/
/
/
MALZEME DÜZENLEME MENÜLERİ-3
MALZEME DÜZENLEME MENÜLERİ-3
   MALZEME DÜZENLEME MENÜLERİ-3
   
7.“BITMAP PARAMETERS (Resim Parametreleri)” MENÜSÜ
    Objeler üzerine kaplanmış ve genellikle program dışından alınmış fotoğraf formatındaki kaplamaların düzenlenmesi bu menüde yapılır. Menüye ulaşmak için Blinn Basic Parameters  menüsündeki  Diffuse’ un yanındaki düğme   üzerindeki M harfine tıklanır veya Maps menüsündeki Diffuse Color’ un yanındaki malzeme isminin yazılı olduğu uzun düğmeye   tıklanır.  Bitmap Parameters menüsünde  (Şekil 1) aşağıdaki düzenlemeler yapılır:

 
    Şekil 1:”Bitmap Parameters” menüsü                    Resim 2:Resmin görünümü

    1. Bitmap’ in yanındaki düğme üzerine tıklanırsa kaplama resmi değiştirilir.   
    2. Reload
(Yeniden Yükle) düğmesine tıklanırsa kaplama resim yeniden yüklenir.
    3. Cropping/Placement
(Kırpma/Yerleştirme) bölümünde resmin istenilen yeri kırpılarak kullanılır ve aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
       ♦ Apply  onay kutusu işaretlenerek bölüm  içinde ayarlar yapılabilir.
       ♦ View Image
(İmaj Görünümü) düğmesine tıklandığında resmi gösteren bir pencere açılır (Şekil 2). Pencerenin içinde köşelerinde küçük kutular bulunan çerçeve görünür. Bu kutular sürüklenerek resmin aplanacak kısmı ayarlanır.
       ♦ Crop
(Kırpma) seçeneği işaretlendiğinde resmin belirlenen bölümü obje üzerine tam yerleşir.
       ♦ 
Place (Yer) seçeneği işaretlendiğinde U, V, W, H uzaklık değerleri verilerek resmin objenin kenarlarına olan uzaklığı belirlenir (Şekil 3). Şekil 4’ de silindire kaplama görülmektedir. 
    4. Ana menülere dönmek için  Go to Parent düğmesine tıklanır.

 
       Resim 3:Resmin kenar boşlukları                          Şekil 4:Silindire kaplama

    8.“OUTPUT (Çıktı)”  MENÜSÜ
    Output  menüsünde bazı kaplamaların renk tonu ayarlanarak değişik görünümler elde edilebilir. onay kutuları işaretlenerek veya değer kutularına değerler girilerek düzenlemeler yapılır. Ayrıca grafik yoluyla da renk tonu ayarlanabilir.
    1. Malzeme kaplandıktan sonra Output menüsüne ulaşmak için  Diffuse’  ın yanındaki üzerinde M harfi    olan kare kutu üzerine tıklanır. Slotların hemen altına kaplamayla ilgili özel menüler yerleşir. Bunlardan biri de  Output menüsüdür
(Şekil 5).

 
Şekil  5:”Output”  menüsü ve örnek kaplama                   Şekil  6:Orijinal resim

    2. Output menüsünde aşağıdaki işlemler yapılır:
      ♦ Invert  
(Tersine Çevir) onay kutusu işaretlenirse renk tonları tersine çevrilir. Fotoğrafların negatifi gibi. Default olarak kapalıdır. Şekil 6’ da orijinal resim,  Şekil 7’ de renk tonları tersine çevrilmiş resim  görülmektedir.
      ♦ Output Amount  
(Çıktı Miktarı) onay kutusu işaretlenirse renkler arasında karışma miktarı ayarlanır. Default değer 1’ dir. Değer sıfıra doğru küçültülürse renkler koyulaşır ve 0 değerinde birbirine eşitlenir (Şekil  8). Değer 1’ den yüksek olursa renkler açık hale gelir (Şekil 9).

    
      Şekil  7:Ters renkler            Şekil 8:Eşitlenmiş renkler              Şekil 9:Açık renkler

      ♦ Enaable Color Map  (Renk Haritasını Kullan) onay kutusu işaretlenirse Color Map (Renk Haritası) bölümü ve grafik alanı aktif olur.
      ♦ Grafiğin şekli değiştirilerek veya noktaları taşınarak renk tonları ayarlanır. Mono
(Tek) seçeneği seçili durumdadır ve tüm renklerin tonları kombine bir şekilde  ayarlanır. RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi) seçeneği seçilirse renklerin tonları  ayrı ayrı düzenlenir.
      ♦ Move 
(Taşıma)   komut düğmesiyle grafiğin ucundaki noktalar aşağı taşınırsa renkler koyulaşır,  yukarı tarafa  taşınırsa renkler açılır. 
      ♦ Add Point 
(Nokta İlave Et)  düğmesine tıklanarak grafik üzerine nokta ilave edilir (Şekil 10).  Move düğmesine tıklanarak taşınır ve değişik renk tonu elde edilir.
      ♦ Nokta üzerine sağ tıklanırsa seçenekler karşımıza gelir. Corner seçeneği keskin köşe meydana getirir. Bezier – Smooth seçeneği seçilirse nokta üzerinde bir tutamak meydana gelir. Tutamak  hareket  ettirilerek grafik eğrisel hale dönüştürülür
(Şekil 11).
      ♦ Bezier – Corner seçeneği seçilirse nokta üzerinde iki tutamak meydana gelir. Tutamaklar ayrı ayrı  hareket ettirilerek grafik eğrisel hale dönüştürülür.

  
       Şekil 10:Grafik üzerindeki nokta                 Şekil 11:Nokta şeçenekleri ve grafik

      ♦ Delete Point  (Nokta Sil)    düğmesine tıklanarak ilave edilen noktalar silinir. 
      ♦ Reset Curves 
(Eğriyi Sıfırla)   düğmesine tıklanırsa eğri orijinal haline getirilir.
    3. Tüm ayarlamalar yapıldıktan sonra sonucu görmek için Render yapılmalıdır.
    4. Ana menüye dönmek için   düğmesine tıklanır.


 

SPONSORLAR