/
/
/
“YANSIMALI BİNA CEPHESİ” ÇİZİMİ
“YANSIMALI BİNA CEPHESİ” ÇİZİMİ
   YANSIMALI BİNA CEPHESİ
   1.DUVARLARIN OLUŞTURULMASI
    Duvarların oluşturulması için işlem sırası:
    1. Çizime başlamadan önce Reset komutuyla ekran sıfırlanmalı ve Customize ►Units Setup… komutuyla birim sistemleri daha önce ilgili konuda anlatıldığı gibi cm’ ye ayarlanmalıdır.
    2. YANSIMALI BİNA CEPHESİ ismi verilerek sabit diske (HD)  kaydedilmelidir.
    3. Uygun komutlarla binanın ön cephesini oluşturalım. Kapı ve pencere boşlukları açalım
(Şekil 1). Kapı ve pencere boşluklarına hazır kapı ve pencere yerleştirelim. Hazır malzemelerden atayalım ve Render yapalım (Şekil 2).  

    
          Şekil 1:Binanın ön cephesi                         Şekil  2:Kapı ve pencereler

    3. Binanın dış cephesinin tamamını Bricks08_c kaplamasıyla kaplayalım. BİNA CEPHESİ isminde grup yapalım (Şekil 3).

    
           Şekil  3:Kaplanmış bina cephesi                   Şekil  4:Parametreler             

    2.CAM PANELLERİN OLUŞTURULMASI
     Cam panellerin oluşturulması için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Cam panel için Perspective ekranında Box komutuyla
Şekil 4’ deki parametrik ölçülerde bir kutu çizelim (Şekil  5).
     2. Cam objemizin sağ taraftaki  yüzeyini Modify Modifier List Edit Mesh komutunun  Polygon seçeneğiyle seçelim (Şekil 6).

    
     
Şekil 5:Cam objesi                                  Şekil 6:Seçilmiş yüzey                                                               

    3. Seçilen yüzeye yansıma özelliği verebilmek için klavyeden M harfine basarak Materil Editor’ü  çalıştıralım ve boş bir slot seçelim.  düğmesine tıklayalım.
    4. Material/Map Browser Materials ► Standard yoluyla Raytrace üzerine çift tıklayarak slota atayalım. Raytrace Basic Parameters menüsü ekrana gelir
(Şekil 7).

   
           
Şekil 7:Parametreler                                        Şekil 8:Cam paneller                                                    

    5. Yansımanın oluşması için Reflect kısmındaki renk beyaz yapılır veya Red, Green, Blue renklerinin sayısı 170  girilir. Ayna gibi yansıtması için renk tam beyaz yapılır veya Red, Green, Blue renklerinin sayısı 225  girilir.
    6.    düğmesine tıklanarak seçilmiş yüzeye atanır.
    7. Cam paneli cephenin ön kısmına Move komutuyla Top, Left ve Front ekranlarında hizalanarak yerleştirilir. Shift+Move kopyalama yöntemiyle her kata 3x10 sayısında kopyalanır 
(Şekil 8).
    8. Binanın önüne adet ağaç yerleştirelim ve Render yapalım. Sonuç Şekil 9’ da görüldüğü gibi olacaktır.


                       Şekil  9:Bina cephesinin son durumu
 

SPONSORLAR