/
/
/
MALZEME DÜZENLEME MENÜLERİ-2
MALZEME DÜZENLEME MENÜLERİ-2
   MALZEME DÜZENLEME MENÜLERİ-2
   
5.“COORDINATES (Koordinatlar)” MENÜSÜ
    Kaplamalar obje üzerine atandıktan sonra yerleşimi, sıklığı ve açısı istenildiği gibi olmayabilir. Bunları düzenlemek için Coordinates menüsü kullanılır.
    Coordinates menüsüne ulaşmak için Blinn Basic Parameters  menüsündeki  Diffuse’ un yanındaki kare düğme üzerindeki  M harfine tıklanır
(Şekil 1) veya Maps menüsündeki Diffuse Color’ un yanındaki malzeme isminin yazılı olduğu uzun düğme üzerine tıklanır. Coordinates menüsünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır (Şekil 2).
    1. Offset (Ölçü) kısmına değerler yazılarak kaplama kaydırılır ve parçayla aynı hizaya getirilir. U=X ekseni yönünde,  V=Y ekseni yönünde kaydırma yapılır.
    2. Tiling
(Tekrarlama)  kısmına sayılar girilerek malzeme tekrar ettirilir. U=X ekseni yönünde,  V=Y ekseni yönünde tekrarlamalar yapılır. Bu işlemin gerçekleşmesi için Tile onay  kutuları işaretli olması gerekir. Şekil 3’  de tekrarlama sonucu görülmektedir.
    3. Mirror 
(Aynalama – Simetri) onay kutuları işaretlenirse mevcut kaplamanın simetriği alınır. Mirror işaretlendiğinde Tile devre dışı kalır.

  
               Şekil 1:Kaplanmış obje                                    Şekil 2:Koordinatlar menüsü

    4. Angle (Açı) kısmında eksenlere göre açı değeri girilerek kaplama döndürülür.
    5. Blur
(Buğulaştırma) kısmına değer  girilerek  kaplama buğulaştırılır.
    6. Blur Offset
(Buğulaştırma Ötelemesi) kısmına değer  girilerek  buğulaştırma ölçüsü ayarlanır. Buğulaştırma Render işleminden sonra görünür (Şekil 4).  
    7. Bir kaplamanın arka plan olması için Environ seçeneği kullanılır.
    8. Ana menülere dönmek için  Go to Parent düğmesine tıklanır.

  
 Şekil 3:Döşeme sayısı artırılmış kaplama               Şekil 4:Buğulaştırılmış kaplama

    6.“NOISE (Dalgalı)” MENÜSÜ
    Kaplamalara dalgalı bir şekil vermek için Noise menüsü kullanılır (Şekil 5). Noise menüsüne ulaşabilmek için  Blinn Basic Parameters  menüsündeki  Diffuse’ un yanındaki düğme üzerindeki M  harfine tıklanır  veya Maps menüsündeki Diffuse Color’ un yanındaki malzeme isminin yazılı olduğu uzun düğme üzerine tıklanır. Noise menüsünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
    1. On
(Açık) kutusu işaretlenerek Noise menüsü aktifleştirilir.
    2. Amount
(Miktar) kısmına 0-100 arası değer girilerek dalgalanmanın keskinliği ayarlanır.

 
                Şekil 5:Noise menüsü                                 Şekil 6:Dalgalı kaplama      

    3. Levels  (Seviyeler) kısmına 1-10 arası değer girilerek dalgalanmanın tekrar sayısı ayarlanır.
    4. Size
(Ölçü) kısmında dalgalanmanın ölçüsü ayarlanır. Şekil 6’ da dalgalı kaplama görülmektedir.

 

SPONSORLAR