/
/
/
PROCEDURAL MAPS (Prosedurel Kaplamalar)
PROCEDURAL MAPS (Prosedurel Kaplamalar)
   PROCEDURAL MAPS (Prosedural Kaplamalar)
    
1.TANITIM 
    Kendilerine ait özel matematiksel algoritması olan  parametrik kaplamalardır. Mozaik kaplamalar gibidir. Bitmap (Fotoğraf) formatındaki  kaplamalara benzemezler. Maps menüsündeki tüm kanallara yüklenebilirler. Prosedürel kaplamalara aşağıdaki yollardan ulaşılır:
    ♦ Material Editor ►Blinn Basic Parameters  menüsündeki  Diffuse’ un  sağ tarafındaki  küçük kare  düğmeye tıklanır. 
    ♦ Material/Map BrowserMaps ►Standard menüsü ekrana gelir
(Şekil 1).  Bazı prosedürel kaplamaların isimleri aşağıya çıkarılmıştır:
       > Bitmap
(Fotoğraf formatındaki kaplamalar)
       > Cellular (Ttanecikli, mozaik, çakıl taşı)
       > Checker (İki renkli karo dokusu)
       > Composite (Kaplama tiplerinin karıştırılması)
       > Dents (Yüzeyler üzerine üç boyutlu engebe oluşturur)
       > Gradient (Üç renkten oluşan degrade oluşturur)
       > Marble (Üç renkten oluşan mermer dokusu)
       > Mask (Maske)
       > Mix (İki resmi birbirine belirlenen oranda karıştırır)
       > Noise  (Dalgalı yüzey oluşturulur)
       > Raytrace (Kaliteli yansıma ve kırılma etkisi için kullanılır)
       > Speckle (Leke dokusu oluşturur)

 
                                               Şekil  1:Prosedürel kaplamalar

       > Splat (Farklı boyutta lekelerden oluşan bir doku türü)
       > Wood (Ahşap dokusu oluşturur)
       > Diffuse (Bitmap resmi diffuse rengi olarak nesne üzerine kaplar)
       > Specular level (Parlama seviyesi)
       > Opacity (Saydamlık - Geçirgenlik)
       > Bump (Kabartma dokular oluşturur)

    2.PROSEDÜREL  KAPLAMALARIN  KULLANILMASI
     Prosedürel kaplamaların kullanılması için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Ekrandaki obje seçilir.
     2. Material Editor çalıştırılır yukarıda anlatıldığı gibi prosedürel kaplamalara ulaşılır. Biz burada  Maps ►Standard menüsünden Marble
(Mermer) malzemesini seçtik ve objeye kapladık (Şekil 2).

     
   Şekil  2:Kaplanmış  obje                                     Şekil 3:Parametreler                                                        

     3. Kaplamanın parametrelerini düzenlemek için Diffuse’ un yanındaki küçük kare düğme   üzerindeki M harfine tıklanır.
     4. Marble Parameters menüsü görüntülenir ve burada renk ve ölçüleri değiştirilir 
(Şekil 3). Ayrıca None düğmelerine tıklanarak renk yerine değişik kaplamalar atanabilir. Şekil 4’ de düzenlemeden sonra kaplama görülmektedir.       


                 Şekil 4:Sonuç                      

    Not: Mermer objesinde olduğu gibi diğer prosedürel malzemelerin de kendilerine özel ayar parametreleri vardır.
 

SPONSORLAR