/
/
/
"MUTFAK DİZAYNI-4"
"MUTFAK DİZAYNI-4"
     “MUTFAK RAFI” OLUŞTURMA
     1.“RAF GÖVDESi” nin ÇİZİMİ
     Duvara monte edilecek mutfak rafı çizimi için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Box komutuyla  Orthographic ekranında
Şekil 1’ de belirtilen parametrelerde bölüntü çizgili bir kutu çizilir (Şekil 2).
     2. Kutu seçilir. Üzerine sağ tıklanır. Dörtlü menüden Convert To Convert to Editable Poly  komutuyla pahlı kutu düzenlenebilir poligona dönüştürülür.

     
     Şekil 1:Parametreler                               Şekil 2:Bölüntülü kutu     

     3. Bölüntü çizgilerinden bazılarının silinmesi için Selection bölümünden Edge (Kenar)  seçeneği aktif yapılır.  Silinmek istenilen çizgi üzerine tıklanır.  Edit Edges (Kenarları Düzenle) bölümünden Remove (Çıkar-Geri Al) komut düğmesine tıklanır. Böylece istenilmeyen kenarlar silinir (Şekil 3).

 
                  Şekil 3:Silinmiş kenarlar                                  Şekil 4:Yeni yüzeyler

     4. Raf üzerinde yeni yüzey oluşturmak için ekranın sağ tarafına yerleşen Selection (Seçim) bölümünden Polygon (Çokgen)  seçeneği aktif yapılır  ve kutunun sağ tarafındaki yüzeyler Ctrl tuşu basılı tutularak seçilir.
     5. Edit Polygons
(Çokgenleri Düzenle) bölümünden Inset (Ekle) komutuyla daha önce anlatıldığı gibi 2 cm içeride yeni yüzeyler oluşturulur (Şekil 4). Yüzeylerin ayrı ayrı işleme konması için By Polygon (Poligon İle)  seçeneği seçilir. 
     6. Raf boşluklarını oluşturmak için Aşağıdaki işlemler yapılır:
         ♦ Polygon
(Çokgen) seçeneği aktif yapılır  ve kutunun sağ tarafındaki yüzeyler Ctrl tuşu basılı tutularak seçilir.
         ♦ Edit Polygons bölümünden Extrude komutuyla daha önce anlatıldığı gibi
Şekil 5’ de belirtilen değerlerde raf boşlukları oluşturulur (Şekil 6)

    
Şekil  5:Kutular                       Şekil 6:Raf boşlukları                    Şekil 7:Parametreler

     2.“KAPAK”  ÇİZİMİ
     Kapak çizimi için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Box komutuyla  Orthographic ekranında
Şekil 7’ de belirtilen parametrelerde bir kutu çizilir (Şekil  8).
     2. Kutu seçilir. Üzerine sağ tıklanır. Dörtlü menüden Convert To ►Convert to Editable Poly  komutuyla pahlı kutu düzenlenebilir poligona dönüştürülür.

          
          Şekil 8:Kutu                   Şekil 9:Kutular          Şekil 10: Çukur yüzey

     3. Kapağın sağ yüzeyi üzerinde  yeni yüzey oluşturmak için ekranın sağ tarafına yerleşen Selection (Seçim) bölümünden Polygon seçeneği aktif yapılır  ve kapağın sağ tarafındaki yüzey seçilir.
     4. Edit Polygons
(Çokgenleri Düzenle) bölümünden Inset (Ekle) komutuyla daha önce anlatıldığı gibi 2 cm içeride yeni yüzey oluşturulur.
     5. Edit Polygons
(Çokgenleri Düzenle) bölümünden Bevel (Eğimli Kalınlaştırma) komut düğmesinin yanındaki kare kutuya tıklanır. Ekrana  Bevel isminde değer kutuları yerleşir (Şekil 9).
          Çukurluk için  Height  (Yükseklik)   kısmına ­1 cm değeri girilir.
          İçeri tarafa eğim vermek için  Outline
(Dış Hat)   kısmına ­1,5 cm değeri girilir.
         ♦ OK
(Tamam)  düğmesine tıklanır ve çukur yüzey oluşturulur (Şekil  10).  

     6. Kapak bir adet daha çoğaltılır. Move komutuyla Top ve Front ekranlarında taşınarak rafın ön kısmına yerleştirilir. Yine aynı şekilde önceden çizilmiş olan kulp da çoğaltılarak kapak üzerine yerleştirilirler  (Şekil 11).
     7. Group komutuyla raflar, kapaklar ve kulplar gurup yapılır. Malzeme ataması yapılacağı zaman gurup dağıtılır.


                                     Şekil 11:Raflar ve kapakları

 
    “SET ÜSTÜ OCAK SEHPASI” OLUŞTURMA
    1.SEHPA GÖVDESİNİN OLUŞTURULMASI  
     Sehpa gövdesi 1 çekmece 2 kapaklı olacaktır. Sehpa gövdesinin çizimi için işlem sırası:
     1. Box komutuyla  Orthographic ekranında
Şekil 12’ de belirtilen parametrelerde bir kutu çizilir (Şekil  13).
     2. Kutu seçilir. Üzerine sağ tıklanır. Dörtlü menüden Convert To ►Convert to  Editable Poly  komutuyla kutu düzenlenebilir poligona dönüştürülür. Ekranın sağ tarafına düzenleme bölümleri yerleşir. Şekil 14’  de düzenleme bölümlerinin bir kısmı görülmektedir.

  
      Şekil 12:Parametreler                       Şekil 13:Kutu               Şekil 14:Düzenleme bölümleri

     3. Front ekranında yatay çizgilerinin yerlerini değiştirmek için.
         ♦ Selection (Seçim) bölümünden Edge seçeneği aktif yapılır  ve kutunun üst tarafındaki yatay çizgiler pencere yöntemiyle seçilir
(Şekil 15) ve  Move komutuyla yukarı taşınır (Şekil 16).
          Yine aynı yöntemle kutunun alt tarafındaki yatay çizgiler pencere yöntemiyle seçilir ve  Move komutuyla bir miktar yukarı taşınır
(Şekil 17).

    
       Şekil 15:Pencereyle seçim.         Şekil 16:Taşınan çizgi        Şekil 17:Taşıma işlemi

     4. Orthographic ekranında Selection (Seçim) bölümünden Edge seçeneği aktif yapılır  ve kutunun üst tarafındaki iki bölümdeki  dikey çizgiler seçilir. Remove komutuyla silinir (Şekil 18).

      
       Şekil 18:Silme işlemi              Şekil 19:Kalınlaştırma               Şekil 20

     5. Orthographic ekranında Selection bölümünden Polygon seçeneği aktif yapılır. Kutunun ön tarafındaki en üstteki yüzey seçilir. Extrude komutuyla  5 cm kalınlaştırılır (Şekil 19).
     6. Orthographic ekranında Selection bölümünden Polygon seçeneği aktif yapılır. Kutunun ön tarafındaki  3 yüzey  Ctrl tuşu basılı tutularak seçilir. Inset komutuyla  Şekil 20’ de belirtilen parametrelerde yeni yüzeyler oluşturulur.
     7. Yeni yüzeyler Polygon seçim seçeneği Ctrl tuşu basılı tutularak seçilir. Extrude komutuyla  2 cm kalınlaştırılır
(Şekil 21).

        
Şekil 21:Kalınlaştırma işlemi        Şekil 22:Çukurluk                   Şekil 23:Sehpa gövdesi

     8. Çıkıntı yüzeyler tekrar seçilir ve Inset (Ekle) komutuyla 2 cm içeride yeni yüzeyler oluşturulur.
     9. Edit Polygons (Çokgenleri Düzenle) bölümünden Bevel
(Eğimli Kalınlaştırma) komut düğmesinin yanındaki kare kutuya tıklanır. Ekrana  Bevel  değer kutuları yerleşir.  
          Çukurluk için  Height 
(Yükseklik)   kısmına ­1 cm değeri girilir.
          İçeri tarafa eğim vermek için  Outline
(Dış Hat)   kısmına ­1,5 cm değeri girilir.
         ♦ OK
(Tamam) düğmesine tıklanır ve çukur yüzey oluşturulur (Şekil  22).  
     10. Sehpanın çekmece ve kapak kısımlarına daha önce oluşturduğumuz kulptan kopya alarak daha önce anlatıldığı gibi yerleştirelim (Şekil 23).

      2. SEHPA  AYAKLARININ  OLUŞTURULMASI   
      Sehpa ayaklarının çizimi için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Box komutuyla  Orthographic ekranında
Şekil  24’ de belirtilen parametrelerde bir kutu çizilir (Şekil  25).
     2. Ayak 4 adet  çoğaltılır. Ayaklar Move komutuyla Top ve Front ekranlarında taşınarak rafın  alt kısmına yerleştirilir (Şekil 26). Group komutuyla sehpa, ayak ve kulplar gurup yapılır. Malzeme atanacağı zaman gurup bozulur.

    
        Şekil 24:Parametreler            Şekil 25                      Şekil 26:Ayaklı sehpa

 

SPONSORLAR