/
/
/
“OVAL AYNA” ÇİZİMİ
“OVAL AYNA” ÇİZİMİ
   "OVAL AYNA" ÇİZİMİ

   1.AYNA  GÖVDESİNİN ÇİZİMİ
    Ayna gövdesinin çizimi için işlem sırası:
    1. Çizime başlamadan önce Reset komutuyla ekran sıfırlanmalı ve Customize ►Units Setup… komutuyla birim sistemleri daha önce anlatıldığı gibi cm’ ye ayarlanmalıdır. OVAL AYNA ismi verilerek sabit diske (HD)  kaydedilmelidir.
    2. Front ekranına Shape  ►Ellipse komutuyla Length=70 cm, Width=120 cm ölçülerinde bir elips (oval) çizelim
(Şekil 1).  Elipsin  çevresinin düzgün görünmesi için ekranın sağ tarafındaki menülerden Interpolation menüsünden Adaptive onay kutusu işaretlenir.

  
                    Şekil 1: Elips (Oval)                      Şekil 2:Kalınlaştırılmış elips        

    3. Modify ►Modifier List  ►Extrude komutuyla 5 cm kalınlık verelim (Şekil 2).
    4. Edit Poly değiştiricisinin Polygon (Çokgen Yüzey) seçeneğiyle sağ yüzey seçilir. Ekranın sağına yerleşen Edit Polygons bölümündeki Bevel düğmesinin yanındaki küçük kare düğmeye   tıklanır ve Bevel isimli Caddy görüntülenir. Height kısmına 1 cm,  Outline  kısmına -1 yazıp OK düğmesine tıklanarak eğimli kalınlık verilir (Şekil 3).
    5. Tekrar Edit Poly ►Polygon  seçeneğiyle sağ yüzey seçilir. Edit Polygons bölümündeki Inset düğmesinin yanındaki küçük kare düğmeye   tıklanır ve 2 cm içeri doğru yeni bir poligon oluşturulur.

      
           Şekil 3:Eğimli kalınlık                    Şekil  4:Ayna gövdesi

    6. İçeri doğru çukurluk oluşturmak için Edit Poly değiştiricisinin Polygon  seçeneğiyle sağ yüzey tekrar seçilir. Ekranın sağına yerleşen Edit Polygons bölümündeki Bevel düğmesinin yanındaki küçük kare düğmeye   tıklanır ve Bevel isimli Caddy görüntülenir. Height kısmına -2 cm, Outline Amount kısmına -2 yazıp OK düğmesine tıklanır (Şekil 4).

     2.AYNA  ÖZELLİĞİ VERME ve KAPLAMA
     Ayna özelliği ve kaplama yapmak için işlem sırası:
     1. Ayna gövdesinin tamamını ağaç deseniyle kaplayalım.
     2. Aynanın çukur kısmına ayna özelliği vermek için Edit Mesh ► Polygon seçeneğiyle seçilir. Metarial Editor çalıştırılır ve yeni bir slot seçilir.
     3. Standard düğmesine tıklanır ve Material/Map Browser görüntülenir. Materials Standard malzemelerden Raytrace üzerine çift tıklanarak slota yerleştirilir.

. 
        Şekil 5:Raytrace Basic Parameters menüsü                                   

    4. Raytrace Basic Parameters menüsünde Diffuse rengi tam siyah, Reflect (Yansıma) rengi beyaz yapılır (Şekil 5)
    5. Aynanın göstermesi için Render yapılır (Şekil 6).


                        Şekil  6:Oval ayna
 

SPONSORLAR