OBJELERİ KAPLAMA
   OBJELERİ KAPLAMA
   
1.OBJELERİ  STANDART MALZEMELERLE  KAPLAMA
    Bir objeyi standart malzemelerle  kaplamak için aşağıdaki sıra takip edilir.        
    1. Ekrandaki kaplanacak obje veya objeler seçilir.
    2. Malzeme Editörü’ nü çalıştırmak için Main Toolbar araç çubuğu üzerindeki  düğmesi kullanılır veya Rendering menüsünden  Compact Material Editor … üzerine tıklanır. Ayrıca klavyeden M harfine basılır. Material Editor paneli ekrana gelir.
    3. Blinn Basic Parameters bölümündeki
(Şekil 1) Diffuse’ ın karşısındaki renk kutusunun yanındaki  None düğmesine tıklanır.  Material / Map Browser isimli panel görüntülenir.
    
        Şekil 1: “Blinn Basic Parameters”  bölümü                                Şekil 2:Slot

    4. Material / Map Browser isimli paneldeki MapsStandard grubundaki malzemelerden biri seçilir ve OK düğmesine tıklanarak seçilen malzeme Material Editor’ deki işaretli slota aktarılır (Şekil 2).
    5. Malzeme Assing Material to Selection butonuna  tıklandığında, ekrandaki seçilmiş obje üzerine kaplanır (Şekil 3). Kaplamanın görünmesi için Show Shaded in Viewport butonuna  tıklanır. Şekil 4’ de başka bir kaplama görülmektedir.

 
          Şekil  3:Standart malzemeyle kaplama            Şekil 4:Standart malzemeyle kaplama

   2.OBJELERİN FOTOĞRAFLA (Image) KAPLANMASI
    Objeler, program içinden veya program dışından seçilmiş *.BMP , *.JPG vb.  formatlardaki bir fotoğrafla kaplanabilir. İşlem için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Ekranda obje veya objeler seçilir. Burada
Şekil 5’ deki sehpa üstü seçilmiştir.


                                Şekil 5:Seçilmiş obje  

    2. Material Editor çalıştırılır ve aynı isimli panel karşımıza gelir. Boş bir malzeme slotu seçilir. Diffuse kanalının sağ tarafındaki küçük kare kutuya tıklanır. Material / Map Browser paneli görüntülenir.
    3. Material / Map Browser panelindeki Maps ►Standard ►Bitmap butonuna çift tıklanır. Select Bitmap Imaje File isimli diyalog kutusu görüntülenir. Look in 
(Konum) kısmından kaplama resimlerinin bulunduğu klasöre ulaşılır (Şekil 6)Buradaki kaplama malzemeleri program dışından alınmıştır.


                               Şekil 6:Kaplama klasörü ve kaplamalar                               

    4. Resim seçilir ve komutu verilir. Tekrar Material  Editor  paneline dönülür. Seçilen resim aktif slotta görüntülenir (Şekil 7).
    5. Slottaki kaplamayı parça üzerine aktarmak için, Mouse slotun üzerine getirilir. Sol tuş basılı tutularak sürüklenir ve parça üzerine bırakılır. Aynı işlem Assing Material to Selection butonuna  tıklandığında da yapılır ve ekrandaki seçilmiş obje kaplanır. Kaplamanın görünmesi için Show Map in Viewport  butonuna    tıklanır (Şekil 8). Sehpanın ayakları da boyanır veya kaplanır.
    
Not: Program içindeki imaj resimleri Maps klasöründedir. C:\\Program Files\\Autodesk\\3dsmax 2017\\Maps yoluyla klasöre ulaşılır. Kaplama resmi seçilerek objelere kaplanır.

 
          Şekil 7:Aktif slot ve kaplama                                       Şekil 8:Kaplanmış obje

 

SPONSORLAR