/
/
/
"ATEŞ EFEKTİ (Fire Effect)" OLUŞTURMA
"ATEŞ EFEKTİ (Fire Effect)" OLUŞTURMA
   "ATEŞ EFEKTİ" OLUŞTURMA
    1.OBJELERİN HAZIRLANMASI
    Değişik objeler kullanılarak ateş efekti verilebilir. Biz burada odun kullanacağız. Odunları oluşturmak için aşağıdaki yol takip edilir.
    1. Perspective ekranında Cylinder komutuyla
Şekil 1’ deki parametrelerde bir silindir çizelim (Şekil 2). Taper değiştiricisiyle göz kararı bir miktar eğim verelim (Şekil 3).

     
  Şekil 1:Parametreler          Şekil 2          Şekil  3              Şekil 4:Pivot merkezi

    2. Pivot merkezini objenin merkezine taşıyalım (Şekil 4).

           
 Şekil 5:Bükme         Şekil 6         Şekil 7:Kaplama                Şekil 8:Odunlar

    3. Bend komutuyla objenin üst kısmını şekildeki gibi bükelim (Şekil 5). Pivot merkezinin yeri değiştirilerek yeni bükmeler yapılabilir (Şekil 6). Odun parçasını malzemeyle kaplayalım (Şekil 7).
    4. Shift + Move kopyalama yöntemiyle 4 adet daha kopyalayalım (Şekil 8).  Rotate komutuyla odunları değişik yönlerde göz kararı döndürelim (Şekil 9).
    5. Top ekranında odun parçalarını Move komutuyla taşıyarak bir yığın yapalım (Şekil 10). Gerekirse odun parçalarını Scale komutuyla ölçeklendirip büyütüp küçültülebilir.

 
          Şekil  9: Döndürülmüş odunlar                              Şekil 10: Odun yığını

    2.ATEŞ  EFEKTİNİN  OLUŞTURULMASI
    Ateş Efektini (Fire Effect) oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir.
    1. Efekt objesi çizmek için Create Helpers ►Atmospheric Apparatus SphereGizmo yolu kullanılır
(Şekil 11).

       
 Şekil 11:Efekt çizim yolu      Şekil 12:Gizmo parametreleri        Şekil 13:Küre gizmosu

    2. SphereGizmo düğmesine tıklanarak ekrana  Şekil 12’  deki ölçülerde yarım küre çizilir Yarım küre oluşturmak için Hemisphere onay kutusu işaretlenmelidir. Gizmo Scale (Ölçek) komutuyla Z ekseni yönünde uzatılabilir (Şekil 13).

 
   Şekil 14:Odunlar ve gizmo             Şekil 15:Add Atmospheres diyalog kutusu

    3. Gizmoyu Move komutuyla odunların üzerine taşıyalım (Şekil 14).  Gizmo seçilir ve Modify düğmesine tıklanır. Ekranın sağ tarafına yerleşen Atmospheres & Effects bölümündeki Add düğmesine tıklanır.  Add Atmosphere (Atmosfer İlave Et) diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil 15). Buradan Fire Effect  seçilir ve OK düğmesine tıklanır.

 
        Şekil 16:Fire Effect                    Şekil  17:Ateş efekti

    4. Fire Effect  yazısı ekranın sağ tarafına yerleşen Atmospheres & Effects bölümünde görülür  (Şekil  16).  Render  yapılarak ilk sonuç görülür (Şekil 17).
    5. Fire Effect Parameters bölümünde (Şekil 18) ayarlar yapılır. Color bölümünden renk ayarlanır. Density (Yoğunluk) kısmına 35 sayısını girelim ve Render yapalım. Diğer parametrelerin değerlerini değiştirerek sonuçları görünüz.


                                     Şekil 18: Environment and Effects bölümü

 

SPONSORLAR