/
/
/
"İKİLİ KANEPE" ÇİZİMİ
"İKİLİ KANEPE" ÇİZİMİ
   "İKİLİ KANEPE" ÇİZİMİ
    
1.“MİNDER ve ALT PARÇA” ÇİZİMİ
    Şekil 1’ deki kanepe 2 kişiliktir. Bundan dolayı minder 2 parçada çizilebilir veya tek minder 2’ ye bölünmüş gibi gösterilebilir. Biz burada 2’ ye bölmeyi tercih edeceğiz  ve minderi çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:

     
                                Şekil 1:İkili kanepe                                                Şekil  2:Parametreler

     1. ChamferBox komutuyla Perspective ekranında Şekil 2’ deki parametrelerde bir pahlı kutu çizilir  (Şekil 3). Edged Faces komutu aktif yapılarak bölüntü çizgileri görüntülenir.

  
                          Şekil 3:Pahlı kutu                                     Şekil 4:Seçilmiş çizgi                              

     2. Minderi 2’ ye bölünmüş görüntüsü vermek için Edit Poly komutunun Edge (Kenar) alt objesindeyken Width yönündeki bölüntü çizgilerinden tam ortadaki seçilir. Loop düğmesine tıklanarak aynı hizadaki tüm çizgiler seçilir (Şekil 4).
     3. Edit Edges bölümünden Extrude komutunun yanındaki küçük kare kutuya tıklanır. Extrude Edges isimli değer kutuları ve komut düğmeleri (Caddy) ekrana gelir. Burada Height  kısmına -1, Width  kısmına 1 yazılarak OK  düğmesine tıklanır (Şekil 5).

  
              Şekil 5:Bölünmüş minder                   Şekil 6:Yumuşatılmış ve kabartılmış minder  

     4. MeshSmooth komutu uygulanarak yumuşatma yapılır. FFD Box komutu kullanılarak  minderin üst yüzeyi yukarı doğru biraz kabartılır (Şekil 6).
     5. Minder altındaki parçanın çizimi için ChamferBox komutuyla Perspective ekranında Length:70 cm, Width:115 cm, Height:10 cm, Filet:2 cm ve Filet Segs:5 ölçülerinde pahlı kutu çizilir (Şekil 7).

     
           Şekil 7:Minder altı parçası                                               Şekil 8:Kutu  

    2.“YAN PARÇALAR" IN ÇİZİMİ
     Yan parçaların çizimi için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Yan parçaların çizimi için Box komutuyla Perspective ekranında Length:80 cm, Width:10 cm, Height:40 cm  ölçülerinde kutu çizilir
(Şekil 8).
     2. Sol üst tarafı yarı çapı 20 cm  yuvarlatma yapmak için aşağıdaki sıra takip edilir: 
          Obje seçilir ve Edit Poly komutu çalıştırılır.
           Alt objelerden Edge
(Kenar)    seçilir ve objenin sol üst kenarına tıklanır (Şekil 9).

           
        Şekil 9:Kenar          Şekil 10:Yuvarlatılmış köşe      Şekil 11:Yan kenarlar  

           Köşeyi yuvarlatmak için Chamfer komutunun sağ tarafındaki küçük kare kutuya  tıklanır. Chamfer isimli Caddy  görüntülenir. Amount (Miktar)  kısmına 20, Segments  kısmına 30 yazıp OK  düğmesine tıklanır (Şekil 10).
     3. Geniş yüzeylerin kenarlarını yuvarlatmak için Front ekranın da pencere yöntemiyle Ctrl tuşu basılı tutularak yan kenarlar seçilir (Şekil 11). 
     4. Yan kenarları yuvarlatmak için yine Chamfer komutunun sağ tarafındaki küçük kare kutuya  tıklanır. Chamfer isimli Caddy görüntülenir. Amount kısmına 3, Segments kısmına 30 yazıp OK düğmesine tıklanır. Sonuç Şekil 12’ deki gibi olacaktır.
     5. Sağ üst kenar da aynı şekilde yuvarlatılır
(Şekil 13).
     6. Shift + Move kopyalama metoduyla 1 adet kopyası alınır.

   
         Şekil 12:Yan kenarlar                      Şekil 13:Yuvarlatmalar

    3.“ARKA PARÇA” ÇİZİMİ
     Arka parçanın çizimi için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Arka parçanın çizimi için Box komutuyla Perspective ekranında
Şekil 14’  deki parametrelerde bir kutu çizilir (Şekil 15).

  
       Şekil 14: Parametreler                      Şekil 15:Kutu ve bölüntüleri

     2. Köşeler arasında çapraz  kenarlar oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
           Obje seçilir ve Edit Poly komutu verilir.
           Alt obje seçeneklerden Vertex
(Köşe) seçilir.
           Ctrl tuşu basılı tutularak karşılıklı çapraz köşeler seçilir. Edit Vertex  bölümündeki Connect komut düğmesine tıklanır  ve köşeler arasına kenar yerleştirilir
(Şekil 16).

  
           Şekil 16:Çapraz kenarlar            Şekil 17:Ölçüler        Şekil 18:Köşelerdeki çukurlar

     3. Çapraz kenarların köşelerinde çukur oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
          Obje seçilir ve Edit Poly komutu verilir.
           Alt obje seçeneklerden Vertex
(Köşe)   seçilir.
           Ctrl tuşu basılı tutularak tüm köşeler art arda seçilir.
           Extrude komut düğmesinin yanındaki küçük kare kutuya tıklanır. Extrude Vertices  isimli değer kutuları ve komut düğmeleri ekrana gelir
(Şekil 17). Height  kısmına -3 yükseklik değeri, Width
 kısmına 3 genişlik değeri girilir. 
           OK  düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır
(Şekil 18).
     4. Çapraz kenarları çukurlaştırmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
           Obje seçilir ve Edit Poly komutu aktif yapılır.
          Alt obje seçeneklerinden Edge
(Kenar)   seçilir.
           Ctrl tuşu basılı tutularak tüm çapraz kenarlar ve bazı çukurların dışındaki düz kenarlar seçilir. Loop (Döngü) düğmesine tıklanarak çapraz kenarların devamı olan çukurların içindeki kenarlar seçilir.
           Extrude komut düğmesinin yanındaki küçük kare kutuya tıklanır. Extrude Edges isimli değer kutuları ve komut düğmeleri (Caddy) ekrana gelir. Height kısmına -1 yükseklik değeri, Width kısmına 0,5 genişlik değeri girilir. 
           OK düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır
(Şekil 19).

 
         Şekil 19:Çukurlatılmış kenarlar                  Şekil 20:Arka parçanın bitmiş durumu

     5. Köşeleri yumuşatmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
           Obje seçilir ve  TurboSmooth komutu verilir.
           Iterations değeri 2 yapılır.
           Render yapılarak sonuç görülür
(Şekil 20).
     6.  Ön yüzeye biraz bombe vermek için FFD4x4x4 komutu kullanılır (Şekil 21).

    
         Şekil 21:Bombe verilmiş arka parça                 Şekil 22: Kutu ölçüleri         Şekil 23

     4.AYAKLARIN ÇİZİMİ
     Ayakları çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Box komutuyla Perspective ekranında 
Şekil 22’  deki ölçülerde bir kutu çizilir (Şekil 23).
     2. Taper komutuyla Perspective ekranında  Şekil 24’  deki ölçülerde ve parametrelerde kutuya eğim verilir (Şekil 25).  Shift + Move  kopyalama komutuyla 3 adet daha çoğaltılır. Gerekirse Select and Rotate    komutuyla döndürülür.

      
      Şekil 24:Parametreler               Şekil 25:Ayak                     Şekil 26                 Şekil 27

     5.DÜĞME ÇİZİMİ
     Çukurlara yerleştirilecek düğme çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Sphere
(Küre) komutuyla Perspective ekranında  yarıçapı Radius=2 cm olan bir küre çizilir (Şekil 26).
     2. Küre seçilir. Select and Uniform Scale    komutuyla  Y ekseni yönünde yassılaştırılır (Şekil 27).  Yassı küre Shift + Move  kopyalama komutuyla çukur sayısınca çoğaltılır.

     
6.PARÇALARIN TOPLANMASI (Montajı)
     Parçalar, örnek resme göre Move (Taşıma) komutuyla Top, Front ve Left ekranlarında taşınarak hizalanırlar (Şekil 28). Daha sonra kanepe parçaları malzemeyle kaplanır (Şekil 29).

 
                              Şekil 28:Kanepe                                   Şekil 29:Kaplanmış kanepe

 

SPONSORLAR