/
/
/
OBJELERE CAM (Saydamlık) ve BUZLU CAM ÖZELLİĞİ VERME
OBJELERE CAM (Saydamlık) ve BUZLU CAM ÖZELLİĞİ VERME
   CAM-BUZLU CAM
    1.OBJELERE CAM  ÖZELLİĞİ VERME
    Objelere kısa yoldan cam özelliği vermek için aşağıdaki işlemler yapılır:
    1. Objeler oluşturulur ve cam özelliği verilecek obje seçilir
(Şekil 1).
    2. Material Editor  düğmesine tıklanır. Material Editor  isimli panel görüntülenir.
    3. Boş bir slot seçilir. Blinn Basic Parameters menüsünden Opacity değeri 35’ e getirilirse ışık geçirgenliği ayarlanmış olur. Diffuce renk kutusundan ana renk ayarlanır. Ayrıca obje malzemeyle kaplanabilir.

      
      Şekil 1:Objeler                Şekil 2:Cam obje                        Şekil 3:Buzlu cam objesi

    4. Slot, sol tuş bastırılarak sürüklenir ve parça üzerine bırakılır.
    5. Parçanın parlaması için Specular kısmı kullanılır.
    6. Sonucu iyi görmek için Render yapılır
(Şekil 2).

    2.OBJELERE BUZLU CAM  ÖZELLİĞİ VERME
    Objelere buzlu cam özelliği vermek için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Buzlu cam objesi oluşturulur ve seçilir
(Şekil 3).
    2.  Material Editor düğmesine tıklanır. Material Editor  isimli panel görüntülenir.
    3. Boş bir slot seçilir. Blinn Basic Parameters menüsünden Opacity değeri 30’ a getirilirse ışık geçirgenliği ayarlanır.
    4. Maps menüsündeki Diffuce Color ve Bump kanallarına Noise prosedürel malzemesi atanır
(Şekil 4).

    
                   Şekil 4:Maps menüsü                                    Şekil 5:Parametreler            

    5. Kanal üzerindeki Noise üzerine tıklanır ve Noise Parameters isimli bölüm görüntülenir (Şekil 5). Size kısmına 2 yazılır. Bump Amount kısmına 150 değeri girilir. 
    6. Color 1 ve Color 2 kısımlarından renk ayarlaması yapılır.  düğmesine tıklanarak malzeme obje üzerine atanır.
    7. Sonucu  görmek için Render yapılır
(Şekil 6).


           Şekil 6:Buzlu cam

 

SPONSORLAR