/
/
/
PENCERE ÇİZİMİ
PENCERE ÇİZİMİ
   PENCERE ÇİZİMİ
    1.KASA ve CAM KISIMLARININ OLUŞTURULMASI
    Pencereyi oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Önce Orthographic ekranında
Şekil 1’ deki parametrelerde Box komutuyla bir kutu çizelim Şekil 2). Segment çizgilerinin görünmesi için görüntü stillerinden Edged Faces kullanılır.
    2. Kutuyu seçelim. Üzerine sağ tıklayalım. Convert To Convert to  Editable Poly komutuyla düzenlenebilir poligona dönüştürelim.

  
      Şekil 1:Parametreler                   Şekil 2:Kutu             Şekil 3:Pencere yöntemiyle seçim

    3. Editable Poly’ nin Edge (Kenar alt objesini aktif yapalım. Front ekranında ortadaki yatay segmenti pencere yöntemiyle seçelim
(Şekil 3). Bu yöntemle aynı hizada arkada bulunan kenarlar da seçilir. Move  komutuyla yaklaşık 15 cm yukarı taşıyalım  (Şekil 4).

    
   Şekil 4:Taşınmış segment        Şekil 5:Komut düğmeleri           Şekil 6

    4. Kasa genişliğini oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
       ♦ Editable Poly’ nin Polygon
(Çokgen) alt objesini aktif yapılır. Ctrl tuşu basılı tutularak tüm yüzeyler seçilir.
       ♦ Yeni poligon oluşturmak için Edit Polygons bölümündeki Inset komutu kullanılır
(Şekil 5).
       ♦ Inset komut düğmesinin sağ tarafındaki küçük kare düğmeye tıklanır. Ekrana Inset adında değer kutuları yerleşir (Şekil 6). Burada aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
          > Her yüzeye ayrı işlem için Inset Type  kısmından By Polygon seçilir.
          > Amount
(Miktar) kısmına  7 cm yazılıp OK (Tamam)   düğmesine tıklanır ve yeni poligon oluşturulur (Şekil 7).

  
          Şekil 7:Yeni poligonlar                        Şekil 8:Pencere yöntemiyle seçim

    5. Ortadaki genişliği azaltmak için Editable Poly’ nin Edge (Kenar alt objesini aktif yapalım. Front ekranında Şekil 8’ de görüldüğü gibi  yatay segmentlerii pencere yöntemiyle seçelim. Move  komutuyla 3.5 cm  aşağıı taşıyalım.
    6. Tekrar Editable Poly’ nin Edge (Kenar alt objesini aktif yapalım. Front ekranında
Şekil  9’ da görüldüğü gibi  diğer yatay segmentlerii pencere yöntemiyle seçelim. Move  komutuyla 3.5 cm  yukarı taşıyalım. Sonuç Şekil 10’ daki gibi olacaktır.

 
        Şekil 9: Pencere yöntemiyle seçim                             Şekil 10: Taşıma sonucu

    7. Aynı işlemi dik segmentler içinde yapalım. Sonuç Şekil 11’ deki gibi olacaktır. Bu işlemlerle kasanın kalınlığı her yerde aynı olmuştur.

 
    Şekil 11:Taşınmış segmentler                               Şekil 12:Çukurluk

    8. Editable Poly’ nin Polygon (Çokgen) alt objesi aktif yapılır. Ctrl tuşu basılı tutularak tüm iç yüzeyler seçilir. Extrude komutuyla yüzeylere  -3 cm çukurluk oluşturalım (Şekil 12).
    9. Ön taraftaki yaptığımız bu işlemleri aynen arka yüzeylere de yapalım ve şekli tamamlayalım. Penceremizde çukur kısımlar cam olacaktır.

    2.PENCEREYE MALZEME ATAMA
    Penceremizde kasa ve cam olmak zere iki kısım vardır. Çukur kısımlara cam diğer kısımlara ahşap malzemesi atanacaktır. Bunun için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Editable Poly’ nin Polygon
(Çokgen) alt objesi aktif yapılır. Ctrl tuşu basılı tutularak ön taraftaki tüm çukur yüzeyler seçilir.
    2. Orbit    komutuyla pencere döndürülür ve arka taraftaki tüm çukur yüzeyler yine Ctrl tuşu basılı tutularak seçilir. Böylece iki taraftaki çukur yüzeyler seçilmiş olur.
    3. Ekranın sağ tarafına yerleşen Polygon; Materials IDs bölümündeki SetID kısmına 1 yazıp Enter  tuşuna basalım. Bu durumda camın malzeme numarası 1 olacaktır
(Şekil 13).

 
 Şekil 13:Malzeme numarası                      Şekil 14:Standart malzemeler

    4. Tüm çukur yüzeyler seçili durumdayken Edit menüsünden Select Invert (Seçimi Tersine Çevir) komutu seçilir veya Ctrl + I tuşlarına birlikte basılırsa pencerenin diğer kısımları seçilir. Yine Polygon; Materials IDs bölümündeki SetID kısmına 2 yazıp Enter tuşuna basalım. Bu durumda camların haricindeki diğer kısımların malzeme numarası 2 olacaktır.
    5. Pencere seçilir. Material Editor 
(Malzeme Editörü) açılır ve boş bir slot seçilir.
    6. Standard   düğmesine tıklanır.
    7. Material/Map Browser panelinden Materials ►Standard üzerine tıklanır ve malzemeler listelenir
(Şekil 14).
    8. Multi/Sub Object düğmesine çift tıklanarak slota yerleştirilir ve Replace Material isimli diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 15). Burada iki seçenek sunulur.

 
                 Şekil 15:Diyalog kutusu                               Şekil  16: Malzeme kanalları

       ♦ Discard old material? (Eski malzeme devre dışı bırakılsın mı?)
       ♦ Keep old material  as sub-material (Eski malzeme, alt malzeme olarak tutulsun mu?) Bunlardan biri seçilir OK düğmesine tıklanır. 
    5. Multi/Sub-Object Basic Parameters
(Çoklu/Temel Alt Obje Parametreleri) menüsü ekrana gelir (Şekil 16). Default olarak 10 malzeme kanalı bulunmaktadır. Menü üzerinde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
       ♦ Set Number düğmesiyle kanal sayısı ihtiyaca göre ayarlanır. Biz kutunun yüzey sayısı 2’ ye göre ayarlayalım. Set Number düğmesine tıklandığında  Set Number of Materials isimli diyalog kutusu görüntülenir
(Şekil 17). Number of Materials kısmına 2 yazalım ve OK düğmesine tıklayalım. Kanal sayısı 2’ye düşecektir (Şekil 18).


            Şekil  17:Kanal sayısı ayarlama                       Şekil  18:Malzeme kanalları

       ♦ 1 numaralı kanalın Name (İsim) kısmına CAM,  2 numaralı kanalın Name (İsim) kısmına KASA ismini yazalım.
       ♦ Cam malzemesi için aynı hizadaki None düğmesine tıklayalım. Ekrana yerleşen Material/Map Browser panelinden Materials►tandard üzerine tıklanır ve malzemeler listelenir.

 
  Şekil 19:Hazır malzemeler                           Şekil 20:Fiziksel kalite ayarları

       ♦ Architectural malzemesi üzerine çift tıklayarak seçtiğimiz slota atayalım. Templates (Şablonlar) bölümündeki hazır malzemelerden Glass – Clear (Cam – Berrak) üzerine tıklanır (Şekil 19). Cam rengini değiştirmek için Physical Qualities (Fiziksel Kaliteler) bölümündeki (Şekil 20) Diffuse Color kısmındaki renk kutusuna tıklanır.
         ♦ Birinci kanala malzeme atandıktan sonra ana menüye geri dönmek için Go to Parent    düğmesine tıklanır.
         ♦ Kasa malzemesi için aynı hizadaki None düğmesine tıklayalım. Ekrana yerleşen malzeme listesinden Architectural malzemesi üzerine çift tıklayarak seçtiğimiz slota atayalım. Templates
(Şablonlar) bölümündeki hazır malzemelerden Vood Varnished  (Cilalanmış Ağaç) üzerine tıklanır.
         ♦ Physical Qualities bölümündeki Diffuse Map yazısının yanındaki None düğmesine tıklanarak ahşap malzemelere ulaşılır ve atanır
(Şekil 21).

     
                   Şekil 21:Malzeme atamaları                             Şekil 22:Slot                      

       ♦ Ana menüye geri dönmek için Go to Parent    düğmesine tıklanır. Atanan malzemeler slotta görüntülenir (Şekil 22).

 
                   Şekil 23:Pencere                                    Şekil 24: Duvar ve pencere      

       ♦  Slottaki çoklu malzemeler seçili obje üzerine   düğmesine tıklanarak atanır. Render yapılarak sonuç görülür (Şekil  23). Pencerenin duvar içine yerleştirilmesi Şekil  24 ve Şekil 25’ de gösterilmektedir.

   
                Şekil 25:Duvar ve pencere

 

SPONSORLAR