulur (Şekil 9).
     11. Komidinin altına baza oluşturmak için Orbit    komutuyla objenin altı görünecek şekilde döndürülür. Edit Poly’ nin Poligon alt objesindeyken poligon içinde poligon oluşturmak için Edit Polygons bölümündeki Inset düğmesinin yanındaki küçük düğmeye   tıklanır ve Inset isimli değer kutuları ve komut düğmeleri (Caddy) görüntülenir.  Inset Type kısmından By Polygon  seçilir. Amount  (Miktar)  kısmına 5 cm yazılıp OK  düğmesine tıklanır.
     12. Edit Polygons bölümündeki Extrude düğmesinin yanındaki küçük düğmeye   tıklanır ve Extrude Polygons isimli Caddy görüntülenir.  Extrusion Type kısmından By Polygon  seçilir. Height  kısmına 10 cm yazılıp OK  düğmesine tıklanarak baza çıkıntısı oluşturulur
(Şekil  10).

 
             Şekil  10:Baza çıkıntısı                       Şekil 11:Baza boşluğu                 Şekil 12  

     13. Tekrar mevcut yüzeyin içine 5 cm içeride poligon oluşturmak için yine  Inset düğmesinin yanındaki küçük kare düğmeye   tıklanır ve Inset isimli Caddy görüntülenir.  Inset Type kısmından By Polygon seçilir. Amount (Miktar) kısmına 5 cm yazılıp OK  düğmesine tıklanır. Extrude düğmesinin  yanındaki küçük kare düğmeye   tıklanarak Height kısmına -10 cm yazıp OK düğmesine tıklanır baza içine boşluk oluşturulur (Şekil 11).
     14. Komidinin üst tarafını düzenlemek için Orbit  komutuyla  tekrar ilk konuma getirilir. Üst yüzey  Poligon alt objesiyle seçilir. Extrude komutuyla 0,01 cm kalınlık verilir.
     15. Yüzeyi 4 tarafa 5 cm genişletmek için Outline düğmesinin yanındaki küçük kare düğmeye  tıklanır ve Outline isimli Caddy görüntülenir
(Şekil 12). Amount kısmına 5 cm yazılıp OK  düğmesine tıklanarak yüzey genişletilir (Şekil  13).
     16. Üst yüzey Polygon alt objesiyle seçilir ve Extrude komutuyla 3 cm kalınlık verilir.
     17. En üst yüzeye eğimli kalınlık vermek için Bevel komutu kullanılır. Bevel düğmesinin yanındaki küçük kutuya tıklandığında Bevel isimli Caddy görüntülenir
(Şekil 14). Diyalog kutusundaki Height  kısmına 2 cm, Outline  kısmına -3 yazıp OK düğmesine tıklayalım. Bu şekilde komidinin üst kısmı oluşturulur ve komidin ana gövdesi tamamlanır (Şekil 15).

   
       Şekil 13:Genişletilmiş yüzey               Şekil 14                Şekil 15:Ana gövde   

    2.ÇKMECELERİN OLUŞTURULMASI
     Çekmecelerin oluşturulması için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Çekmeceyi oluşturmak için Box
(Kutu) komutu kullanılarak Lenght=96 cm, Width=96 cm, Height=20 cm ölçülerinde bir kutu (prizma) çizilir (Şekil 16).  Segment sayıları 1 olarak kalacaktır.
     2. Polygon alt objesi aktifken üst yüzeyin içine poligon yerleştirmek için Inset düğmesinin yanındaki küçük kare düğmeye   tıklanır ve Inset isimli Caddy görüntülenir. Inset Type kısmından By Polygon seçilir. Amount kısmına 2 cm yazılıp OK düğmesine tıklanır. Extrude düğmesinin yanındaki küçük kare düğmeye   tıklanarak Height kısmına -17 cm yazıp OK düğmesine tıklanarak çekmece boşluğu oluşturulur
(Şekil  17).

  
      Şekil 16:Çekmece olacak kutu                     Şekil 17:Çekmece boşluğu

     3. Çekmecenin ön tarafını düzenlemek için Polygon alt objesiyle seçilir. Extrude komutuyla 0,1 cm kalınlık verilir. Yüzeyi 4 tarafa 1,5 cm genişletmek için Outline düğmesinin yanındaki küçük kare düğmeye tıklanır ve Outline isimli Caddy görüntülenir. Amount kısmına 1,5 cm yazılıp OK düğmesine tıklanarak yüzey genişletilir (Şekil 18).
     4. Genişletilmiş yüzey Polygon alt objesiyle seçilir ve Extrude komutuyla 2 cm kalınlık verilir. En dış yüzeye eğimli kalınlık vermek için Bevel komutu kullanılır. Bevel düğmesinin yanındaki küçük kare kutuya tıklandığında Bevel isimli değer kutuları ve komut düğmeleri görüntülenir. Height kısmına 1 cm, Outline kısmına -3 yazıp OK düğmesine tıklayalım. Bu şekilde çekmece tamamlanır (Şekil 19).
     5.  Çekmecenin ön yüzüne kulp çizmek için Auto Grid özelliği kullanılarak Cylinder komutuyla yarıçapı 2 cm ve yüksekliği 5 cm olan bir silindir çizilir.

  
             Şekil 18:Genişletilmiş yüzey                                      Şekil 19:Çekmece

     6. Tekrar Auto Grid özelliği kullanılarak silindirin üzerine Sphere komutuyla yarıçapı 3,5 cm olan bir küre çizilir. Silindirle küre grup yapılır. Kulp yüzeyin diğer ucuna da kopyalanır (Şekil 20). Daha sonra tekrar kulp ve çekmece grup yapılır.

 
                   Şekil 20:Çekmece ve kulpları                    Şekil  21:Çekmeceli komidin

     3.PARÇALARIN MONTAJI
     Komidin parçalarının montajı için aşağıdaki sıra takip edilir: 
     1. Çekmece, Top, Front ve Left ekranlarında Move komutu kullanılarak komidin ana parçasının en üst çekmece boşluğuna yerleştirilir. Shift+Move  kopyalama komutuyla diğer boşluklara kopyalanır
(Şekil  21).  
     2. Ekrandaki resmin daha iyi görünmesi için Render yapılmalıdır. Ayrıca gerçek gibi görünmesi için malzeme atanmalıdır.

 

SPONSORLAR