/
/
/
“RAYTRACE” İLE YANSIMALI MALZEME OLUŞTURMA
“RAYTRACE” İLE YANSIMALI MALZEME OLUŞTURMA
   "RAYTRACE" MALZEME
    Obje üzerine kaplanan malzemelerin yansıma, kırılma ve şeffaflık etkilerini hesaplayan bir kaplama türüdür. Raytrace malzeme kaplamak için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Objeler oluşturulur. Raytrace malzeme uygulanacak obje seçilir. Biz Plane aracıyla çizilmiş düzlemi seçtik
(Şekil 1).

 
                Şekil  1: Kaplanacak obje                           Şekil  2:Raytrace parametreleri

    2. Material Editor çalıştırılır ve üzerinde boş bir slot seçilir. Standard düğmesi üzerine tıklanır. Material/Map Browser panelinden Materials Standard ►Raytrace üzerine çift tıklanarak slota yerleşmesi sağlanır. Parametreleri slotların hemen altına yerleşir.
    3. Raytrace Basic Parameters menüsünde
(Şekil 2) aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
       ♦ Diffuse kısmından ana renk ayarlanır. Yanındaki kare  düğmeye tıklanarak kaplama yerleştirilir.
       ♦ Reflect
(Yansıma) kısmından yansıma şiddeti ayarlanır. Renk kutusuna tıklanır. Siyahtan beyaza doğru hareket ettirildiğinde yansıma şiddeti
ayarlanır. Tam siyah 0, tam beyaz 100 kabul edilir. Biz burada 50 civarını seçtik. 100 olursa ayna özelliğini kazanır.
       ♦ Transparency
(Şeffaflık) kısmından şeffaflık şiddeti ayarlanır. Renk kutusuna tıklanır. Siyahtan beyaza doğru hareket ettirildiğinde şeffaflık şiddeti ayarlanır. Tam siyah 0, tam beyaz 100 kabul edilir.
       ♦ Index of Refr
(Kırılma İndeksi) kısmında malzeme kırılma değerleri yazılır. Cam: 1.50 Krom:1
       ♦ Specular Highlight  bölümünden parlaklık ayarları yapılır.
    4. Malzemenin 2 taraflı kaplanması için 2 - Sided  onay kutusu işaretlenir.
    5. Kalabalık resimlerde Render’ ı hızlandırmak için RenderingRaytracer Settings üzerine tıklanır. Raytracer sekmesinden Exclude
(Çıkarma) düğmesine tıklanır. Render yapılması istenmeyen objeler sol taraftan sağ tarafa alınır.
    7. Raytrace ayarlarıyla değişik malzemeler  elde edilir.
    8. Ctrl+D tuşlarına basılarak seçimler iptal edilir.
    9. Slottaki malzeme sürüklenerek obje üzerine bırakılır.
  10. Render yapılarak sonuç görülür
(Şekil 3). Şekil 4’ deki örnekte bir bina cephesinin yansıma özelliği görülmektedir.

 
                 Şekil 3:Raytrace ile yansıma                             Şekil 4:Yansıma örneği

SPONSORLAR