/
/
/
AUTOCAD ÇİZİMİNE GÖRE DUVAR OLUŞTURMA-2
AUTOCAD ÇİZİMİNE GÖRE DUVAR OLUŞTURMA-2
   AUTOCAD ÇİZİMİNE GÖRE DUVAR OLUŞTURMA-2
    
3.DUVARLARIN OLUŞTURULMASI 
    3ds Max programında duvarların oluşturulması için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1.  3ds Max ekranında resim beyaz renkli görünebilir. Obje seçilir ve ekranın sağ tarafına yerleşen isim ve renk bölümünden  isim ve renk değiştirilir.
    2. Obje üzerine sağ tıklanır. Convert to Convert to Edtable Mesh komutuyla obje düzenlenebilir hale getirilir.

 
    Şekil 7:Editable Mesh                        Şekil 8:Pencereye kadar duvar yüksekliği

    3. Ekranın sağ tarafına Edtable Mesh ve düzenleme bölümleri yerleşir (Şekil 7).
    4. Selection (Seçim) bölümünden seçme metodu olarak Polygon   (Çokgen) üzerine tıklanır. Ctrl tuşu basılı tutularak tüm kapalı alanlar üzerlerine tıklanarak seçilirler.
    5. Edit Geometry bölümündeki Extrude’ nin yanındaki değer kutusuna  80 cm yazıp Enter  tuşuna basalım. Bu pencereye kadar olan duvar yüksekliğidir
(Şekil 8).
    6. Duvarı kapı ve pencere yüksekliğine kadar ulaştırmak için yine Extrude’ nin yanındaki değer kutusuna  130 cm yazıp Enter tuşuna basalım. Bu değer önceki değerin üzerine ilave edilecek ve duvar yüksekliği 210 cm’ ye ulaşacaktır.
    7. Duvarın tam yüksekliğini elde etmek için  Extrude’ nin yanındaki değer kutusuna 70 cm yazıp Enter tuşuna basalım. Toplam duvar yüksekliği 280 cm olur.   
    8. Duvarın çizgi renginde boyanması ve bölüntü çizgilerini görünmesi için ekranın sol üst köşesinde bulunan  görüntü stillerinden  Smooth + Highlights  + Edged Faces  seçilir
(Şekil 9).


                                Şekil 9:Duvar ve bölüntü çizgileri

    4.DUVARLARDAKİ  BOŞLUKLARIN  DOLDURULMASI 
    Kapı ve pencereleri hizalarındaki boşlukları doldurmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1.  Önce pencerelerin altındaki ve üstündeki boşlukları dolduralım. Duvarı seçelim ve Modify  düğmesine tıklayalım. Ekranın sağ tarafına Edtable Mesh ve düzenleme bölümleri yerleşir. Selection
(Seçim) bölümünden seçme metodu olarak Polygon  (Çokgen) üzerine tıklayalım.
    2. Ctrl tuşu basılı tutarak pencerenin altındaki ve üstündeki yüzeylere tıklayalım
(Şekil 10).
    3. Edit Geometry bölümündeki Extrude’ nin yanındaki değer kutusuna  pencere uzunluğu olan 150 cm yazıp klavyeden Enter tuşuna basalım. Pencerenin altındaki ve üstündeki boşluklar doldurulmuş olur (Şekil 11).
    4. Aynı yöntemle tüm pencere boşlukları doldurulur. Elimizdeki plana göre banyo ve wc pencereleri 60 cm olduğu dikkate alınmalıdır.

 
              Şekil 10:Seçilen yüzeyler                     Şekil 11:Doldurma işleminin sonucu

    5. Yine aynı yöntemle kapı üstlerindeki  boşluklar doldurulur. Bina giriş kapısının genişliği 100 cm, oda kapılarının  genişliği 90 cm,  lavabo ve wc kapılarının genişliği 80 cm olduğu  dikkate alınır. Şekil 12’ de duvarların bitmiş olduğu görülmektedir.


                                       Şekil 12:Duvarları bitmiş durumu

    5.DUVARLARIN ALTINA DÖŞEME ÇİZİMİ
    Döşeme çizimi için Line (Çizgi) komutuyla sınırlar çizilip Extrude (Kalınlık – Yükseklik Verme) komutuyla kalınlık verilecektir. Çizimde duvarların üst kısmının köşe noktaları kullanılacaktır. Duvarların altına döşeme çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1.    3D Snap düğmesine tıklanarak aktif  yapılır. Üzerine sağ tıklanarak yakalama  modları listelenir. Buradan Vertex
(Köşe) yakalama modu işaretlenir. Modun işareti + şeklindedir (Şekil 13).
    2. Create menu  ►Shapes  Splines  yoluyla Line komutuna ulaşılır. Şekil 14’  de belirtilen köşe noktalarına sırayla tıklanır. Köşeleri tıklamadan + şeklindeki işaret görünmelidir.

 
         Şekil 13:Yakalama modları                                     Şekil 14:Köşe noktaları

    3. En son 1 numaralı noktaya tekrar tıklanır. Close spline? (Eğri kapatılsın mı ?) uyarı mesajı gelir (Şekil 15). Evet (Yes) düğmesine tıklanarak eğri kapatılır.

 
         Şekil 15: Uyarı mesajı                       Şekil 16:”Select From Scene”  penceresi

   4. Duvar üzerine çizilen çizgi görünmeyebilir. Bu durumda  Select by Name    (İsme Göre Seç)  düğmesine tıklanır. Select From Scene (Sahneden Seç) penceresi ekrana gelir. Name kısmından Line001 üzerine tıklanır (Şekil 16) OK düğmesine tıklanır ve çizdiğimiz çizgi seçilir.
   5.    3D Snap düğmesine tekrar tıklanarak kapatılır. Move
(Taşı)  komutuyla taban çizgisi istenilen tarafa taşınır (Şekil 17).

 
                            Şekil 17:Taban çizgisi                          Şekil 18:Parametreler

    6. Kalınlık vermek için taban çizgisi seçilir. Modify Modfier List  yoluyla Extrude komutuna ulaşılır ve üzerine tıklanır. Ekranın sağ tarafına parametreler yerleşir (Şekil 18).

 
              Şekil 19:Döşeme                            Şekil 20:Duvarlar ve taban döşemesi

    7.  Amount (Miktar) kısmına 18 cm yazıp Enter tuşuna basılır ve taban döşemesi oluşturulmuş olur (Şekil 19).
    8.    3D Snap düğmesine tıklanarak aktif yapılır. Vertex (Köşe) yakalama modu kullanılarak Move (Taşı)  komutuyla taban döşemesi duvarın altına taşınarak yerleştirilir (Şekil 20). Burada görüntü
stillerinden Edged  Faces kapatılmıştır.
    9. İstenilirse Boolean komutunun Union seçeneğiyle duvarlar ile taban döşemesi birleştirilerek tek obje haline getirilir.

 

SPONSORLAR