/
/
/
"MUTFAK DİZAYNI-1"
"MUTFAK DİZAYNI-1"
    "MUTFAK DİZAYNI-1"
   
  1.“MUTFAK TEGAHI  ALTI DOLAPLARI  ve  ÇEKMECELER” in  ÇİZİMİ
     Tezgah altı dolapların çizimi için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Box komutuyla  Orthographic ekranında
Şekil 1’ de belirtilen parametrelerde bölüntü çizgili bir kutu çizilir (Şekil 2).

    
       Şekil 1:Parametreler           Şekil 2:Bölüntü çizgili kutu          Şekil 3:Seçim bölümü

     2. Ön kısımdaki 3 bölüme kapak, 1 bölüme de 4 çekmece görüntüsü verilecektir. Kutu seçilir ve üzerine sağ tıklanır. Dörtlü menüden Convert To Convert to  Editable Poly  komutuyla kutu düzenlenebilir poligona dönüştürülür.
     3. Kutunun sağ tarafındaki bölümü çekmece için 4 eşit parçaya bölmek için işlem sırası:
          Kutu üzerine tıklanarak seçilir. Ekranın  sağ tarafına düzenleme bölümleri yerleşir.  
          Ekranın  sağ tarafına yerleşen Selection
(Seçim) bölümünden Edge (Kenar)  seçilir (Şekil 3). 
         ♦ Ctrl tuşu basılı tutularak kutunun sağ tarafındaki iki dik kenar seçilir (Şekil 4).
          Ekranın  sağ tarafına yerleşen Edit Edges (Kenarları Düzenle) bölümünden Connect (Bağla) komut düğmesinin yanındaki kare kutuya tıklanır. Ekrana  Connect Edges (Kenarları Bağla) isminde değer kutuları yerleşir (Şekil 5).
         ♦ Segments  kısmına 3 yazılıp OK  düğmesine tıklanır ve bölüntü çizgileri kutu üzerine yerleşir (Şekil 6).  
    
Not: Bölüntü çizgilerinin görünmesi için Realistic yazısı üzerine tıklanır ve Edged Faces  seçilir. 

     
  Şekil 4:Seçilen kenarlar      Şekil 5:Kutular                Şekil 6:Bölüntüler

     4. Kutu seçilir. Modify  düğmesine tıklanır. Ekranın  sağ tarafına yerleşen Selection (Seçim) bölümünden Polygon (Çogen)  seçilir. Ctrl tuşu basılı tutularak kutunun sağ tarafındaki tüm yüzeyler seçilir (Şekil 7).

     
        Şekil 7:Seçilen yüzeyler              Şekil 8:Kutular                 Şekil 9:Yeni yüzeyler

     5. Yüzey içinde yeni yüzeyler oluşturmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
         ♦ Edit Polygons
(Çokgenleri Düzenle) bölümünden Inset (Ekle) komut düğmesinin yanındaki kare kutuya tıklanır. Ekrana  Inset isminde değer kutuları yerleşir (Şekil 8).
          Her yüzeyin ayrı ayrı işleme dahil edilmesi için  By Polygon seçilir.
          Yeni yüzeyin uzaklığı için Amount 
(Miktar)  kısmına 1 cm değerini girelim.
         ♦ OK  düğmesine tıklanır ve yeni yüzeyler oluşturulur
(Şekil 9).  
     6. Yeni yüzeylere kalınlık vererek çıkıntı oluşturmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
         ♦ Selection
(Seçim) bölümünden Polygon (Çokgen)  seçilir. Ctrl tuşu basılı tutularak kutunun sağ tarafındaki tüm yeni yüzeyler seçilir.
         ♦ Edit Polygons
(Çokgenleri Düzenle) bölümünden Extrude (Kalınlaştırma) komut düğmesinin yanındaki kare kutuya tıklanır. Ekrana  Extrude Polygons isminde değer kutuları yerleşir (Şekil 10).
          Her yüzeyin ayrı ayrı işleme dahil edilmesi için  By Polygon seçilir.
          Yeni yüzeyin uzaklığı için  Height 
(Yükseklik)  kısmına 2.5 cm değeri girilir.
         ♦ OK
(Tamam)  düğmesine tıklanır ve yeni yüzeyler kalınlaştırılır (Şekil 11).  

  
 Şekil 10:Kutular                                      Şekil 11:Yüzeyleri kalınlaştırma

     6.  Çıkıntılı yüzeylere çukurluk oluşturmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
         ♦ Selection
(Seçim) bölümünden Polygon (Çokgen)  seçilir. Ctrl tuşu basılı tutularak çıkıntılı yüzeylerin tamamı seçilir.
         ♦ Edit Polygons
(Çokgenleri Düzenle) bölümünden Inset (Ekle) komutuyla yukarıda anlatıldığı gibi 2 cm içeride yeni yüzeyler oluşturulur.
         ♦ Selection bölümünden Polygon   seçilir. Ctrl tuşu basılı tutularak çıkıntılı yüzeyler içindeki yeni yüzeylerin tamamı sırayla seçilir.
         ♦ Edit Polygons bölümünden Bevel
(Eğimli Kalınlaştırma) komut düğmesinin yanındaki kare kutuya tıklanır. Ekrana  Bevel isminde değer kutuları yerleşir (Şekil 12).
          Çukurluk için  Height  (Yükseklik)   kısmına ­1 cm değeri girilir.
          İçeri tarafa eğim vermek için  Outline
(Dış Hat)   kısmına ­1,5 cm değeri girilir.
         ♦ OK
(Tamam)  düğmesine tıklanır ve çukur yüzeyler oluşturulur (Şekil 13).  

   
     Şekil 12                                            Şekil 13:Çukur yüzeyler

     7. Dolabın üst tarafında evye için boşluk oluşturulmalıdır. Bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
         ♦ Box komutuyla ekranında
Şekil 14 deki parametrelerde bir kutu çizilir (Şekil 15).
          Kutu dolabın üstündeki bölüme Front ve Top ekranlarında hizalanarak Move  komutuyla taşınarak yerleştirilir. 20 cm’ si içeride kalacak şekilde ayarlanır (Şekil 16).

  
        Şekil 14:Parametreler           Şekil 15:Kutu        Şekil 16:Boşluk kutusunun yeri          

          Kutu, dolaptan ProBoolean komutunun Subraction (Çıkarma) seçeneğiyle çıkarılır ve evye boşluğu oluşturulur (Şekil 17).

 
               Şekil 17:Dolap üzerinde evye boşluğu                       Şekil 18:Parametreler

     8. Ayak için Box komutuyla Orthographic ekranında Şekil 18’ de belirtilen parametrelerde bir kutu çizilir (Şekil 19).

  
                    Şekil 19:Ayak için kutu                          Şekil 20:Ayak ve çekmeceli dolap                        

     9. Ayak parçası dolabın altına Front ve Top ekranlarında Move  komutuyla taşınır ve hizalanarak yerleştirilir  (Şekil 20).

     2.“TEGAH ÜSTÜ” nün ÇİZİMİ
     Tezgah üstünün çizimi için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Orthographic ekranında ChamferBox komotuyla
Şekil 21’ de belirtilen parametrelerde köşeleri yuvarlatılmış bir kutu çizilir (Şekil 22).

  
      Şekil 21:Parametreler                                 Şekil 22:Pahlı kutu

     2. Pahlı kutu seçilir ve üzerine sağ tıklanır. Dörtlü menüden Convert To ► Convert to  Editable Poly  komutuyla pahlı kutu düzenlenebilir poligona dönüştürülür.
     3. Tezgah üstündeki suyun yere dökümlememesi için bir çukurluk oluşturalım. Ekranın sağ tarafına yerleşen Selection
(Seçim) bölümünden Polygon (Çokgen)  seçeneği aktif yapılır  ve kutunun üst tarafındaki tüm yüzeyler seçilir.
     4. Edit Polygons
(Çokgenleri Düzenle) bölümünden Inset (Ekle) komutuyla yukarıda anlatıldığı gibi 2 cm içeride yeni bir yüzey oluşturulur.
     5. Edit Polygons bölümünden Bevel
(Eğimli Kalınlık) komutuyla yukarıda anlatıldığı gibi  Şekil 23’ de belirtilen değerlerde kutu üzerine çukurluk oluşturulur (Şekil 24).

    
  Şekil 23:Bevel                                       Şekil 24:Çukurluk                                                

     6.  Dolap çiziminde anlatıldığı gibi tezgah üstünde de evye için boşluk oluşturulmalıdır. Bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
         ♦ Box komutuyla ekranında
Şekil 14 ’ deki parametrelerde bir kutu çizilir (Şekil 15).


               Şekil 25:Boşluk parçası

          Kutu,  tezgah üstündeki bölüme Front ve Top ekranlarında Move  komutuyla taşınır ve hizalanarak yerleştirilir (Şekil 25).
          Kutu, tezgah üstünden ProBoolean komutunun Subraction (Çıkarma) seçeneğiyle çıkarılır ve evye boşluğu oluşturulur (Şekil 26).

  
     Şekil 26:Tezgah üstündeki boşluk               Şekil 27:Tezgah üstü, dolap ve ayak

     7. Tezgah üstü parçası dolabın üstüne arka kısımları aynı hizaya gelecek şekilde Front ve Top ekranlarında Move  komutuyla taşınarak yerleştirilir  (Şekil 27). Bu görüntüyü elde etmek için görüntü stillerinden Hidden Line (Arka Çizgileri Gizle) seçilmiştir.
 

 

SPONSORLAR