/
/
/
SLOT ve KANALLAR ÜZERİNDEKİ KAPLAMALARIN KALDIRILMASI
SLOT ve KANALLAR ÜZERİNDEKİ KAPLAMALARIN KALDIRILMASI
   KAPLAMALARIN KALDIRILMASI
    Daha önce anlatıldığı gibi Material Editor‘ de 24 adet slot bulunmaktadır. Her slot bir malzeme için kullanılmaktadır. Malzeme atandıktan sonra
(Şekil 1) bu slotlardan istenileni boşaltmak için aşağıdaki yollar kullanılır:
    1. Aktif slottaki malzemeyi silmek için slotların hemen altında yer alan  düğmesine tıklanır ve Reset Mtl/Map Params diyalog kutusu görüntülenir
(Şekil  2). Diyalog kutusundaki:
       ♦ Affect mtl/map in both scene and in the editor slot seçeneği seçilirse hem slot hem de obje üzerinden kaplama kaldırılır.
       ♦ Affect only mtl/map in the editor slot seçeneği seçilirse kaplama sadece slot üzerinden kaldırılır, obje üzerinden kaldırılmaz.

  
       Şekil 1:Kaplanmış obje ve slot              Şekil 2:”Reset Mtl/Map Params” diy. kutusu

    2. Kanallardaki kaplamaları kaldırmak için kanal üzerine sağ tıklanır ve Clear (Temizle) komutu verilir (Şekil 3). Kanaldaki kaplama kaldırıldığı zaman hem slot hem de obje üzerindeki kaplama kaldırılır. Üzerinde None yazan tüm düğmelerdeki kaplamalar bu şekilde kaldırılır.

  
           Şekil 3:Kanaldaki kaplamanın silinmesi                                             

      ♦ Tüm slotlardaki kaplamaları bir defada kaldırıp ilk konuma getirmek için  Material Editor‘ un menü çubuğundaki Utilities üzerine tıklanır ve Reset  Material Editor Slots  komutu verilir (Şekil 4). Bu işlem obje üzerindeki kaplamayı etkilemez.


                               Şekil 4:Utilities menüsü

 

SPONSORLAR