/
/
/
“RESİM TABLOSU” ÇİZİMİ
“RESİM TABLOSU” ÇİZİMİ
    "RESİM TABLOSU" ÇİZİMİ
    1.TABLO ve ÇERÇEVESİNİN OLUŞTURULMASI
     Tablo ve çerçevenin oluşturulması için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Çizime başlamadan önce Reset komutuyla ekran sıfırlanmalı ve Customize ►Units Setup… komutuyla birim sistemleri daha önce anlatıldığı gibi cm’ ye ayarlanmalıdır. RESİM TABLOSU ismi verilerek sabit diske (HD)  kaydedilmelidir.
     2. Tablo için Plane komutuyla 80x120 cm boyutlarında bir düzlem çizilir
(Şekil 1).
     3. Tablonun çerçevesini oluşturmak için Front ekranında Shape Rectangle komutuyla tablonun dışına bir dikdörtgen çizelim (Şekil 2).

     
               Şekil 1:Düzlem                         Şekil  2:Çerçeve çizgisi                      

    4. Dikdörtgen boyunca kesit çerçeve oluşturmak için dikdörtgen seçilir ve Modify Modifier List yoluyla Sweep değiştiricisi çalıştırılır.
    5. Ekranın sağ tarafına yerleşen Section Type bölümünde
(Şekil 3) Use Built-In Section  işaretlenir ve bir kesit seçilir. Biz burada Half Round kesitini seçtik (Şekil 4). İsteyen kendi kesitini kullanabilir.

      
       
Şekil 3:Kesit seçme                      Şekil 4:Tablo ve çerçevesi                                   

   2.TABLO ve ÇERÇEVESİNİN  MALZEMEYLE KAPLANMASI
    Daha önce anlatılan kurallara göre düzlemi bir fotoğrafla, çerçeveyi de bir ağaç deseniyle kaplayalım. Şekil 5’ de resim tablosu görülmektedir. Taşıma ve kopyalama işlemlerinde kolaylık olması için grup yapılır.


                    Şekil 5:Resim tablosu

 

SPONSORLAR