BACKGROUND (Arka Plan)
   BACKGROUND (Arka Plan)

   1.RENDER   YAPILDIĞINDA GÖRÜLEN ARKA PLAN
    Render yapıldığında görülen arka plan yerleştirmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Menü çubuğu üzerindeki Rendering menüsüne tıklanır ve açılır menüden Environment
(Çevre) seçilir (Şekil 1). 
    2. Environment and Effects  (Çevre ve Efektler) diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil 2). Arka plan düzenlemesi Background (Arka Plan) bölümünden yapılır.  
      ♦ Color kısmından arka plan rengi ayarlanır.

 
         Şekil  1:”Rendering” menüsü               Şekil  2:”Environment and Effects” diy. kut.

      ♦ Arka plana resim (imaj) yerleştirmek için None düğmesine tıklanır  ve Material/Map Browser  ekrana gelir. Maps StandardBitmap üzerine tıklanarak arka plana bir resim yerleştirilir.
    3. Render yapıldığında arka plan görünür
(Resim 3).

  
                                     Şekil 3:Arka plan 

      2.EKRANDA  SÜREKLİ GÖRÜLEN ARKA  PLAN
      Ekrana sürekli görünen arka plan yerleştirmek için aşağıdaki yol takip edilir:
     1. Views menüsünden Viewport Configuration …  üzerine tıklanır veya Alt + B tuşlarına birlikte basılır. Aynı isimde diyalog kutusu görüntülenir 
(Şekil  4).


                                                   Şekil 4:Arka plan ayarları

    2. Background sekmesine tıklanır. Burada seçenekler listelenir.
    3. Use Environment Background  seçeneği seçilir. Yukarıdaki maddede anlatılan arka plan ekrana yerleşir.
    4. Apply to Active View düğmesine tıklanırsa sadece seçilmiş ekrana arka plan yerleşir.
    5. OK düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır.
    
Not: Yerleştirilmiş arka planın görünmesi istenmiyorsa Use Customize User Interface Solid Color seçeneği seçilir ve OK düğmesine tıklanır.

SPONSORLAR