/
/
/
MALZEMELERİN EKRANDA GÖRÜNTÜLENME BİÇİMLERİ
MALZEMELERİN EKRANDA GÖRÜNTÜLENME BİÇİMLERİ
   MALZEMELERİN EKRANDA GÖRÜNTÜLENMESİ

    Malzeme ve kaplamaları değişik şekilde görüntülemek için Material/Map Browser
(Malzeme/Kaplama Araştırıcısı) panelindeki malzeme ve kaplama gruplarının üzerine sağ tıklanır. Açılır menüde Display Group (and Subgroups) As başlığı altında görüntüleme şekilleri listelenir (Şekil 1).

  
              Şekil 1:Malzeme görüntüleme seçenekleri                  Şekil 2:Malzeme listesi

    1.Text  seçeneği seçilirse malzemelerin sadece isimleri listelenir (Şekil 2).
    2.Icons and Text seçeneği seçilirse malzemelerin düğmeleri  ve isimleri listelenir. Şekil 3’ de malzeme isimleri ve düğmeleri görülmektedir.

 
                 Şekil 3:Malzeme listesi                        Şekil 4:Küçük düğmeli malzemeler

    3. Small Icons seçeneği seçilirse malzemelerin düğmeleri  ve isimleri küçük kare kutular şeklinde listelenir (Şekil 4).
    4.  Medium Icons seçeneği seçilirse malzemelerin kutuları  orta büyüklükte gösterilir.
    5.  Large Icons
(Geniş Simgeler) seçeneği seçilirse malzemelerin kutuları  büyük olarak gösterilirler (Şekil 5).


                                                 Şekil 5:Büyük simgeli malzemeler

SPONSORLAR