/
/
/
DEKORATİF KAPI ÇİZİMİ
DEKORATİF KAPI ÇİZİMİ
   "DEKORATİF KAPI" ÇİZİMİ
    1.YENİ POLİGONLARIN OLUŞTURULMASI
    Kapı dekorunun oluşturulması için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Önce kapının ana ölçülerinde bir kutu oluşturulacaktır. Box
(Kutu) komutuyla Şekil 1’  belirtilen parametrelerde bir kutu oluşturulur (Şekil 2).

  
          Şekil 1:Parametreler                  Şekil 2:Kutu                                

     2. Bölüntü çizgilerinin sürekli görünmesi için  görüntü stillerinden Edged Faces seçilir. Şeklin Perspektif ekranında daha düzgün görünmesi için Orthographic seçilir (Şekil  3).

 
                      Şekil 3:Görüntü stilleri

    3. Kapıya dekor vermek ve diğer işlemler için  Edit Poly değiştiricisi kullanılacaktır. Kapı seçilir ve Modify  düğmesine tıklanır. Modidifier List’ ten  Edit Poly seçilir. Ekranın sağına yerleşen Selection bölümünden Edge (Kenar) alt objesi seçilir. Diğer taraftaki segmentlerin seçilmemesi için Ignore Backfacing önündeki onay kutusu işaretlenir.
    4. Ctrl tuşu basılı tutularak kapının ön yüzündeki alt ve üst kenarlar seçilir
(Şekil 4). Ekranın sağına yerleşen Edit Edges bölümündeki Connect (Bağla) düğmesine tıklanır (Şekil 5). Şekil tam ortadan dikey olarak ikiye bölünür (Şekil 6).

  
      Şekil 4:Seçimler         Şekil 5:Düzenleme komutları     Şekil 6:Dikey bölüntü

    5. Yine Ctrl tuşu basılı tutularak kapının ön yüzündeki sağ ve sol taraftaki dik kenarlar ile ortadaki bölüntü çizgisi seçilir (Şekil 7). Ekranın sağına yerleşen Edit Edges bölümündeki Connect (Bağla) düğmesine tıklanır. Şekil tam ortadan yatay olarak ikiye bölünür (Şekil 8).

          
    Şekil 7:Seçimler       Şekil 8:Yatay bölüntü                                         

     6. Selection bölümündeki Edge (Kenar) alt objesi seçili durumdayken Ctrl tuşu basılı tutularak kapının ön yüzünün ortasındaki yatay çizgiler seçilir. Move komutuyla yaklaşık olarak Z ekseni yönünde 35 cm aşağı taşınır (Şekil 9).

 
                                            Şekil 9:Taşıma işlemi       

    7.  Yatay çizginin alt tarafında kalan dikey çizgiyi silmek için seçilir. Edit Edges bölümündeki Remove (Geri Al) düğmesine tıklanır (Şekil 10).
    8. Kapının üst tarafındaki iki bolüme yeni poligon oluşturmak için Edit Poly’ nin Poligon alt objesindeyken Ctrl tuşuna basılır ve iki yüzey art arda seçilir. Yeni poligonlar içn Edit Polygons bölümündeki Inset komut düğmesinin yanındaki küçük kare düğmeye   tıklanır ve Inset  isimli değer kutuları ve komut düğmeleri (Caddy) görüntülenir (Şekil 11).  
      ♦ Her yüzeye ayrı dekor oluşturmak için Inset Type  kısmından By Polygon seçilir.
      ♦ Amount
(Miktar) kısmına  10 cm yazılıp OK (Tamam)   düğmesine tıklanır ve yeni poligon oluşturulur (Şekil 12).

     
          Şekil 10                 Şekil 11                   Şekil 12                 Şekil 13

    9. Kapının ön yüzünün alt kısmına da Inset komutuyla 10 cm içeride yeni  poligon oluşturulur (Şekil 13). Yukarıda anlattığımız kurallar burada da aynı şekilde uygulanır.

    2.KAPININ ALT KISMININ DEKORUNUN OLUŞTURULMASI
    Alt kısmın dekorunu oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Edit Poly’ nin Poligon alt objesindeyken alt kısımdaki yüzey seçilir.
    2. Edit Polygons bölümündeki Extrude düğmesinin yanındaki küçük kare düğmeye   tıklanır ve Extrude Polygons isimli değer kutuları ve komut düğmeleri
(Caddy) görüntülenir (Şekil 14). Height  kısmına 2 cm yazıp OK   düğmesine tıklanır ve çıkıntı oluşur (Şekil 15).

      
          Şekil 14                      Şekil 15:Çıkıntı                   Şekil 16:Yeni poligon           

    3. Çıkıntı yüzeyin üzerine, Inset komutuyla 3 cm içeride yeni yüzey oluşturulur (Şekil 16).
    4. Yeni poligona çukurluk oluşturmak için yüzey seçilir. Edit Polygons bölümündeki Extrude düğmesinin yanındaki küçük kare düğmeye   tıklanır ve Extrude Polygons isimli değer kutuları ve komut düğmeleri görüntülenir. Height kısmına -2 cm yazıp OK düğmesine tıklanır (Şekil 17).

  
           Şekil 17:Çukurluk

   
3. ÜST KISMIN DEKORUNUN OLUŞTURULMASI
    Üst kısmın dekorunu oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Kapının üst tarafındaki iki bolüme dekor oluşturmak için Edit Poly’ nin Poligon alt objesindeyken Ctrl tuşuna basılır ve iki yüzey art arda seçilir.
    2. Yüzeylere içe doğru eğimli kalınlık vermek için Bevel  komutu kullanılır. Bevel düğmesinin yanındaki küçük kare kutuya  tıklandığında Bevel isimli değer kutuları ve komut düğmeleri
(Caddy)  görüntülenir (Şekil 18).
      ♦ Bevel Type  kısmından By Polygon seçilir.
      ♦ Height   kısmına -2 cm değeri girilir.
      ♦ Outline  kısmına da -3 değeri girilir.    
      ♦ OK  düğmesine tıklayalım. Bu şekilde kapının üst kısmına girinti oluşturulur
(Şekil 19).

     
  Şekil 18:Bevel             Şekil 19:Girinti                   Şekil 20:Kaplama

    4.KAPININ  MALZEMEYLE  KAPLANMASI
    Kapının üst tarafı cam, diğer tarafları ahşap ile kaplanacaktır. Malzeme ile kaplamak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Kapı seçilir ve üzerine sağ tıklanır. Convert To Convert to Editable Poly komutu verilerek düzenlenebilir poligona dönüştürülür.
    2. Editable Poly komutunun Element   seçeneğiyle kapının tamamı seçilir. Malzeme editörü açılır ve boş bir slot seçilir. Diffuse’ ın sağ tarafındaki küçük kare düğmeye tıklanır. Ahşap malzemeye ulaşılır ve  kapıya atanır.
    3. Poligon  alt objesindeyken Ctrl tuşuna basılır ve cam olacak iki çukur yüzey art arda seçilir. Alt tuşu basılı tutulur, mouse’ ın tekerine döndürmeden bastırılır ve şekil döndürülür. Cam olacak diğer taraftaki yüzeyler de seçilir.
    4. Malzeme editörü açılır ve boş bir slot seçilir. Opacity’ nin sağ tarafındaki değer kutusuna 25 gibi bir sayı değeri girilir ve  yüzeylere atanır.
    5. Render yapılarak sonuç görülür
(Şekil 20). Görünmesi için kapının arkasına bir küre çizilmiştir.

 

SPONSORLAR