/
/
/
"MUTFAK DİZAYNI-3"
"MUTFAK DİZAYNI-3"
   "MUTFAK BATARYASI" ÇİZİMİ
    1.“MUTFAK BATARYA GÖVDESİ” ÇİZİMİ
     Mutfak bataryası gövdesini çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Batarya gövdesinin 1. bölümünü oluşturmak için Orthographic ekranında Cylinder
(Silindir) komutuyla yarıçapı 2,5 cm ve yüksekliği 1 cm olan bir silindir çizelim (Şekil 1).
     2. Batarya gövdesinin 2. bölümünü oluşturmak için yine Orthographic ekranında Cylinder komutuyla yarıçapı 2,25 cm ve yüksekliği 4,5 cm olan bir silindir daha çizelim (Şekil 2).

   
   Şekil 1:Silindir             Şekil 2:Silindir             Şekil 3:Silindir        Şekil 4:Parametreler

     3. Batarya gövdesinin 3. bölümünü oluşturmak için:
        ♦ Orthographic ekranında Cylinder komutuyla yarıçapı 2,25 cm ve yüksekliği 2,5 cm olan bir silindir daha çizelim
(Şekil 3).
        ♦  Orthographic ekranında Box komutuyla Şekil 4’  de belirtilen parametrelerde bir kutu çizelim (Şekil 5).
         Silindir ve kutuyu Top, Front ve Left ekranlarında Move  komutuyla taşıyarak uç uca yerleştirelim (Şekil 6).

    
                Şekil 5:Kutu                    Şekil 6:Gövdenin 3.bölümü        Şekil 7:Batarya gövdesi

       Silindir ve kutuyu ProBoolean komutunun Union seçeneğiyle birleştirelim.
    4. Gövdenin 3 parçasını Top, Front ve Left ekranlarında Move  komutuyla taşıyarak üst üste yerleştirelim. ProBoolean komutunun Union seçeneğiyle birleştirelim 
(Şekil 7).

     2.“AÇMA KAPAMA KOLU” ÇİZİMİ
     Açma kapama kolunu çizmek için işlem sırası:
     1.  Orthographic ekranında Cylinder
(Silindir) komutuyla yarıçapı 2 cm ve yüksekliği 3 cm olan bir silindir daha çizelim (Şekil 8).
     2. Tutamak kısmını oluşturmak için Box komutuyla Şekil 9’ da belirtilen parametrelerde bir kutu çizelim (Şekil 10).

    
    Şekil 8:Silindir             Şekil 9:Parametreler                             Şekil 10:Kutu

     3. Tutamak parçasını Top, Front ve Left ekranlarında Move komutuyla taşıyarak silindirin üstüne yerleştirelim. ProBoolean komutunun Union seçeneğiyle birleştirelim  (Şekil 11).

  
 Şekil 11:Açma kapama kolu   Şekil 12:Batarya gövdesi ve kol     Şekil 13:Parametreler

     4. Açma kapama kolunu Top, Front ve Left ekranlarında Move komutuyla taşıyarak batarya gövdesinin üstüne yerleştirelim (Şekil 12).

     3.“MUSLUK” ÇİZİMİ
     Musluk çizimi için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
     1. Orthographic ekranında Cylinder komutuyla 
Şekil 13’ de belirtilen parametrelerde bir silindir çizelim (Şekil 14).
     2. Hierarshy ►Pivot  komutuyla hareket merkezini silindin tam ortasına taşıyalım.

    
  Şekil 14       Şekil 15:Parametreler   Şekil 16:Büküm          Şekil 17:Batarya

     3. Orthographic ekranında Bend (Bükme) komutuyla  Şekil 15’ de belirtilen parametrelerde  silindiri  bükelim (Şekil 16).
     4. Musluğu Top, Front ve Left ekranlarında Move komutuyla taşıyarak batarya gövdesinin üstüne yerleştirelim ve bataryayı tamamlayalım (Şekil 17).
     5. Group komutuyla batarya parçaları gurup yapılır. Malzeme ataması yapılacağı zaman gurup dağıtılabilir. Gerekirse batarya Rotate   komutuyla Z ekseni etrafında döndürülebilir.
     6. Bataryayı Top, Front ve Left ekranlarında Move komutuyla taşıyarak evye üzerine yerleştirelim
(Şekil 18).
     7. Batarya dahil tüm mutfak tezgahı parçalarını Group komutuyla  gurup yapalım. Malzeme ataması yapılacağı zaman guruplar dağıtılabilir.


                            Şekil 18:Mutfak tezgahının toplu görünümü

  

SPONSORLAR