/
/
/
"DUVAR SAATİ" ÇİZİMİ
"DUVAR SAATİ" ÇİZİMİ
    "DUVAR  SAATİ" ÇİZİMİ
     Duvar saati çizmek için Array komutu kullanılacaktır ve aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Sayıların yerine geçecek objeyi oluşturmak için Perspective ekranında Box komutuyla
Şekil 1’ deki ölçülerde bir kutu çizilir (Şekil 2)
     2. Kutu Top ekranında Move komutuyla siyah renkli ana grid çizgisi üzerine merkeze yakın 15 cm olacak şekilde yerleştirilir.

        
              Şekil 1:Ölçüler                        Şekil 2                    Şekil  3:Pivot eksenleri

     3. Objenin Pivot noktasını taşımak için komut panelindeki Hierarchy  düğmesine tıklanır. Görüntülenen açılır menüden Pivot sekmesi seçilir. Adjust Pivot  (Pivot Ayarı) açılır.
     4. Move/Rotate/Scale bölümünden  Affect Pivot Only düğmesine tıklanır. Pivot eksenleri kalınlaştırılmış olarak seçilmiş parça üzerinde görüntülenir
(Şekil  3).
     5. Pivot noktasını taşımak için Move komutu aktif yapılır ve üzerine sağ tıklanarak Move Transform Type-In diyalog kutusu ekrana gelir. Sol tarafındaki   X, Y, Z  değerleri sıfır yapılarak pivot merkezi ekranın merkezine yerleşir.
     6. Pivot sekmesine tekrar tıklanarak kalıcı duruma getirilir
(Şekil 4).

    
    Şekil 4:Ekranın merkezi               Şekil 5:Saatin rakamları            Şekil 6:Kutu ölçüleri          

     7. Kutunun çevreye 12 adet yayılması için:
         ♦ Tools menuArray komutu verilir. Array isimli diyalog kutusunun Incremental  Rotate’ ın solundaki düğmeye   tıklanır ve  Z kısmına 30 derece değeri girilir.
         ♦ Array Dimensions bölümündeki 1D seçilir. Dairesel kopya sayısı için Count kısmına 12 değeri girilir.
         ♦ Move’ ın solundaki X, Y ve Z değerleri 0 (Sıfır) olmalıdır.   
         ♦ OK (Tamam) düğmesine tıklanarak saatin rakamları çevreye yerleşir
(Şekil 5).
     8. Saatin yelkovanını oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
         ♦ Box komutuyla
Şekil  6’ daki ölçülerde bir kutu çizilir.
         ♦ Üzerine sağ tıklanarak Editable Poly objesine dönüştürülür.
         ♦ Pencere yöntemiyle aynı hizadaki noktalar seçilir. Top ekranında Scale  komutuyla X ekseni yönünde içeri doğru çekiştirilerek bir biçim verilir
(Şekil  7).
         ♦ MeshSmooth komutuyla kenarlar yumuşatılır. Iteriations değeri 3 yapılır (Şekil  8).
         ♦ Move komutuyla Top ekranında taşınarak saatin ortasına yerleştirilir (Şekil  9).   
     9. Saatin akrebini oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
         ♦ Yelkovanın bir kopyası alınır. Boyu  Top ekranında Scale  komutuyla Y ekseni yönünde içeri doğru çekiştirilerek boyu kısaltılır
(Şekil  10).
 

                
  Şekil 7               Şekil 8               Şekil 9:Yelkovan                 Şekil 10     

         ♦ Rotate  komutuyla 120° derece döndürülür. Move komutuyla Top ekranında taşınarak saatin ortasına yerleştirilir 
(Şekil 11). 
  
  10. Saat milini oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
         ♦ Front ekranında mil kesitinin yarısı Line komutuyla çizilir
(Şekil 12). Milin köşelerinin yuvarlatılması için daha önce anlatıldığı gibi Edit Spline ► Vertex alt objesi kullanılır.
         ♦ Kesit seçilir ve Lathe komutuyla silindir haline getirilir.

    
           
Şekil 11:Akrep                  Şekil 12                 Şekil 13:Saatin elemanları 

        ♦ Move komutuyla Top ekranında taşınarak saatin tam ortasına yerleştirilir. Akrep, yelkovan ve mil Front ekranında Move komutuyla Y ekseni yönünde taşınarak hizalanır (Şekil 13).
        ♦ Saatin tüm elemanlarını seçelim ve Group komutuyla grup yapalım.
     11. Saatin arka parçasını oluşturmak için  Top ekranında
Şekil 14’ deki ölçülerde bir yıldız çizelim (Şekil 15). Extrude komutuyla yıldıza 1 cm kalınlık verelim ve Move komutuyla uygun şekilde olacak şekilde taşıyalım. 
        ♦ Saat elemanları değişik renklere boyanabilir ve son şekil verilir
(Şekil 16).

   
           Şekil 14:Ölçüler                         Şekil  15:Yıldız                  Şekil 16:Duvar saati

 

SPONSORLAR