/
/
/
“MATERIAL EDITOR (Malzeme Editörü)” TANITIMI
“MATERIAL EDITOR (Malzeme Editörü)” TANITIMI
   MATERIAL EDITOR (Malzeme Editörü)
    
1.TANITIM 
    Material Editor , ekranda oluşturulmuş olan mimari, makine veya diğer mesleklerle ilgili yapılan proje çalışmalarının gerçek malzemelerle kaplanmasını ve düzenlenmesini sağlayan bir editördür. Malzemelerle kaplama projelere, sahnede daha büyük bir gerçeklik sağlar. Editöre klavyeden M harfine basılarak girilebildiği gibi aşağıdaki yollardan da girilir:
    ♦ Main toolbar►Material Editor  
    ♦ Rendering menu ►Material Editor

    3ds Max 2011 programından sonra malzeme editörü büyük değişikliğe uğramıştır. Editör çalıştırıldıktan sonra daha önce kullandığımız  Compact Material Editor…
(Sıkışık Malzeme Editörü...) ekrana yerleşir (Şekil 1). Malzeme editörünün üst tarafında bulunan menü çubuğundaki Modes (Modlar) üzerine tıklandığında Slate  Material Editor… (Liste  Malzeme Editörü...) isminde diğer malzeme editörüne de ulaşılır (Şekil 2).

  
 Şekil 1:Compact Material Editor ve slotlar            Şekil 2:Slate Material Editor                        

    Biz burada Compact  Material Editor üzerinde duracağız. Burada 24 adet malzeme slotu bulunur. Bunlardan 2x3=6 adedi ekranda görünür. Diğer slotları görmek için sağ taraftaki kayar çubuk kullanılır. Daha fazla slotu görüntülemek için slotlardan biri üzerine sağ tıklanır ve menü listesinden 5x3=15 veya 6x4=24 seçilebilir (Şekil 3). Bizim tercihimiz malzemelerin daha detaylı görünmesi için 3x2 daha uygundur. Şekil 4 de 15 adet slot görülmektedir.

    2.SLOTLARIN  SAĞ  TARAFINDAKİ  DÜĞMELERİN GÖREVLERİ
    Slotların sağ tarafındaki bazı düğmelerin görevleri şunlardır:
    1. Sample Type
(Örnek Tip)  düğmesine basılı tutulursa slot tipleri  görüntülenir. Mouse sürüklenerek istenilen tip üzerine getirilir ve serbest bırakılarak slot tipi seçilir. Küre, silindir ve kutu tipleri vardır. Default tip küre şeklindedir.
    2. Back Light  düğmesine tıklanırsa slotun arka kısmı ışıklandırılır. Tekrar tıklanırsa ışık kaldırılır
    3. Background  düğmesine tıklanırsa seçili slotun arka kısmına renkli kareler yerleştirir. Objelerin saydam olup olmadığı buradan anlaşılır.    
    4. Sample UV Tiling  düğmesine basılı tutulursa seçilen malzemenin sadece slot üzerine döşenme tiplerini   gösterir. Kaplanacak objeyi etkilemez.

   
  Şekil 3:Menü listesi         Şekil 4:15 adet slot              Şekil 5: Malzeme ve kaplamalar                    

    2.PROGRAM  İÇİNDEKİ  MALZEMELERE ULAŞMAK
    3ds Max programıyla beraber yüklenen malzemelere ulaşmak için aşağıdaki yollar kullanılır:
    1. Get Material  düğmesine tıklanarak,  düğmesine tıklanarak, parametrelerin yan taraflarındaki None isimli  kare kutulara  tıklanarak ulaşılır.  
    2. Material/Map Browser
(Malzeme/Kaplama Araştırıcısı) paneli görüntülenir (Şekil 5).

    3.PROGRAM DIŞINDAKİ MALZEMELERE ULAŞMAK
    Program dışında kullanıcıların kendilerinin oluşturdukları *.bmp, *.jpg gibi fotoğraf formatlarındaki kaplamalara ulaşmak için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Material Editor üzerindeki kaplama kanallarının sağ tarafındaki None yazan düğmelerin ,  biri üzerine tıklanır. Ekrana gelen Material/Map Browser panelinde Maps yazısı üzerine tıklanır ve Standard malzemeler görüntülenir
(Şekil 6).
    2. Bitmap üzerine çift tıklanır ve Select Bitmap Image File diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 7). 

  
                          Şekil 6:Standart  malzemeler                                                              

    3. Look in (Konum) kısmından ilgili klasöre ulaşılır. Ortadaki boşlukta varsa alt klasörler listelenir.
    4. Alt klasörler üzerine çift tıklanarak malzemeler listelenir
(Şekil 7). Şekilde AHŞAP KAPLAMA ve PARKE klasöründeki aynı türden malzemeler listelenmektedir. (Open) komut düğmesine tıklanarak seçilen  malzeme slota yerleşir.


                                Şekil 7:İmaj seçme diyalog kutusu

 

SPONSORLAR