/
/
/
ARCHITECTURAL MATERIAL (Mimari Malzeme)
ARCHITECTURAL MATERIAL (Mimari Malzeme)
   ARCHITECTURAL MATERIAL (Mimari Malzeme)
    1.TANITIM 
     Architectural Material malzemeler daha gerçekçi malzemelerdir. Parametreleri kullanarak mimari malzemeler kolayca hazırlanabilir. Photometric ve Radiosity ışıklarıyla daha iyi sonuç alınır. Architectural malzemelere aşağıdaki yoldan ulaşılır:
       ♦ Material Editor çalıştırılır ve boş bir slot seçilir.
       ♦ Get Material   düğmesine tıklanır. Material/Map Browser (Malzeme/Kaplama Araştırıcısı) paneli görüntülenir
(Şekil 1). Materials ►StandardArchitectural üzerine çift tıklanarak slota yerleştirilir. Slotların hemen altına Templates ve Physical Qualities menüleri yerleşir (Şekil 2).

  
   Şekil  1: “Material/Map Browser” paneli                              Şekil 2:Menüler

    2.ARCHITECTURAL  MALZEMELERİN KULLANILMASI 
    Architectural malzemeleri kullanmak için aşağıdaki yol takip edilir.
    1. Önce obje oluşturulur ve seçilir
(Şekil 3). Biz burada Plane komutuyla çizilmiş düzlemi parke ile kaplayacağız ve Architectural malzeme özelliği kazandıracağız.
    2. Material Editor çalıştırılır ve boş bir slot seçilir. Yukarıda anlatıldığı gibi Architectural üzerine çift tıklanarak slota yerleştirilir.
    3. Diffuse Map kanalındaki None yazan düğmeye tıklayalım ve düzleme, daha önce anlatıldığı gibi düzlemi parke ile kaplayalım
(Şekil 4).
    4. Templates (Şablonlar) bölümünden  Wood Varnished (Cilalanmış Ağaç) malzemesini seçelim ve    düğmesine tıklayarak parkeli düzleme atayalım.
    5. Render yapılarak sonuç görülür.

 
            Şekil 3:Kaplanacak düzlem                         Şekil 4:Parke kaplanmış düzlem

   3.HAZIR MİMARİ MALZEME ŞABLONLARI  
    Template (Şablon) bölümünde aşağıdaki hazır malzemeler (Şekil 5) bulunmaktadır:


                                        Şekil 5:Hazır malzemeler

      ♦ Ceramic Tile, Glazed (Seramik Döşeme, Cilalı)   ♦ Fabric (Kumaş)
      ♦ Glass - Clear (Cam-Temiz)    ♦ Metal - Brushed (Metal-Fırçalı)                                             
      ♦ Ideal Diffuse (İdeal Ana Malzeme)  ♦ Masonary (Duvar)                                               
      ♦ Metal
(Metal)    ♦ Glass -Translucent (Cam-Cam-Geçirgen)                                                                                   
      ♦ Metal - Flat
(Düz Metal)   ♦ Metal - Polished (Metal – Parlak)                       
      ♦ Mirror
(Ayna)   ♦ Paint Flat (Düz Boya)
      ♦ Paint Gloss (Parlak Boya)  ♦ Paint Semi - gloss (Yarı Parlak Boya)       
      ♦ Paper
(Kağıt)  ♦ Paper - Translucent (Geçirgen Kağıt)         
      ♦ Plastic
(Plastik)   ♦ Stone (Taş-Tuğla)
      ♦ Stone Polished (Parlak Taş)  ♦ User Defined (Kullanıcı tanımlı)             
      ♦ User – Defined  Metal
(Kullanıcı Tanımlı Metal)  ♦ Water (Berrak ve Parlak)
      ♦ Wood Unfinishted (İşlenmemiş Ağaç)  ♦ Wood Varnished (Cilalanmış Ağaç)       

    4.ARCHİTECTURAL  MALZEMELER  ÜZERİNDE DÜZENLEMELER  
    Mimari malzemeler üzerinde yapılan düzenlemeler Physical Qualities menüsünde yapılır. Bu düzenlemeler şunlardır:
    1. Diffuse Color
(Ana Renk) kısmından ana renk ayarlanır.
    2. Diffuse  Map
(Ana Kaplama) kısmından ana kaplama yapılır.
    3. Shininess
(Parlaklık) kısmından kaplamanın parlaklığı ayarlanır. Aynı zamanda yansıma özelliği de vardır.
    4. Transparency 
(Şeffaflık-Saydamlık) kısmından objenin saydamlığı ayarlanır.
    5. Translucency 
(Yarı Saydamlık) kısmından objenin yarı saydamlığı ayarlanır. Aynı zamanda ışığı geçirir fakat obje içindeki ışığı yayar.
    6. Index of Refraction 
(Işık Kırılma Katsayısı)  kısmına objenin cinsine göre ışığın kırılma değeri girilir. Bazı malzemelerin ışık kırılma değerleri: 
       ♦ Vacuum
(Boşluk) = 1.00  ♦ Air (Hava) = 1.0003   ♦ Water (Su) = 1.00
       ♦ Glass
(Cam) = 1.5-1.7     Diamond (Elmas) = 2.419
    7. Luminance  cd/m2 
(Objenin Parlama Miktarı) kısmına girilen değere göre objenin kendinden aydınlanması sağlanır ve obje ışık kaynağıymış gibi görünür. 
 

SPONSORLAR