/
/
/
“LCD MONİTÖR” ÇİZİMİ
“LCD MONİTÖR” ÇİZİMİ
   "LCD MONİTÖR" ÇİZİMİ
    1.MONİTÖR  ANA  PARÇASININ  ÇİZİMİ
    Monitör ana parçasını çizmek için işlem sırası:
    1. Çizime başlamadan önce Reset komutuyla ekran sıfırlanmalı ve Customize Units Setup… komutuyla birim sistemleri daha önce anlatıldığı gibi cm’ ye ayarlanmalıdır. LCD MONİTÖR ismi verilerek sabit diske (HD)  kaydedilmelidir.
    2. Monitör  ana parçasını çizmek için Box
(Kutu) komutu kullanılarak Lenght=6 cm (Uzunluk), Width=40 cm (Genişlik), Height=30 cm (Yükseklik) ölçülerinde bir kutu (prizma) çizilir (Şekil  1).  Segment sayıları 1 olarak kalacaktır.
    3. Monitör ana parçasının köşelerinin yuvarlatılması için Edit Poly değiştiricisi kullanılacaktır. Edit Poly değiştiricisinin Edge  
(Kenar) seçeneğiyle  kutunun  Y ekseni yönündeki 4 kenar seçilip Chamfer (Pah Kır) komut düğmesinin yanındaki küçük kare kutu  üzerine tıklanır. Chamfer isimli Caddy görüntülenir (Şekil 2).
    4. Burada Amount  kısmına 2,5 cm ve Segments  kısmına 8 yazıp OK  düğmesine tıklayalım. Sonuç Şekil 3’ deki gibi olacaktır.

     
              Şekil 1:Kutu               Şekil 2:Caddy        Şekil 3:Köşe yuvarlatmaları

    5. Sağ taraftaki yüzeye yeni poligon yerleştirmek için Edit Poly değiştiricisinin Polygon   (Çokgen Yüzey) seçeneğiyle yüzey seçilir.
    6. Ekranın sağına yerleşen Edit Polygons bölümündeki Inset düğmesinin yanındaki küçük kare düğmeye   tıklanır ve Inset isimli değer kutuları ve komut düğmeleri görüntülenir. Her yüzeyin bağımsız işlem görmesi için Inset Type kısmından By Polygon  seçilir. Amount
(Miktar) kısmına 2 cm yazıp OK  düğmesine tıklanır (Şekil  4).
    7. Yeni poligonu biraz çukurlaştırmak için Extrude düğmesinin yanındaki küçük kare kutuya   tıklanır ve Extrude Polygons isimli değer kutuları görüntülenir. Extrusion Type kısmından By Polygon (Çokgenle) seçilir. Height kısmına -1 cm yazılıp OK düğmesine tıklanır ve çukurluk oluşturulur (Şekil 5).

  
         Şekil 4:Yeni poligon                           Şekil 5:Çukurluk                      Şekil 6

    2.AYAK ÇİZİMİ
    Ayak çizimi içi işlem sırası:
    1. Line komutuyla yaklaşık 8 cm yüksekliğinde ve 5 cm genişliğinde bir taslak şekil çizilir ve Edit SplineVertex alt objesiyle düzenlenir
(Şekil 6).
    2. Edit SplineSpline alt objesindeyken  Outline kısmına 1,5 cm değeri girilerek genişlik verilir (Şekil  7).  
    3. İki boyutlu objeye kalınlık vermek için ModifyModifier List yoluyla Extrude değiştiricisine ulaşılır ve 10 cm kalınlık verilir (Şekil 8).

   
             Şekil  7                       Şekil 8:Ayak                Şekil 9:Parametreler            

    4.TABAN  PARÇASININ  ÇİZİMİ
    Taban parçasının çizimi için işlem sırası:
    1. Taban parçasını oluşturmak için Sphere komutu kullanılacaktır. Ekrana bir taslak küre çizilir. Ekrana yerleşen Parameters bölümündeki
(Şekil 9) Radius kısmına 15 cm, Segment kısmına 50 ve Hemisphere kısmına 0,5 değeri girilerek yarım küre oluşturulur (Şekil 10).
    2. Yarım küre seçilir ve Scale komutu  aktif yapılır. Küre üzerinde gizmo oluşur (Şekil 11).
    3. Gizmo’ daki Z ekseni üzerine gelinir ve bir miktar aşağı doru sürüklenerek yarım küre ezilir.  X ekseni yönünde sürüklenerek biraz uzatılır (Şekil  12).

       
       Şekil 10:Yarım küre                    Şekil  11:Gizmo                              Şekil 12:Taban

    5.PARÇALARIN MONTAJI
    Parçaların montajı için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Front, Top ve Left ekranları kullanılarak Move  komutuyla parçalar yerlerine taşınarak yerleştirilirler.
    2. Monitör ana parçasına, Left ekranında Rotate  komutuyla bir miktar geriye doğru eğim verilir
(Şekil  13).

       
                            Şekil 13:Monitör                  Şekil 14:Monitör’ ün bitmiş durumu        

   6.PARÇALARIN KAPLANMASI
    Parçaların kaplanması için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Monitör ana parçasını çukur kısmına malzeme atamak için Edit Mesh►Polygon seçeneğiyle seçilir ve daha önce anlatıldığı gibi Metarial Editor çalıştırılarak bir resim atanır.
    2. Monitör ana parçasının diğer kısımlarına koyu gri bir renk atayalım. Çukur kısım hariç diğer kısımların tamamının bir defada seçilmesi için Edit MeshPolygon seçeneğiyle tekrar çukur kısım seçilir. Edit menüsünden Select  Invert  
(Seçimi Ters Çevir) komutu verilir.
    3. Metarial Editor tekrar çalıştırılır ve yeni bir slot seçilir. Diffuse’ ın yanındaki renk kutusuna tıklanır ve koyu gri renk ayarlanarak parça üzerine atanır.
    4. Ara parçasını açık açık gri renkle, tabanı koyu gri renkle kaplayalım. Render yapılarak işlem tamamlanır
(Şekil 14).

   

SPONSORLAR