/
/
/
"PERDE (Curtain)" OLUŞTURMA
"PERDE (Curtain)" OLUŞTURMA
   "PERDE (Curtain)" OLUŞTURMA
    
1.“DÜZ  PERDE ve KORNİŞ” ÇİZİMİ
    Düz perde çizmek  için aşağıdaki yol takip edilir.
    1. Top ekranında Line komutuyla 400 cm uzunluğunda perdenin çizgisel kesiti çizilir
(Şekil 1). Line  komutu uygulanmadan önce oluşturma metodu olarak Smooth seçilmelidir.

 
         Şekil 1:Perdenin çizgisel kesiti                       Şekil 2:Parametreler

    2. Kesit seçilir. Modify ►Modifier List Extrude komutu uygulanarak Şekil 2’ deki parametrelerde kalınlık verilerek düz perde elde edilir  (Şekil 3).
    3. Perdenin asılı durmasını sağlayan korniş parçası için Box komutuyla uzunluğu Lenght:15 cm, genişliği Width:500 cm, yüksekliği  Height:2 cm boyutlarında bir kutu çizelim. Top, Left ve Front ekranlarını kullanarak  perdenin üst kısmına Move komutuyla taşıyarak hizalayalım (Şekil 4).

  
                     Şekil 3:Düz perde                                    Şekil 4:Perde ve korniş

    2.“FON PERDE” ÇİZİMİ
    Fon perde çizimi için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Top ekranında Line komutuyla yaklaşık 130 cm uzunluğunda fon perdenin çizgisel kesiti çizilir
(Şekil 5). Line komutu uygulanmadan önce oluşturma metodu olarak Smooth seçilmelidir.
    2. Kesit seçilir. Modify►Modifier List ►Extrude komutu uygulanarak
Şekil 6’ daki parametrelerde yükseklik verilerek  fon perde elde edilir  (Şekil 7).

      
Şekil 5:Fon perdenin çizgisel kesiti       Şekil 6:Parametreler              Şekil  7:Fon perde

    3. Fon  perdeye şekil vermek için seçilir. ModifyModifier List ►FFD (Box)  komutu  çalıştırılır. Set Number of Points düğmesine tıklanarak kafes nokta sayısı Şekil 8’ deki gibi ayarlanarak OK düğmesine tıklanır (Şekil 9).

    
         Şekil 8:Kafes nokta sayısı         Şekil 9:Kafes noktaları        Şekil 10:Stok alanı       

    4. Stok alanındaki FFD (Box) 2x7x5 yazısının sol tarafındaki + düğmesine tıklanır ve Control Points (Kontrol noktaları) alt objesi seçilir (Şekil 10).
    5. Front ekranında ortadaki ve alt taraftaki kafes noktaları Move  komutuyla X ekseninin sol tarafına doğru göz kararı taşınarak fon perdeye şekil verilir (Şekil 11).

       
             Şekil 11:Fon perde           Şekil 12:Parametreler                Şekil 13:Halka           

    6. Fon perdenin en dar yerine bir kuşak çizelim. Bunun için işlem sırası:
      ♦ Torus komutuyla
(Şekil 12’  de belirtilen parametrelerde bir halka çizelim (Şekil 13).
      ♦ Scale (Ölçek)  komutuyla Y ekseni yönünde içeri tarafa ölçeklendirilerek oval halka şekline dönüştürelim (Şekil 14).
      ♦ Top, Left ve Front ekranlarını kullanarak  halkayı perdenin en dar yerine Move komutuyla taşıyarak yerleştirelim (Şekil 15).
      ♦ Group komutuyla fon perde ve kuşağı gurup yapalım.

 
             Şekil 14:Oval halka                    Şekil 15                     Şekil 16:Simetri işlemi

     7.  Mirror  komutuyla fon perdenin simetriği alınır (Şekil 16).
     8. Fon perdeler Top, Left ve Front ekranları kullanılarak Move  komutuyla düz perdenin iki tarafına taşınarak yerleştirilirler (Şekil 17).
     9. Perdeler ayrı malzemelerle kaplama yapılır. Arkadaki düz perdeye tül deseni, fon perdelerine normal kumaş deseni kaplayalım. Kornişi de Alüminyum malzemeyle kaplayalım. Kuşaklara da beyaz renk verelim. Render’ işlemiyle sonuç görülür (Şekil 18).

  
                       Şekil 17: Perdeler                   Şekil 18:Kumaş deseni kaplanmış
                                                                                              perdeler  

 

SPONSORLAR